Copy
View this email in your browser

    Unseren Newsletter lieber auf Deutsch lesen? Klicken Sie hier!   

EuregioRail update 
 

In deze nieuwsbrief leest u over de laatste ontwikkelingen en achtergronden rondom het project EuregioRail dat de steden Zwolle en Münster via een directe spoorverbinding met elkaar wil verbinden. Het doel is het realiseren van een rechtstreekse duurzame grensoverschrijdende treinverbinding Zwolle-Münster, zodat reizigers niet meer hoeven over te stappen bij de grens.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en ProRail in stuurgroep EuregioRail
 

Zowel het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en ProRail tonen zich betrokken bij de ontwikkeling van EuregioRail. Beiden zijn toegetreden tot de stuurgroep. IenW is sinds het begin van dit jaar in een adviserende rol bij EuregioRail betrokken. Ivo van der Linden (IenW): ‘We gaan graag het gesprek aan over wat mogelijk is ten aanzien van de spoorambities binnen dit project. De voorbereidingen voor het Toekomstbeeld OV 2040 zijn in volle gang en het is dus belangrijk om in een vroeg stadium het gesprek aan te gaan over studies voor nieuwe verbindingen. We zijn benieuwd  naar de nieuwe inzichten die de technische studie van EuregioRail kan opleveren.’ ProRail maakte een pre-verkenning rond de elektrificatie van het Nederlandse deel van het traject en maakt daarvan een nadere uitwerking.  

Een klein stukje spoor, maar een pak werk

ProRail buigt zich over beoogde elektrificatie van het spoor
EuregioRail is straks een directe en grensoverschrijdende treinverbinding tussen Zwolle en Münster. Een hele klus, ook voor spoorwegbeheerder ProRail. Zij gaan mogelijk bezig met de elektrificatie van het Nederlandse stuk tussen Enschede-Gronau. Projectmanager Peter Stam is vol goede zin: “Een pak werk dat wij als ProRail graag faciliteren.”

Wat is eigenlijk precies elektrificatie?
“Je hebt spoorlijnen voor dieseltreinen die op brandstof rijden en voor treinen die gebruik maken van stroom. Bij dat laatste moet je ervoor zorgen dat de trein continu stroom krijgt. En dus moet er een bovenleiding hangen met de juiste spanning zodat de trein daar voortdurend zijn tractie vandaan kan halen. Van EuregioRail weten we dat het stuk Gronau-Münster geëlektrificeerd wordt. Met het oog op de ambitie om de trein uit Gronau in de toekomst verder door te laten rijden in Nederland moet het volledige traject een bovenleiding krijgen. Dus kijken we nu naar het stuk Enschede-Gronau dat nog niet is geëlektrificeerd. Ontzettend belangrijk in het licht van verduurzaming. Elektrische treinen zijn een veel beter alternatief.”

Op verzoek van de provincie Overijssel hebben jullie een pre-verkenning gemaakt over hoe dit aan te pakken. Waar kijk je dan naar?
“Wat nodig is voor zo’n bovenleiding is vrije ruimte. Wat blijkt? Over het huidige spoor zijn drie kruisingen met wegverkeer die te laag zijn. Daar kun je niet zomaar met een bovenleiding onderdoor. We komen zo’n zestig centimeter tekort. Dus moeten we iets slims verzinnen. Er zijn twee opties. Of we brengen het spoor naar beneden of we brengen al die ‘kunstwerken’, oftewel de civieltechnische constructies over het spoor, omhoog. Dan kijk je naar wat haalbaar is en wat het kost.”

En wat blijkt?
“Het spoor naar beneden brengen is heel duur, want het spoor moet goed ontwaterd worden. Dan moet je een droge kuip maken waar je het spoor inlegt. Dat is een hele dure constructie. Het is financieel aantrekkelijker om de viaducten omhoog te laten brengen, maar dat gaat ook niet zonder gevolgen. Technisch kan het allemaal, maar wellicht moeten we twee kruisingen daarna sluiten voor bepaald verkeer, zodat ze alleen door voetgangers nog gebruikt gaan worden.”

Er zijn dus twee varianten. Wat gaat er nu gebeuren?
“We hebben inmiddels gesproken met de provincie Overijssel en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Zij vragen ons de laatste variant verder uit te werken en te analyseren. Daarbij brengen we ook de onderhoudskosten in beeld. Daarna schrijven we een plan van aanpak voor de verdere projectfase. Op basis daarvan zal de provincie ons hopelijk de opdracht verstrekken om aan de slag te gaan.”

Het klinkt als een lang proces voor een traject van pakweg zeven kilometer.
“We moeten steeds stapsgewijs met ontwerpen, bewijzen en kostenramingen laten zien dat alles goed doordacht is. Daar gaat veel tijd inzitten. We hebben ook niet alles zelf in huis. Dus komen er aanbestedingen voor ingenieursbureaus en aannemers. Vanwege het grensoverschrijdende karakter is er ook veel afstemming nodig met de Duitsers. Dat betekent afspraken maken onderling tussen verkeersleidingen en storingsmonteurs. Want als er een incident is: wie zet de stroom uit? Het moet allemaal goed aansluiten op elkaar. Dan zijn er nog zaken in de ecologische sfeer waar we misschien rekening mee moeten houden. Het is een klein stukje spoor, maar een pak werk. Maar dat faciliteren we graag als ProRail. Ik vind het prachtig om mee te werken aan de verbeterende mobiliteit tussen Overijssel en Duitsland.”

Meer duurzame mobiliteit door elektrificatie

EuregioRail in kaart


De EUREGIO is een Nederlands-Duitse regio met 3,4 miljoen inwoners en meerdere regionale stedelijke knooppunten.  Aansluitend op dit gebied liggen de Regio Zwolle en Dortmund. Het gebied is strategisch gelegen op de internationale oost-west verbindingsas North Sea Baltic Corridor tussen Amsterdam en Oost-Europa. Deze strategische positie maakt het een belangrijke link in de ontwikkeling van het Trans- Europese Netwerk Voor Vervoer (TEN-T). EuregioRail vormt een belangrijke schakel in deze keten, die niet alleen voor het grensgebied belangrijk is. Ook op langere afstand streeft EuregioRail ernaar steden als Zwolle en Münster of Dortmund en Hengelo beter met elkaar verbinden. 

Het project EuregioRail is onderdeel van het INTERREG-programma Duitsland-Nederland en wordt ondersteund door de Europese Unie, de provincie Overijssel, Nahverkehr Westfalen Lippe (NWL) en het Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie (MWIDE) van Noordrijn-Westfalen. Andere medefinanciers zijn Gemeente Enschede, Kreis Coesfeld, Kreis Steinfurt, Kreis Borken, Regio Achterhoek, Regio Twente, Regio Zwolle, Stadt Münster, Stadt Osnabrück, Gemeente Hengelo en Gemeente Almelo.

               
Facebook
Instagram
Twitter
LinkedIn
Website

EUREGIO | Nederlands-Duitse Gemeenschappelijke regeling
Enscheder Straße 362 | 48599 Gronau | Duitsland
Tel.: +31 (0) 53 - 460 5151 | +31 (0) 53 - 460 5159
Voorzitter: R.G. Welten | Directeur-bestuurder: Christoph Almering
Internet:
www.euregio.eu | E-Mail:
t.semmekrot@euregio.eu

Uitschrijven | Privacyverklaring

De EUREGIO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Copyright © 2021 EUREGIO, Alle rechten voorbehouden.This email was sent to <<E-mailadres/E-Mail Adresse>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
EUREGIO · Enscheder Str. 362 · Gronau (Westf.) 48599 · Germany

Email Marketing Powered by Mailchimp