Copy
View this email in your browser

    Unseren Newsletter lieber auf Deutsch lesen? Klicken Sie hier!   

EuregioRail update 
 

In deze nieuwsbrief leest u over de laatste ontwikkelingen en achtergronden rondom het project EuregioRail dat de steden Zwolle en Münster via een directe spoorverbinding met elkaar wil verbinden, Het doel is het realiseren van een rechtstreekse duurzame grensoverschrijdende treinverbinding Zwolle-Münster, zodat reizigers niet meer hoeven over te stappen bij de grens.

Directeur-bestuurder Christoph Almering van EUREGIO vertelt over project:

Hoe organiseer je een spoorwegproject  vanuit een thuiskantoor?  

 

In het begin was het niet zo eenvoudig, want de beperkingen waren een groot struikelblok. Ondertussen zitten we in vele, vele videoconferenties met al onze stakeholders. Dankzij het goede werk van ons projectteam liggen we ondanks de pandemie op schema. Ons voordeel is dat het op dit moment gaat om het creëren van de basis voor EuregioRail in de regio. En dat werkt zeker ook vanuit het thuiskantoor!  

Wat zit er achter het project EuregioRail?
 

Ons belangrijkste doel is het creëren van een directe treinverbinding tussen Zwolle en Münster. Op dit traject bereiken we momenteel grenzen - in de ware zin van het woord - wat betreft het aantal reizigers en het noodzakelijke overstappen in Enschede. We creëren een goede verbinding met EuregioRail door middel van een overstapvrije verbinding, die dankzij de geplande elektrificatie een volwaardig en milieuvriendelijk alternatief voor de auto biedt. Dat is ambitieus en daarom hebben we de provincie Overijssel en het 'Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe' als partners aan boord, ook met het oog op het economisch potentieel in de regio.  

  

De afgelopen maanden stonden in het teken van de implementatieagenda van EuregioRail. Waar ging het om?
 

De implementatieagenda is onze concrete roadmap voor het realiseren van de directe, grensoverschrijdende verbinding tussen Zwolle en Münster. Hierin laten we ook het sociaal-economisch belang van het project voor de regio zien en plaatsen we het op nationaal en Europees niveau. En de implementatieagenda is ook direct gekoppeld aan onze Euregio-strategie 2030: we willen in de toekomst een Euregionale metropoolregio ontwikkelen. Onze grotere steden en de zeer hoge economische plattelandsregio groeien samen tot een gemeenschappelijke regio over de grens. Als het gaat om het slechten van grensbarrières is de kwestie van de mobiliteit natuurlijk cruciaal, omdat dit de enige manier is om uiteindelijk een nauw met elkaar verbonden economische en sociale regio te creëren.    

  

En wanneer gaat het project echt van start?
 

EuregioRail ligt al op schema: We merken nu al dat  onze stakeholders en medefinanciers  veel belang hechten  aan de nieuwe verbinding. Ons doel voor 2021 is het opbouwen van de nodige politieke steun op nationaal en Europees niveau. Met name het veiligstellen van de benodigde financiële middelen voor de aanleg van het project is van belang. Om dit te bereiken  , gaan we met name in het voorjaar door met het lobbyen voor Europese geoormerkte financiering.  

  

Wanneer kunnen  passagiers gebruik  maken van de transfervrije verbinding?
 

Het duurt  nog even  tot de definitieve voltooiing, omdat  nog enkele bouwkundige maatregelen moeten worden genomen. Op het station van Enschede moet een spoor worden aangesloten en de lijn tussen Enschede en Münster moet worden geëlektrificeerd. Om verkeersknelpunten vooraf te vermijden, komen  op dit deel van de route ook nieuwe passeersporen. De eerste doorgaande treinen rijdt naar verwachting in 2027.  

  

Welke voordelen kunnen burgers in de regio in de toekomst ervaren?
 

De directe verbinding tussen Zwolle en Münster is het eerste grote voordeel voor reizigers en forensen. De steden en gemeenten langs de route komen dichter bij elkaar dankzij de overstapvrije verbinding en dit verbetert het netwerk over de grens. De hele regio wordt  ook aanzienlijk aantrekkelijker  voor toeristen, omdat tal van interessante excursiebestemmingen nu gemakkelijker bereikbaar zijn voor treinreizigers. We verwachten dan ook dat het aantal reizigers op deze route sterk  stijgt. Vooral frequente gebruikers, zoals forensen en studenten,  profiteren van de nieuwe directe verbinding. Een voorbeeld: Voor reizigers uit Münster komt  het Nederlandse overstappunt Hengelo in de toekomst veel dichterbij. Het omgekeerde geldt natuurlijk ook voor Nederlandse reizigers, die in Münster op veel Duitse bestemmingen kunnen overstappen.  

  

Dat zal de bewoners zeker bevallen! Welke bijdragen levert EuregioRail aan het milieu?
 

Al met al kan EuregioRail naadloos worden geïntegreerd in de doelstellingen van de Europese Green Deal, wat een ongelooflijke winst voor het milieu betekent. Alleen al de elektrificatie van de lijn zal hier een groot effect hebben, maar de genoemde comfortwinst door de directe aansluiting zal er ook toe leiden dat meer forensen en reizigers het zonder de auto moeten stellen.  

  

Neem ons mee op reis: Wat zijn de volgende stappen en waar ziet u de grootste uitdagingen in de toekomst?
 

2021 is een zeer cruciaal jaar voor EuregioRail. In februari presenteren we onze strategie voor het omgevingsmanagement en het Ambitiedocument. Op nationaal niveau zoeken we een nauwere samenwerking met projectpartners als ProRail en DB Netz, maar ook met de relevante politieke stakeholders. Verkeersminister Hendrik Wüst heeft ons al verzekerd van de steun van het ministerie van Verkeer van de deelstaat Noordrijn-Westfalen, dat ook als onderdeel van de stuurgroep bij het project betrokken zal zijn. Op Europees niveau zal het een taak zijn om de bovengenoemde geoormerkte middelen voor de structurele uitvoering uit Brussel te verkrijgen. Vanaf mei ligt de focus op de communicatiestrategie, omdat EuregioRail alleen succesvol kan zijn door gerichte communicatie en uitwisseling tussen alle projectpartners en stakeholders. 

Verbinding in metropoolregio

 

Met EuregioRail zetten partners in op een duurzame, grensoverschrijdende treinverbinding tussen Zwolle-Münster. Dankzij die verbinding hoeven reizigers niet over te stappen bij de grens. Maar ‘verbinding’ gaat veel verder dan alleen een fysiek spoor. Het project creëert economisch potentieel en brengt mensen letter en figuurlijk dichter bij elkaar.  Bovendien vermindert een goede treinverbinding het gebruik van auto’s, die nu 92% uitmaken van het grensoverschrijdende woon-werkverkeer. Minder auto’s op de weg leiden tot minder roet en CO2-uitstoot. De bijdrage van EuregioRail aan groei en ontwikkeling laat zich goed uitdrukken in getallen. 

Facts and Figures – EUREGIO

Facts and Figures – EuregioRail

EuregioRail in kaart

 

De EUREGIO is een Nederlands-Duitse regio met 3,4 miljoen inwoners en meerdere regionale stedelijke knooppunten.  Aansluitend op dit gebied liggen de Regio Zwolle en Dortmund. Het gebied is strategisch gelegen op de internationale oost-west verbindingsas North Sea Baltic Corridor tussen Amsterdam en Oost-Europa. Deze strategische positie maakt het een belangrijke link in de ontwikkeling van het Trans- Europese Netwerk Voor Vervoer (TEN-T). EuregioRail vormt een belangrijke schakel in deze keten, die niet alleen voor het grensgebied belangrijk is. Ook op langere afstand streeft EuregioRail ernaar steden als Zwolle en Münster of Dortmund en Hengelo beter met elkaar verbinden. 

Het project EuregioRail is onderdeel van het INTERREG-programma Duitsland-Nederland en wordt ondersteund door de Europese Unie, de provincie Overijssel, Nahverkehr Westfalen Lippe (NWL) en het Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie (MWIDE) van Noordrijn-Westfalen. Andere medefinanciers zijn Gemeente Enschede, Kreis Coesfeld, Kreis Steinfurt, Kreis Borken, Regio Achterhoek, Regio Twente, Regio Zwolle, Stadt Münster, Stadt Osnabrück, Gemeente Hengelo en Gemeente Almelo.

               
Facebook
Instagram
Twitter
LinkedIn
Website

EUREGIO | Nederlands-Duitse Gemeenschappelijke regeling
Enscheder Straße 362 | 48599 Gronau | Duitsland
Tel.: +31 (0) 53 - 460 5151 | +31 (0) 53 - 460 5159
Voorzitter: R.G. Welten | Directeur-bestuurder: Christoph Almering
Internet:
www.euregio.eu | E-Mail:
t.semmekrot@euregio.eu

Uitschrijven | Privacyverklaring

De EUREGIO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Copyright © 2020 EUREGIO, Alle rechten voorbehouden.This email was sent to <<E-mailadres/E-Mail Adresse>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
EUREGIO · Enscheder Str. 362 · Gronau (Westf.) 48599 · Germany

Email Marketing Powered by Mailchimp