Copy
View this email in your browser

Goede prestaties

Het gaat goed met onze scholieren in Ethiopië. De eerste groep die in 2012 startte, begint binnenkort aan het derde jaar en ook de lichting uit 2013 heeft een goed eerste schooljaar achter de rug. De resultaten zijn hoger dan verwacht en daarmee ook het aantal leerlingen dat doorstroomt naar het volgende jaar. Er werd aangenomen dat per schooljaar wel een klein percentage zou uitvallen, maar van de eerste lichting is iedereen overgegaan! En ook de tussentijdse rapportcijfers van beide schooljaren zien er goed uit. Door dit succes moeten we iets meer kosten maken dan begroot, maar dat hebben we er uiteraard graag voor over! 
 

Het verhaal van Adanu

Adanu is een van de eerste meisjes die wij konden steunen voor ons project. Ze heeft geen gemakkelijke jeugd gehad, want verloor op haar tweede al beide ouders. Ze werd opgevoed door haar oudere zus die al getrouwd was en die haar de ruimte gaf om naast alle werkzaamheden ook te leren voor school. Maar doorstuderen na haar lagere school was niet vanzelfsprekend, omdat er weinig financiële middelen waren in het gezin dat met hard werken amper de eindjes aan elkaar kon knopen. Adanu was dan ook erg blij dat ze als talentvolle scholier toch de kans kreeg om de middelbare school te volgen. “Ineens zag ik een hele nieuwe toekomst voor me.”
 

Adanu schrijft in het Amhaars: “Ik heb een droom om dokter te worden”

Adanu, die graag dokter wil worden, zit nu in haar tweede jaar en gaat binnenkort over naar het derde jaar. Ze is blij met de faciliteiten in haar nieuwe onderkomen vlak bij de school waar ze door de elektriciteit ook ’s avonds door kan leren. Maar ze is vooral trots dat ze als een talentvol meisje wordt gezien en nu een rolmodel voor haar zusjes kan zijn. Lees hier het hele verhaal van Adanu

Nieuwe lichting 2014

Dankzij jullie aanhoudende steun en dankzij een hoop nieuwe donateurs kunnen we ook dit jaar weer met een nieuwe klas van 27 meiden starten. In september zal deze derde lichting beginnen, waardoor het totaal aantal leerlingen dat wij sponsoren op dit moment op 81 komt. De beste leerlingen van acht basisscholen uit district Guto Gidda komen voor dit nieuwe eerste jaar in aanmerking. Voor deze selectie wordt gekeken naar hun gemiddelde prestaties van de afgelopen jaren en naar hun score op de landelijke eindtoets. Ook wordt gekeken naar de economische status van de familie van de leerling, zodat de ‘beurs’ alleen terechtkomt bij de talentvolle scholieren uit de gezinnen die dit het hardst nodig hebben. En die anders geen kans hadden op een goede toekomst.

Bestuursacademie haalt 11.750 euro op

De Bestuursacademie (onderdeel van de Schouten & Nelissen Groep) heeft in de maand mei een fantastische actie gehouden voor Equal Education. Omdat de Bestuursacademie 50 jaar bestaat, besloten ze in deze maand voor elke inschrijving voor een van hun opleidingen of trainingen 50 euro te doneren aan ons. Het leverde voor Equal Education een recordbedrag van 11.750 euro op! Een prachtig resultaat waar we de Bestuursacademie zeer dankbaar zijn. Een mooi voorbeeld ook hoe je via de ene scholing de scholing van een ander kunt helpen. 

Wijnproeverij was eveneens groot succes

En er was nog meer goed nieuws voor de penningmeester. Want de wijnproeverij annex fundraiser die we eind vorig jaar hielden, was ook een groot succes.  Niet alleen was het een geslaagde en gezellige avond onder leiding van de bevlogen wijnkenner Guido Maertens (tevens donateur), onze presentatie over Equal Education leverde uiteindelijk ook weer een groot aantal betrokken donateurs op. Een avond die dus zeker voor herhaling vatbaar is. 

Benefietstocht op 19 juli (+ touretappe)

Maar eerst gaan we fietsen. Op 19 juli organiseren we namelijk een ‘benefietstocht’. Met deze tocht proberen we zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met het werk dat wij als stichting in Ethiopië doen. Voor aanvang van de fietstocht zullen we daar iets over vertellen, waarna we in twee groepen zullen opstappen voor prachtige routes over de Veluwe. We rijden dit jaar twee afstanden: 100 km voor de ietwat gevorderden en 60 km voor degenen die daar meer zin in hebben.
 
Na afloop zullen we gezamenlijk de touretappe (bergrit!) van die zaterdag bekijken op een groot scherm in de tuin van bestuursleden Sander en Viola in Apeldoorn (tevens het vertrekpunt van de benefietstocht). Daarbij zullen we eveneens een buffet serveren. De tocht is er een in het kader van samen uit – samen thuis. We zullen dan ook in beide groepen op elkaar wachten. De kosten voor deze tocht + buffet zijn gratis. Aanmelden kan via ons contactformulier of door te reageren op deze mail. Wees er snel bij, want er zit wel een limiet aan het aantal deelnemers. Meer informatie over de benefietstocht

Fiscaal gunstig doneren

Goed nieuws voor onze donateurs! De belastingregels voor het schenken aan goede doelen zijn sinds 1 januari van dit jaar versoepeld. Dat betekent dat donateurs die een periodieke gift geven, met een looptijd van minimaal vijf jaar, dit bedrag volledig kunnen aftrekken van de belasting. Dit kon voorheen alleen als er een notariële akte was opgemaakt. Nu kan dit zonder tussenkomst van de notaris. Wie wel voor lange tijd doneert, maar nog geen akte had, kan nu dus alsnog fiscaal voordeel krijgen. Lees verder hoe u dit eenvoudig regelt. 

SEPA

De introductie van het nieuwe Europese betalingssysteem SEPA is ook van invloed op stichting Equal Education. De volgende punten zijn belangrijk voor u om te weten:
 

  • Het IBAN-rekeningnummer is NL08 INGB 0005317222 t.n.v. STICHTING EQUAL EDUCATION  in Amsterdam.
  • Verleende machtigingen worden gecontinueerd, de omschrijving van de incasso is lichtelijk gewijzigd. Volgens de SEPA-wetgeving moeten we u ook informeren over het nummer van ons incassocontract (het zogenaamde incassant ID). Dit nummer is NL81ZZZ342803610000. 

Financiën 2013

Onderstaande tabel geeft de inkomsten en uitgaven van het afgelopen kalenderjaar 2013 weer (alle bedragen in Euro’s).
 
Inkomsten
Machtigingen 5.135
Reguliere donaties 10.525
Eenmalige donaties 3.670
Rente 329
Totaal inkomsten 19.659
 
Uitgaven
Project Ethiopië 30.355
Ondersteuning Geremew 456
Notariële aktes 702
Bankkosten 124
Bezoek Ethiopië 643
Overige kosten 286
Totaal uitgaven 32.566
 
Saldo inkomsten en uitgaven
Saldo 31-12-2012 36.992
Inkomsten 19.659
Uitgaven  -32.566
Saldo 31-12-2013 24.085
 
Toelichting
  • De projectkosten van het eerste semester van het schooljaar 2012-2013 zijn geboekt in 2013, maar hadden voornamelijk betrekking op 2012. Dit betreft een bedrag van EUR 9.950,-. Zonder dit bedrag waren uitgaven en inkomsten redelijk in balans geweest.
  • Ook in 2013 is het weer (ruimschoots) gelukt om alle niet-projectkosten te financieren vanuit de donaties van bestuursleden. Op deze manier zorgen we ervoor dat jullie giften volledig worden gebruikt voor het project in Ethiopië.

Nieuwe donateurs nodig

Ondanks de vele nieuwe donateurs die we afgelopen jaar mochten verwelkomen en ondanks de prachtige donatie van de Bestuursacademie, blijven we altijd op zoek naar nieuwe donateurs. De scholieren die nu aan hun opleiding zijn begonnen, hebben de garantie dat ze die kunnen afmaken, maar we willen ook de komende jaren zoveel mogelijk nieuwe scholieren steunen. Stuur deze nieuwsbrief dus door naar zoveel mogelijk mensen of wijs ze op onze website: www.equaleducation.nl/word-donateur
 

Bezoek aan Ethiopië

In het najaar zullen de bestuursleden Sander en Viola een bezoek brengen aan Ethiopië. Daarover zullen uitgebreid verslag doen op onze vernieuwde website: www.equaleducation.nl en op Facebook: https://www.facebook.com/equaleducation.nl 
 

Copyright © 2014 Equal Education, All rights reserved.