Copy


Eesti Konverentsibüroo soovib teile rahulikku jõuluaega ning säravat

aastavahetust! Kohtumiseni juba uuel aastal!

 
Kadri, Riine ja Gea

Võimalus taotleda rahalist toetust rahvusvaheliste konverentside korraldamiseks

EAS on välja töötanud meetme, mille kaudu on võimalik taotleda rahalist toetust rahvusvaheliste konverentside korraldamiseks. Toetuse eesmärgiks on suurendada Eesti tuntust konverentside toimumise sihtkohana.
 
Konverentside toetuse taotlemine toimub jooksva menetluse korras. Taotlusi saab esitada EASi e-keskkonnas alates 17. septembrist 2015 kuni meetme eelarveliste vahendite lõppemiseni.

Toetused konverentsidele:
  • toetuse maht 300 000 eurot aastas (10-20 konverentsiprojekti);
  • min toetus on 15 000, max toetus 30 000 eurot;
  • Toetus 70%, omafinantseering 30% projekti abikõlblikest kuludest;
  • taotlemine on avatud www.eas.ee/rsk lehel.
Tingimused toetatavatele konverentsidele:
  • Välisriikidest saabuvate konverentsil osalejate ööbimiste koguarv peab olema Harjumaal (sh Tallinnas) minimaalselt 500 ööbimist või väljaspool Harjumaad minimaalselt 300 ööbimist;
  • Konverentsi programm kestab vähemalt 3 päeva, sh ekskursioonid, ava- ja lõpuüritused;
  • Konverentsi toimumise aeg mitte varem kui 4 kuud pärast taotluse esitamist;
  • Konverentsi kavandamisse ja läbiviimisesse on kaasatud väliskülastajaid teenindavad ettevõtjad.
Minimaalsete nõuete loetelu konverentsidele on esitatud määruse §6 lg (1)
 
Lisainfo:
EAS

Lähemalt loe toetuse kohta määrusest „Rahvusvaheliste sündmuste ja konverentside toetamise tingimused ja kord

Määruse seletuskiri

Konslutatsiooniks on võimalik pöörduda EAS’i arenduskonsultatide poole SIIN

Eesti võitis kolme väärika Euroopa veterinaarmeditsiini konverentsi võõrustamise

Kolm Eesti veterinaariaorganisatsioonide pakkumist üle-Euroopaliste konverentside korraldamiseks Tallinnas aastatel 2017-2019 osutusid edukaks. Kõiki bid'e nõustas EKB liige, konverentsifirma Publicon.

Eesti Loomaarstide Ühing võõrustab 2017. aastal Euroopa Loomaarstide Föderatsiooni (FVE) peaassambleed, kuhu ootame 150 osalist, kes esindavad kokku 38 riigi veterinaaride organisatsioone. Ühingu auliige Toomas Tiirats hindab peaassmblee toomist Eestisse kõrgelt, kuna seni ei ole FVE peaassamblee toimunud Baltimaades ega Skandinaavia riikides. Varasemalt on sündmus toimunud muuhulgas Pariisis, Amsterdamis ja Brüsselis.

Suurim kolmest toimuvast konverentsist on 2018. aastal toimuv 23. Euroopa väikeloomaarstide aastakongress – FECAVA Eurocongress. Tallinnasse peaks saabuma üle 1000 delegaadi ja kümneid rahvusvahelisi sponsoreid. Konverentsi Eestisse toomist juhtinud Eesti Väikeloomaarstide Seltsi president Janne Orro kiidab FECAVA varasemaid korraldusi ja saab "õnneks kindel olla, et tänu partneritele saab Eestis korraldatav kongress olema heal tasemel." 2016. aastal toimub kongress Viinis ja 2017. aastal Kopenhaagenis. Publicon korraldustiim on mõlemal kongressil vaatlemas.

2019. aastal toimub siin Euroopa veterinaaria erakorralise ja intensiivravi ühingu EVECCS aastakongress. Ühingu Eesti esindaja, veterinaaranestesioloog Heli Säre sõnul oodatakse 2019. aastal Tallinnasse üle 400 osaleja. „Kongressi toimumine Eestis on tunnustus meie loomaarstide heale tööle,“ lisas Dr. Säre.

Kolme konverentsi korraldusõigusi taotlesid eri organisatsioonid ning taotlemised olid üksteisest sõltumatud. Lisaks veterinaariavaldkonnale oli ühendavaks lüliks konverentsikorraldus­firma Publicon, kes kõiki kolme bidding'ut nõustas. Publiconi partner Liis Käosaare sõnul näitab kõrge edukuse määr, et veterinaarorganisatsioonid on Eestis väga heal tasemel ning meie ühingute kõneisikutel on Euroopas hea maine ja piisavalt kontakte. "Teadusmaailmas on Eesti konverentsi sihtkohana arvestatav konkurent mistahes riikidele," kinnitas Käosaar.

Eesti sai õiguse korraldada suurimat loodusteaduste võistlust Euroopas


Euroopa Liidu loodusteaduste olümpiaadi (EUSO) president, idee autor ja ellukutsuja Michael Cotter kinnitas oma Tartu visiidil Eesti valmisolekut ja pädevust korraldada üht suurimat Euroopa Liidu liikmesriikide loodusteaduste võistlust koolinoortele.

EUSO programmijuhi Tartu ülikooli keemia instituudi lektori Karin Hellati sõnul osalevad ülesannete koostamisel akadeemilise komitee liikmetena noored, kes on Eestit esindanud varasematel Euroopa Liidu loodusteaduste olümpiaadidel ja on tänaseks Tartu ülikooli üliõpilastena kaasatud Eesti ja rahvusvaheliste loodusteaduste olümpiaadide ülesannete loomisse. Olümpiaadi eesmärk suurendada noorte huvi loodusteaduste vastu, mis omakorda aitab kaasa tulevastele karjäärivalikutele ja teadmispõhise ühiskonna kujunemisele. Haridus- ja teadusministeeriumi asekantsler Mart Laidmetsa sõnul on Euroopa Liidu loodusteaduste olümpiaadi korraldamine Eestile suur au ja sellega kaasneb palju positiivset, mida nii koolinoored, õpetajad kui ka ühiskond laiemalt võiksid märgata ja toetada. „See on Eesti võimalus tutvustada ja näidata enda pädevusi läbi loodusteadusliku hariduse prisma. Näen siin õpilastele ja õpetajatele hüppelauda, et tihendada koostööd Euroopa Liidu õpilaste ja õpetajatega. Tänu uutele kontaktidele saavad olümpiaadil osalevad mentorid vahetada loodusteaduste õpetamise kogemusi ja õppematerjale ning jagada parimaid praktikaid, mis toetaksid loodusteaduste integreeritud õpetamise jõudmist uuele tasemele,“ lisas Laidmets. 14. Euroopa Liidu loodusteaduste olümpiaad toimub Tartus ja Tallinnas 7.-14. maini 2016. Olümpiaadile oodatakse kõikide Euroopa Liidu liikmesriikide esindusi. Olümpiaadi peakorraldaja on Tartu ülikool ja Tartu Ülikooli teaduskool ning seda rahastab haridus- ja teadusministeerium. Ministeeriumi juurde loodud juhtkomiteesse kuuluvad veel Tallinna tehnikaülikooli, Eesti maaülikooli, teaduskeskuse AHHAA ja Tartu linnavalitsuse esindajad.

Rohkem infot EUSO kohta leiab olümpiaadi kodulehelt http://euso2016.ee/. Loe Cotteri visiidi kohta ka ERR Novaatorist. Lisainfo: Karin Hellat, Euroopa Liidu loodusteaduste olümpiaadi programmijuht, Tartu ülikooli keemia instituudi lektor, tel: 509 0991, karin.hellat@ut.ee.

Eesti parimate restoranideni juhib nüüd uhiuus restoranigiid


  
Eesti 50 parima restorani edetabelit asendab nüüdsest Eesti Maitsete restoranijuht “Eesti Maitsed 2016”.
 
Uus restoranigiid  on koostatud koostöös Põhjamaade restoranigiidi White Guide Nordic’uga. 
Kokku tutvustab restoranijuht 69 erinevat restorani, mis jagunevad nelja kategooriatesse: meistriklassi restoranid, kõrgklassi restoranid, väga head restoranid ja restoranid.
 
2016. aastal on Eestis 6 meistriklassi restorani, neist Alexander küünib rahvusvahelisse meistriklassi. 19 kõrgklassi restorani,  30 väga head restorani. Giidist leiab ka nimistu söögikohtadest, mis veel väga heaks ei kvalifitseeru, kuid on Eesti keskmisest tasemest paremad  ning selgelt eristuvad ja külastamist väärt söögikohad. 
Kõige kõrgemasse, ehk meistriklassi kuuluvad  Alexander Muhu saarel, Tallinna restoranid NOA Peakoka Pool, Ö, Tchaikovsky,  Art Priori ja OKO Harjumaal.
 
Uue e-restoranijuhiga saab tutvuda: www.eestimaitsed.com
2016.a. kõrgelt hinnatud  restoranid tunneb ära märgisest restorani uksel.   
 
Kuidas valmib restoranigiid?
Restorane hindasid  toidumeedia esindajad Eestist ja välismaalt. Hindamiseks kasutati metoodikat, mille on aastate jooksul välja töötanud Rootsi restoranijuht "White Guide". Suurim punktide arv, millega ühte restorani võib selle järgi hinnata, on 100. Iga restorani hinnatakse neljas kategoorias: toit, jook, teenindus, miljöö, suurim osakaal on toidul.
 
Loe lisaks: www.eestimaitsed.com 

Tartaline aitab konverentsidelegaadid Tallinnast Tartusse ka liinivälisel ajal


       


      
Aastast 2010 on Tartu Lennujaama ja linna vahel lennureisijaid sõidutanud Tartaline Airport Shuttle buss.

Kiire ja mugav bussiühendus annab võimaluse reisijatel alustada sõitu Tartu Lennujaamast soovitud paika Tartu linnas ja selle lähiümbruses, kuid ka vastupidi – jõuda otse koduukse juurest mugavalt lennujaama.  Lisaks sellele pakub Tartaline nüüd sama võimalust Tallinna - Tartu vahel, kus Airport Shuttle teenus töötab ainult öisel ajal, mil liinibussid ei liigu. Nimelt, kõigil soovijail on võimalik tellida Airport Shuttle buss vastu Tallinna Lennujaama, kust toimetatakse Tartusse ka viimastelt lendudelt saabuvad külalised. Niisamuti on Tartaline abiga võimalik kohe peale konverentsi kiirelt ja mugavalt sõita Tartust tagasi Tallinna Lennujaama. Sõitu Emajõelinnast alustatakse arvestusega, et soovijad jõuaksid piisava ajavaruga kõige esimestele Tallinna Lennujaamast väljuvatele lendudele - Helsingisse, Frankfurti, Amsterdami, Brüsselisse, Kopenhaagenisse või Riiga. Airport Shuttle teenuse hind on 20 eurot inimese kohta, kuid muul ajal saab tellida sõiduautost kuni 19-kohalise bussini ka erinevaid transfeere, mille sõiduhind sõltub sõiduki suurusest. Airport Shuttle ja transfeeri teenuse kasutamiseks on vajalik eelregistreerumine.

Lisainfo ja sõidule registreerumine: tel 505 4342, airportshuttle@tartaline.ee, www.tartaline.ee

Eduka konverentsi saladus seisneb pisiasjades


 

Eelmise aasta konverentsiteo auhinna võitis enam kui 1200 osalejale Tallinnas ja Tartus korraldatud Euroopa majandusarvestuse assotsiatsiooni 37. aastakongress. Konverentsi korraldust juhtis Tartu ülikooli rahanduse ja majandusarvestuse õppetooli juhataja Toomas Haldma, kelle sõnul on kõige olulisem oskus vaadata üritust kliendi silme läbi.

Järgnevast intervjuust saate teada, kuidas sattus Tartu Konverentsisaadiku programmis osalev Toomas Haldma korraldama niivõrd suurt kongressi ning mis on eduka konverentsi saladuseks. 

Täisversioonis intervjuud Toomas Haldma-ga saate lugeda SIIT.

Valmis uus EKB koduleht!
  

 
Meil on hea meel teavitada, et Eesti Konverentsibürool on valminud uue ilmega koduleht!
Kodulehe peamisteks märksõnadeks on värskus, kasutajasõbralikkus ja interaktiivsus.

Mine uuri lähemalt - www.ecb.ee

Meie jaoks on oluline iga külastaja arvamus, seega ootame teie tagasisidet meie uue kodulehe kohta aadressil gea.kasper@ecb.ee


Head avastamisrõõmu!
 
 

Kui Te veel ei ole registreerunud konverentsisaadikuks, siis kutsume üles seda tegema täites liitumisankeet EKB kodulehel ja ühtlasi tuletame meelde, et ootame Teilt ikka infot lähenevate konverentside kohta, mida kajastada EKB konverentsikalendris 

Tule ja osale konverentsisaadiku programmis! Konverentsisaadiku programm aitab teil muuta head ideed meeldejäävateks üritusteks!