Copy
View this email in your browser

 


Nieuwsbrief januari 2019

Share
Tweet
Forward

Beste Motief-sympathisant,
 
In deze nieuwsbrief lees je welke vormingen wij voor jullie de komende maand in petto hebben. Ook doen we een warme oproep aan leerkrachten en jeugdwerkers uit Brussel! Lees gauw verder hoe jij ons kan helpen!


Het Motief-team

Oproep aan Brusselse jeugdwerkers, leerkrachten, sportcoaches, ...


Wij willen van Brusselse jongeren leren hoe hun stad beter aangepast kan worden aan haar superdiverse bevolking!
 
We doen dan ook een oproep aan jeugdverenigingen, scholen en andere organisaties om hiermee met jongeren aan de slag te gaan! Maak een filmpje, een tekst, een fotocollage, ... en laat ons weten hoe Brusselse jongeren de toekomst van hun superdiverse stad zien.
 
Meer informatie lees je hier .
 

Het Babelatelier - Brugge - 11 februari 2019

Zeven tastgesprekken, omdat waarheid ontstaat in dialoog

Voor iedereen die los van elk geloof zijn eigen denken wil doorbreken, verruimen en confronteren met eeuwenoude traditie. De Bijbel behoort tot de meest invloedrijke en verspreide boeken van de menselijke beschaving. Ook vandaag kan het Bijbelse geloofsverhaal een waardevolle inspiratiebron zijn bij de zoektocht naar een zinvol en gedragen leven. De Bijbel houdt een spiegel voor, daagt uit, biedt wijsheid en inzicht, schenkt troost, hoop en liefde.
Er is Babelse spraakverwarring over de Bijbel. In het Bab[b]elatelier gaan we met elkaar aan de babbel en ontstoffen we de oude grondteksten. Om onze eigen denkkaders en patronen te doorbreken. Om helderder te zien, anders te horen, iets nieuws te ervaren. Het atelier is een werkplek waar we ons denken, voelen en doen samenleggen.
We starten de reeks met een inleiding op Miskotte en eindigen met een synthese. De andere avonden komt telkens één ‘vergeten’ thema uit het Oude Testament aan bod.

Begeleiding: Ieder Babelatelier gaan 2 andere gastsprekers met elkaar in gesprek
Data: eerste maandagavond van de maand, steeds van 20u tot 22u: 11 februari, 18 maart, 6 mei, 3 juni 2019
Plaats: YOT vzw, In De Nieuwe Pastorie, Stalijzerstraat 19 , 8000 Brugge
Organisatie: YOT vzw ism Bijbelhuis Zevenkerken, Pastorale eenheid Sint-Donatianus Brugge en Vormingplus en vzw Motief
Prijs: 8 € Betaling cash ter plaatse. Tekstmateriaal en drankje inbegrepen
Meer info en inschrijvingen

Een gespreksavond over samenleven in diversiteit - Willebroek - 20 februari 2019
 

De bril van het verschilWelke bril heb jij op wanneer je kijkt naar Willebroekenaars met een andere overtuiging of afkomst?
Welke verschillende brillen bestaan er zoal om te kijken naar samenleven in diversiteit?
Hoe bepaalt zo’n bril onze manier van kijken naar hoe we de buurt willen inrichten, hoe we met mekaar omgaan, hoe we het samenleven organiseren in onze gemeente?
 
We vertrekken vanuit heel concrete dagelijkse situaties en proberen samen verschillende brillen uit!
 
Begeleiding: Elke Vandeperre en Leila Clement
Datum: 20 februari van 19.30u tot 22.30u
Plaats: Oud Gemeentehuis, A. Van Landeghemstraat 99, 2830 Willebroek
Organisatie: Gemeente Willebroek ism vzw Motief
Meer info en inschrijvingen: Willebroekenaars kunnen inschrijven via samenleven@willebroek.be  of via 03 866 91 25

De geloofwaardigheid van Europa - Dendermonde - 20 februari 2019
 

Europa en het klimaat 2019

Elke kerk maakt deel uit van de samenleving. Gelovigen staan in de samenleving en buigen zich over actuele vragen. In aanloop naar de Europese verkiezingen van mei 2019 willen we ons over de Europese thema’s klimaat en migratie, laten informeren en met elkaar in gesprek gaan en over geloven, kiezen, waarden en kerk-zijn. Op drie avonden gaan we in op de thema’s: waarden, migratie, klimaat. De avonden zijn afzonderlijk te volgen.
De eerste avond start met een zeer actueel thema: de strijd tegen klimaatverandering en de bescherming van het leefmilieu.  Deze thema’s staan op een gedeelde derde plaats als het gaat om onderwerpen die belangrijk zijn in de Europese verkiezingen. Karel Malfliet is industrieel ingenieur landbouw en tropische landbouw. Hij is tevens één van de gezichten van Ecokerk en is dus als geen ander geschikt om het thema te duiden en op vragen te antwoorden.

Begeleiding: Karel Malfliet
Datum: 20 februari van 20u tot 22u
Plaats: Evangelie Kerk Dendermonde, Lindanusstraat 2, 9200 Dendermonde

Organisatie: vzw Motief Ism Orbit vzw en VPKB-Vorming
Prijs: VPKB-leden gratis - Nederlands
Meer info en inschrijvingen

Theologische Conferentie - Westmalle - 19 en 20 maart 2019

'Zeg niet wie je bent' - Over de actualiteit van het boek Esther

Op dinsdag 19 maart en woensdag 20 maart 2019 vindt de jaarlijkse tweedaagse conferentie plaats voor predikanten, pastores, kerkelijk werkers, catecheten en een ieder die zich wil verdiepen in de relatie van jodendom en christendom.
De organisatie is in handen van de Werkgroep Kerk en Israël, classis Noord-Brabant, Limburg, Reunion Wallone.
De conferentie wordt gehouden in Huize Ter Dennen in Westmalle, België. Meer informatie over het volledige programma en deelnameprijzen lees je hier

Gegevens: 19 en 20 maart 2019
Plaats: Huize Ter Dennen, Sint Pauluslaan 8, 2390 Westmalle
Organisatie: Werkgroep Kerk en Israël, classis Noord-Brabant, Limburg, Reunion Wallone en vzw Motief

Neem deel aan de campagne artikel 23


Hart boven Harde zal, samen met de Franstalige Tam Tam, de komende maanden Artikel 23 van de grondwet in het licht zetten. Dat artikel zegt dat iedereen recht heeft op een menswaardig leven. Hart boven Hard en TAM TAM willen immers dat de verkiezingen van 26 mei over onze  basisrechten gaan. Waar heeft elk mens eigenlijk recht op in België, los van inkomen of achtergrond? Daarom hebben Hart hard en TAMTAM een enquête opgesteld, die ze door zoveel mogelijk mensen willen laten invullen. We vragen daarom even wat van jouw tijd om de enquête in te vullen. Je kan het zien als een stamformulier. Alleen breng je een stam uit voor  concrete voorstellen  in plaats van een kopstem.
Je vindt de enquête op www.art23.be.

Op basis van de resultaten van de bevraging zullen Hart boven Hard en TAMTAM tot 6 concrete eisen komen om naar voor te schuiven in de Hart boven Hard-campagne naar de federale verkiezingen toe. Dit zullen de speerpunten worden van onze  mars voor de grondrechten op 12 mei 2019 . Op die dag willen we met talloze organisaties en tienduizenden burgers samen op straat komen voor een menswaardig beleid.
 
Copyright © 2019 vzw Motief, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp