Copy
View this email in your browser

 

 

Nieuwsbrief oktober 2019

Share Share
Tweet Tweet
Forward Forward

Beste Motief-sympathisant, 
 

In oktober gaan er nog een aantal leerhuizen van start.
Geen idee wat dat is? 

Een leerhuis buigt zich over een specifiek maatschappelijk thema. We vertrekken vanuit onze (verschillende) leefwerelden en vanuit de actualiteit. Inspiratie vinden we in de bronnen van de joodse, christelijke en islamitische traditie, in een contextuele lezing. In een leerhuis word je uitgedaagd om nieuwe perspectieven te ontdekken binnen een veilige groepssfeer, met plaats voor je eigen verhaal. Samen zoeken we naar antwoorden, of stellen we net kritische vragen bij de huidige gang van zaken. Iedereen - met gelijk welke levensbeschouwelijke overtuiging – is welkom om aan te sluiten.

De leerhuismethodiek wordt al jaar-en-dag bij Motief toegepast. Hier kan je meer lezen. Interesse om eens kennis te maken? Er zijn nog een aantal plaatsen voor onderstaande leerhuizen. Wil je zelf in jouw werking eens een leerhuismethodiek ervaren? Neem dan contact met ons op.


Veel leerplezier, 

Het Motief-team

10 op 10 voor solidariteit

Leerhuis Roeselare vanaf 22 oktober

Is het leven van een asielzoeker minder waard? Hebben mensen die uitsluiting ervaren dat toch vooral aan zichzelf te wijten? Hoe oud mag een mens worden, indien dit de gemeenschap financieel ‘belast’? etc. 

In het maatschappelijke debat wordt alsmaar vaker een taal gehanteerd die ‘de ander’ als minder mens dreigt voor te stellen. Academici waarschuwen voor deze tendens van dehumanisering. In de bijbelse traditie bestaan er tien woorden (of ‘geboden’) die ons de richting willen wijzen naar een solidaire, menselijke samenleving. 

In dit leerhuis vertrekken we vanuit de actualiteit en onze eigen leefwerelden. We gebruiken de traditie als toetssteen om samen te zoeken hoe we best omgaan met deze 'ontmenselijkende' tendenzen. 

Interesse? Klik hier voor meer info. 

prent: DanielGarcia2016

Andere leerhuizen in oktober


Dit is mijn lichaam: over lichaam, seksualiteit en macht.

  • Ons lichaam toont wie we zijn: hoe we gegroeid zijn, tot welke groep we (willen) behoren, hoe we in het leven staan, hoe we met anderen omgaan,... We onderzoeken welke rol de blik van de samenleving op ons lichaam speelt en hoe ons lichaam als politiek instrument kan dienen: bevrijdend of onderdrukkend? We onderzoeken eveneens de betekenis van lichaam en seksualiteit in joodse, christelijke en islamitische traditie. 
  • 6 zaterdagen vanaf 26 oktober
  • Meer info hier
 

Na de zondvloed van Noach: ... de wijn! 

  • Over Genesis, het klimaat, een na-ons-de-zondvloedmentaliteit, een nieuwe start en de toren van Babel. 
  • 4 avonden: 23 oktober, 7 en 21 november en 5 december 2019
  • Meer info hier
 

Met Marcus aan tafel

  • De politiek context van 80nC heeft een doorslaggevende invloed gehad op de totstandkoming van het evangelie van Marcus. Tegen de blijde overwinningsboodschap die het Romeinse bezetter in het oude Palestina verspreidde, plaatst Marcus de blijde bevrijdingsboodschap van de beweging rond Jezus. We buigen ons in dit leerhuis o.a. over de vraag hoe een christelijke beweging ook vandaag onder een verdrukkende macht trouw kan blijven aan zichzelf. 
  • 8 vrijdagavonden vanaf 18 oktober
  • Meer info hier

 

Facebook
Website
Email
LinkedIn
Copyright © 2019 vzw Motief, All rights reserved.

info@motief.org

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
vzw Motief · Belgradestraat 80 · Mechelen 2800 · Belgium

Email Marketing Powered by Mailchimp