Nieuwsbrief Federatie Ruimtelijke Kwaliteit

Nieuwsbrief 30 - juli 2013

Om de twee maanden brengt de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit (v/h Federatie Welstand) een elektronische nieuwsbrief uit met relevante berichten over welstands- en monumentenzorg en ruimtelijke kwaliteit. U kunt ook nieuws insturen, zodat dit eventueel opgenomen kan worden in de nieuwsbrief. Stuur hiervoor uw berichten naar gtc@ruimtelijkekwaliteit.nl

Zus of zo

Doe je het zus of doe je het zo, dat kan nogal verschil maken. Daarvoor kijken we naar recent beleid in twee gemeenten, De Wolden en Lopik, beide rijk bedeeld met fraaie landschappen.
De gemeente De Wolden, ten westen van Hoogeveen, overwegend boerenland met een aantal kernen, is onlangs op een paar plukjes na welstandsvrij verklaard.

Wijziging vergun-ningvrij bouwen

Op de ministeries van BZK en I&M worden nieuwe wijzigingen voorbereid met betrekking tot vergunningvrij bouwen. De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit is door het rijk betrokken bij het opstellen van deze voorstellen.

Dubbele petten

Wat moet een commissie doen, als er een plan van een van de commissieleden op de agenda staat en in de vergadering wordt behandeld? In de meeste reglementen staat dat het betreffende commissielid niet mee mag doen met de advisering over zijn eigen bouwplan. Maar gaat dat ver genoeg?

Cultuurhistorie in bestemmingsplan

Toegespitst op de provincie Noord-Holland maakte WZNH met een aantal partners een handreiking over de manier waarop gemeenten cultuurhistorische waarden in hun bestemmingsplannen kunnen opnemen. Sinds 2012 moet cultuurhistorie een verplicht vast onderdeel vormen van het bestemmingsplan, maar gemeenten zijn daar nog niet helemaal aan gewend hoe dit klusje te klaren. Een opname in het bestemmingsplan betekent dat je als gemeente precies weet wat er aan cultuurhistorische waarden aanwezig zijn, met inbegrip van de landschappelijke, waaraan de provincie zo rijk is: ze moeten (her)ontdekt, geïnventariseerd, beschreven, geïnterpreteerd worden. Er is al veel informatie en materiaal aanwezig, maar nu is het zaak hiervan systematisch werk te maken. De handreiking wijst daarin de weg.
Info: Handreiking Cultuurhistorische waarden in bestemmingsplannen, samenwerking van WZNH Adviescommissies voor ruimtelijke kwaliteit, provincie Noord-Holland, Cultuurcompagnie, Boerderijenstichting Noord-Holland en Landschap Noord-Holland. Voor bestelling: info@wznh@nu.

Aantrekkelijke snelwegomgeving

De nieuwe uitgave De aantrekkelijke snelwegomgeving bewijst dat omgevingskwaliteit geen kretologie is, wanneer op het juiste moment aandacht is voor de belangen van de omgeving.

De publicatie is kosteloos (behoudens verzendkosten) bij de Federatie te bestellen.

Nieuwe Jas

Na wijziging van de naam, vorig jaar, heeft de Federatie Welstand nu ook het beeld en de website onder handen genomen.

Cursusaanbod

Er staan voor het tweede halfjaar van 2013 nog geen cursussen op het programma.

In samenwerking met de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland wordt een cursusprogramma voorbereid over de kan-bepaling, gericht op ambtenaren die welstandsoordelen moeten vellen voor kleine bouwplannen. Mogelijk start deze cursus nog in 2013. houdt de website en de nieuwsbrief in de gaten!

Ruimtelijke Kwaliteit

Er is een nieuw standaardwerk over de onderlinge relatie tussen schoonheid/welstand/ruimtelijke kwaliteit en ruimtelijke ordening verschenen. Auteur Van Campen is planoloog en heeft grote kennis van zaken over ruimtelijke instrumenten, wetgeving, regelgeving in verleden en heden.

Erfenis Utrechts adviseur

Han Lörzing was tot februari dit jaar provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit van de provincie Utrecht; hij is 1 februari 2013 opgevolgd door Ingeborg Thoral, die voor twee jaar is benoemd. De provincie heeft in een aantal boekjes de activiteiten van Lörzing verzameld, zodat duidelijk wordt waarmee hij zich die jaren heeft beziggehouden.

Boekel in Landwerk

In Landwerk (nr. 2, 2013) verscheen een artikel over de voordelen van welstandsvrij Boekel. Daarop kwam een reactie in Landwerk nr. 3. Flip ten Cate, directeur Federatie Ruimtelijke Kwaliteit, en Theo Hoek, directeur Libau werden daarvoor geïnterviewd.
plastic entree van beeldbepalend café
Plastic entree van beeldbepalend café in Boekel

Flip ten Cate gaat in op de zorgplicht voor ruimtelijke kwaliteit in de aanstaande Omgevingswet en de kansen voor integrale afweging. Theo Hoek maakt zich zorgen over die aanhoudende roep om vermindering van regeldruk, versnelling van procedures, slogans als ‘eenvoudig beter’ waar iedereen door in de ban lijkt te zijn. Maar wat is eigenlijk het bezwaar tegen die paar weken extra aandacht en zorg die je aan een project besteed, vraagt hij zich af, als je bezig bent iets te realiseren dat decennia mee moet, een gebouw dat misschien wel 100 jaar lang in alle opzichten ‘goed’ moet zijn?


Copyright © 2013 Federatie Ruimtelijke Kwaliteit, All rights reserved.


Email Marketing Powered by Mailchimp