#17 | december 2015
nieuwsbrief

Oproep aan vakgenoten: keer het tij voor Groningen

Geschrokken van de aardbevingsschade aan monumenten, schreef
Bart Buijs van Het Oversticht een open brief aan de Groningers. Wat kunnen wij als vakgenoten doen? Libau-directeur Theo Hoek antwoordt.

Energie in maatwerk

Een grootscheepse actie moet 4,5 miljoen woningen energieneutraal maken. Dit kan alleen via een industriële aanpak. Maar hoe bewaren we eigenheid en variatie?

Erfgoedplatform bundelt

De 17 leden van het Erfgoedplatform waken over (im)materieel erfgoed. Ook de FRK is lid. Het verhaal van een plek wordt belangrijker.

Tijd voor 'onbegonnen projecten'

Dirk Baalman heeft er vijftig jaar in de architectuur en monumentenzorg op zitten.

O-team geeft lokaal advies

Drie experts adviseren lokale partijen over nieuwe opgaven in de ruimtelijke ordening. Hilde Blank is een van hen.

Ondertussen in Den Haag

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is in voorbereiding. Straks keurt de bouwer zijn eigen gebouw.

inhoud

Keer tij voor Groningers
Energie in maatwerk
Erfgoedplatform bundelt
'Onbegonnen projecten'
O-team geeft advies
Mooiwaartscafé in Zwolle
Ondertussen in Den Haag
Kwaliteit van het kwartaal
De moeite waard
Jaarboek 2015

Mooiwaartscafé

Je hebt nooit de garantie dat het ontstaat, sociale kwaliteit. Maar je kunt er wel op uit zijn.Hoe? Dat bleek in Zwolle op het 3e Mooiwaartscafé.

Kwaliteit van
het kwartaal

Schoonheid mag wat kosten in Yerseke.

Leefomgeving

De Raad voor de leefomgeving: onpartijdig advies bij afwijken van omgevingsplan.

Jaarboek 2015

Landschapsarchitectuur en stedenbouw. Blauwe Kamer kiest 19 projecten. De flaneur geniet.

Jan Wilslezing

Minister Schultz van Haegen te gast bij WZNH en geeft visie op Omgevingswet.

Kaasfabriek

Net verschenen:
230 meter kaas