Nieuwsbrief Federatie Ruimtelijke Kwaliteit 31
Nieuwsbrief

Gesprekken met commissievoorzitters

In een serie gesprekken met commissievoorzitters wil de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit van de hoed en de rand weten: hoe doen ze hun werk, wat komen ze zo al tegen, hoe zijn de contacten met de portefeuillehouders en de diensten? Wat vinden ze van die gemeente waar ze vaak jarenlang intensief bij betrokken zijn? Welke tips hebben ze voor andere commissievoorzitters?
Dolf Dobbelaar is de eerste kandidaat. Dobbelaar is architect, woont in Rotterdam en is lid van een aantal welstands-/monumentencommissies in het land. In Den Bosch is hij voorzitter van de gecombineerde welstands- en monumentencommissie.

Dubbele Petten

In de vorige nieuwsbrief deden we een oproep aan commissies om ons te vertellen hoe men omgaat met het geval van het commissielid dat zijn eigen plan aan de commissie moet voorleggen. Hoe vermijd je elke schijn? Uit Hilversum kregen we van commissiesecretaris Han van Nes de volgende reactie...

Vergunningvrije Bouw 1

Gemeenten hebben meer mogelijkheden om vergunningvrije bouwwerken op gevoelige plaatsen te verhinderen, dan tot nog toe werd gedacht. In twee recente uitspraken heeft de Raad van State duidelijk gemaakt dat gemeenten via hun bestemmingsplan kunnen voorkomen dat er überhaupt enig vergunningvrij bouwwerk in achter- of zijtuinen worden gebouwd.

Vergunningvrije Bouw 2

De regels voor vergunningvrij bouwen zijn zo complex, dat het vergunningvrij bouwen mislukt genoemd moet worden. De nieuwe voorstellen van het kabinet, gepresenteerd als een versimpeling en verruiming, maken de zaak alleen maar complexer en bovendien zijn ze onnodig beperkend. In een commentaar in Cobouw komt Flip ten Cate met een alternatief.

(foto: Ermelo, VBWTN)

Cursus

Op 26 november 2013 organiseren FRK, Vereniging Bouw- en Woningtoezicht en WZNH in Hilversum een cursus over de ambtelijke welstandstoets ('kan-bepaling')

Schoonheid in crisistijd

In juni 2013 heeft de Algemene Ledenvergadering het jaarverslag over 2012 vastgesteld.
Het jaarverslag bevat traditiegetrouw, naast een beschrijving van de uitgevoerde activiteiten en de financiële stand van zaken, een essay dat de kern raakt van de activiteiten van de Federatie.

Het essay in dit jaarverslag, getiteld 'Bevorderen van schoonheid in crisistijd' is van de hand van Kees van Esch, Wijbrand Havik en Heero Meindersma.

Bezoek M. Schultz

Minister Schultz was eind oktober op werkbezoek in Zaanstad, op uitnodiging van Mooiwaarts en de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: "Spreken over kwaliteit is erg belangrijk". Maar ze wil gemeenten met een wettelijk verplicht model niet voor de voeten lopen.

(foto M. Bink)