#36 | maart 2016
nieuwsbrief

Omgevingswet werpt ruimtelijke praktijk omver

Een revolutionaire wet, als die ook zo gebruikt wordt. Weg met de hokjes.

'Het is de kunst de domheid te verslaan'

Tjeerd Dijkstra, voormalig rijksbouwmeester,
over kwaliteit in architectuur.

Status werelderfgoed is
lastiger voor landschap

Wat kan een landschap aan als  het werelderfgoed is geworden?

Dit moet wel Friesland zijn

Oud-minister Margreeth de Boer leest Foar in Moai Fryslân.

Worstenbroodjes, draken
en molenaars

Volgende week dingt Nederland naar een plekje op de lijst van immateriële erfgoederen bij de UNESCO.

OOK Mooiwaarts zoekt
goed omgevingsplan

Twee initiatieven voor een goed omgevingsplan met  gezond verstand.

In Harlingen
Mooiwaartscafé

Over de toekomst van de Nieuwe Willemshaven.

Kwaliteit van
het kwartaal

Zeven jongemannen  bouwen ambachtelijke windmolens in Groningen met houten rotorbladen.

Secretarissen

Het secretarissenoverleg vindt dit jaar plaats in de Cacaofabriek in Helmond. Op woensdag 20 april.

Algemene Ledenvergadering

Op 22 juni houdt de federatie de ledenvergadering, dit keer in combinatie met een Mooiwaartscafé.

't Hoeft niet lelijk

Ze zijn echt niet altijd lelijk, die zonnepanelen. Experts geven gratis tips op de nieuwe website MooiZon.nl.

Cursus

De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit organiseert op 24 mei samen met ErfgoedAcademie de cursus Vergunningverlening.