Nieuwsbrief ruimtelijke kwaliteit 32
Nieuwsbrief

5e overleg secretarissen

‘Het is stuurmanskunst, je moet vooral niet despotisch zijn’ (Peter Kilsdonk).
Op 4 oktober 2013 werd het 5e Secretarissenoverleg gehouden in Zoetermeer. Na Almere, Delft, Den Haag en Eindhoven bood Zoetermeer zich aan voor de organisatie van deze jaarlijks terugkerende bijeenkomst van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit, waarvoor alle secretarissen van gemeenten met een eigen, lokale welstands- en/of monumentencommissie worden uitgenodigd. In Zoetermeer heeft VVD-wethouder Van Domburg de welstandsadvisering in handen gelegd van  stadsbouwmeester Kilsdonk, maar is óók een Commissie Ruimtelijke Kwaliteit aanwezig.

Paul van der Grinten

"Heeft hier niet iemand een gaatje in zijn hoofd?"
Paul van der Grinten is voorzitter van de kwaliteitsadviescommissies in Delft en Hilversum. 2e in een serie interviews met commissievoorzitters.

Almanak: stekeligheden en observaties

Stel, je woont in Bilthoven en je wilt weten bij wie je moet zijn voor een welstands- en monumentenadvies. Sinds kort klik je dan op de rechterzijde van de website van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit. Daar staat een almanak waarin van iedere gemeente relevante gegevens over welstands- en monumenten-advisering te vinden zijn.
Bij het samenstellen van de Almanak zijn onze redacteur opmerkelijke dingen opgevallen. Beleid waar je vrolijk van wordt, zoals wethouders die monumentenadviezen geven aan zichzelf, maar ook zorgelijk veel welstandsloosheid. Een artikel vol van stekeligheden en observaties.

Excessenregeling vaak misbruikt

Indien een bestaand bouwwerk ernstig in strijd is met redelijke eisen van welstand, kan, met de excessenregeling in de hand, worden opgetreden.
Veel gemeenten gebruiken de regeling om de pijn te verzachten van het besluit om een buurt welstandsloos te maken. Met de excessenregeling kan je altijd nog wel "paarse kastelen" tegenhouden. Die redenering klopt juridisch gezien helemaal niet.

Restauratiekwaliteit

De nieuwe organisatie ERM schept duidelijkheid in de vraag wanneer de restauratie van een monument voldoet aan de daaraan te stellen eisen.

Nije Plaets

Het secretariaat van De Nije Plaets, de friese organisatie voor kwaliteitsverbetering van het landschap, is ondergebracht bij Hûs en Hiem.

Cursussen

Er staan voor 2014 weer cursussen op het programma, Schriftelijk Welstandsadvies en Adviseren over kwaliteit. De cursus Adviseren over kwaliteit wordt gegeven op 15 mei in Haarlem. De datum voor Schriftelijk Welstandsadvies (juni, Utrecht) en de programma’s zullen nog bekend worden gemaakt. Voor de cursus Adviseren over kwaliteit kunt u zich opgeven bij Erfgoed Academie, Maartje Voskuilen, m.voskuilen@restauratiefonds.nl; voor de cursus Schriftelijk Welstandsadvies bij Federatie Ruimtelijke Kwaliteit, info@ruimtelijkekwaliteit.nl.

Deskundigen oordeel

Het College van rijksadviseurs bracht november vorig jaar een essay uit over kansen en beperkingen van ruimtelijk-kwaliteitsbeleid in de komende Omgevingswet.

Digitale welstand

De IMWE standaard voor welstandsbeleid wordt geactualiseerd. Medio 2015 wordt IMWE door het rijk als facultatieve standaard toege- voegd aan ruimtelijkeplannen.nl, waar alle overheden hun ruimtelijke plannen moeten publiceren. Op 10 maart is hierover overleg met softwareleveranciers.

Iteretur decoctum

Een essay van Dirk Baalman over de toekomst van monumentenzorg.