#37 | juni 2016
nieuwsbrief

Vergunningvrij weg bij rijk

Gemeenten krijgen meer te zeggen over vergunningvrij bouwen, schrijft minister Schultz aan parlement.

'Burgerparticipatie vergt heldere rol van overheid'

Participatie van burgers heeft alleen kans van slagen als we weten waarvoor we de overheid nodig hebben, betoogt Wim Derksen.

Rek in werelderfgoed

Een sauna, een snelweg en een kaasfabriek in De Beemster. Kan werelderfgoed wat hebben?

Lang leve kwaliteit

Zelden waren er zoveel vroegere rijksbouwmeesters bijeen als op de verjaardag van de 'Architectonische kwaliteit'  in het Bimhuis.

In Den Haag mag veel

Marktpartijen krijgen in de gemeente Den Haag te veel ruimte, zegt Rens Schulze, voorzitter van de Haagse welstands-commissie. ‘De stad boet in aan ruimtelijke kwaliteit’.

Kwaliteit van
het kwartaal

De mooie kust

In vijf etappes fietst de karavaan van 80 ruimtelijk adviseurs langs de kust. MooiKUST, om deze grootse openbare ruimte te vieren.

Blut maar bloeiend

De inkomsten stagneren, maar de uitkomsten groeien. De ALV en het jaarverslag.

Inspiratie

De federatie presenteert een gloednieuw inspiratieteam. Zeven adviseurs intensiveren de discussie over de omgevingskwaliteit.

'Te weinig garantie voor monumenten'

Het kabinet onderschat de cultuurhistorische risico’s bij verbouw van monumenten, schrijven twee federaties.

Mooiwaarts 5

De bezoekers van het vijfde Mooiwaartscafé zagen de bomen door 't Waterloopbos in Marknesse.