Copy
#40 | maart 2017
nieuwsbrief

'Kern van ruimtelijke kwaliteit is samenhang'

Marianne Loof vertrekt na zes jaar als voorzitter van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit in Amsterdam. Zij heeft de crisis benut voor een grondige verbouwing van de winkel.

Deconstructie van een goed idee

De Invoeringswet Omgevingswet ligt in concept ter tafel. Het fraaie bouwwerk wankelt. De wet zet de integrale omgevingskwaliteit klem.

Stadslabs als inspiratie voor participatie

De Omgevingswet is ruimhartig. Participatie moet, maar hoe, mag elke overheid zelf bepalen. De praktijk van stadmakers biedt volop inspiratie.

Schetsboek OOK
voor goed omgevingsplan

Zo’n zeventig pilots omgevingsplan zijn afgelopen jaar bestudeerd. Echt vernieuwend zijn de meeste nog niet. Hoe het wel kan is vervat in een schetsboek en tien principes.

Betere adviezen

Heldere taal en juridisch houdbaar. Zo zou elk advies in elkaar moeten steken. Volg nu de cursus.

Mooiwaartscafé

De zesde editie van het Mooiwaartscafé vindt plaats op 29 maart in Vlaardingen. Met als thema ‘Ruimtelijke kwaliteit, stip op de horizon’.

Bij nader inzien

Een drijvende kelder, een Venetiaanse loopbrug en funderingsherstel. Uitdagende advisering in de praktijk.

Kwaliteit van het kwartaal

Leiden koopt 135 ‘Finch Buildings’. De vriendelijke variant van zeecontainers.

Agenda

  • 'Maak Gelderland mooier'. Prijsvraag.
  • Utrechtse Dag van de kwaliteit