Nieuwsbrief Federatie Ruimtelijke Kwaliteit 33
nieuwsbrief

Verhuizing

Veel verandert. Ook bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit. Onze medewerkster Gerda ten Cate, die jarenlang het contact met de leden onderhield, onder andere via de nieuwsbrief, is met pensioen gegaan.
De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit is bovendien verhuisd. Na tien jaar onderhuurder te zijn geweest van Architectuur Lokaal op het adres Tussen de Bogen 18, zitten we nu, nog even Tussen de Dozen, ietsje verderop: Herengracht 62. Minder riant en ruim dan voorheen, maar nog steeds op stand!
 

Woonboten

Door een recente uitspraak van de Raad van State moeten alle woonboten in Nederland beschouwd worden als bouwwerken. Ze moeten dus voldoen aan de bouwregels en dus ook aan de welstandsbepalingen.

Interview Ben Verfürden

In de serie interviews met voorzitters van stedelijke adviescommissies ruimtelijke kwaliteit ziet Ben Verfürden, voorzitter van de commissie in Tilburg, als zijn taak: 'dienstbaar zijn aan de stad'.

Habets-lezing N. Nelissen

Limburg is een prachtige provincie. De dichtheid aan ruimtelijke kwaliteiten is er groter dan in Toscane of Andalusië, zegt prof Nico Nelissen enigszins provocerend.

In de Habets-lezing, die Nelissen in juni uitsprak, zegt hij dat het bewaken en verzorgen van de ruimtelijke kwaliteit van Limburg ‘une affaire d’honneur’ is, en een kwestie van beschaving. Dat is niet vanzelfsprekend, want de kwaliteit wordt bedreigd door een nefaste driehoek van onwetendheid, onverschilligheid en onwilligheid.

inhoud

Verhuizing
Woonboten
Vergunningvrij bouwen
Interview Ben Verfürden
Habets-lezing N. Nelissen
Ingezonden
Raad van State
Ledenvergadering en symposium in Oss
Cursus

Cursus

Cursus Schriftelijke Welstandsadvisering in het najaar van 2014

Ingezonden

P. van der Grinten, de voorzitter van de welstandscommissies van Hilversum en Delft, werpt door zijn anachronistische werkwijze, een smet op de moderne aanpak van de commissies elders in het land. Daar hebben we allemaal last van, meent Frans van de Meiracker in een ingezonden bijdrage in deze nieuwsbrief.

Raad van State

Drie recente uitspraken van de afdeling Bestuursrechtspraak scheppen nieuwe, scherpere, kaders voor het werk van welstandsadviseurs

Symposium Oss

Het bestuurderssymposium en de ledenvergadering van 12 juni j.l. in Oss was gewijd aan de toekomst van de welstands- en monumenten- advisering, tegen de achtergrond van de komende Omgevingswet.
De nu verplichte sectorale welstandscommissie zal plaatsmaken voor een facultatief adviesteam ruimtelijke kwaliteit.

Vergunningvrij


Nieuwe, nog complexere regels, worden in oktober effectief.