Copy
Prezrite si tento email v prehliadači
Newsletter
Francúzskeho inštitútu na Slovensku
APRÍL 2017
Lettre d'information
de l'Institut Français de Slovaquie
AVRIL 2017
Newsletter
/ Lettre d’information
apríl
/ avril
2017

Výstava „Vois la voix là“ Jeana Daviota
(do 24. apríla 2017)

Slová umiestnené ako prvky architektúry v krajine alebo svetelné znaky, z ktorých sa stávajú písmená, táto práca je pokračovaním výskumu súčasného francúzskeho umelca Jeana Daviota na tému „jazyk“ : „Homofónia niektorých slov bráni pochopeniu ich zmyslu, iba pohľad umožňuje pochopenie, poznanie sa nachádza vo viditeľnom.“
Do 24. apríla 2017, Galéria Francúzskeho inštitútu, Sedlárska 7, Bratislava

Exposition « Vois la voix là » de Jean Daviot (jusqu'au 24 avril 2017)

Des mots posés comme des architectures dans le paysage ou des signes lumineux en forme de lettres, ce travail prolonge la recherche de Jean Daviot sur le langage : « L’homophonie de certains mots empêche la perception du sens, seul le regard en permet la compréhension, il y a du savoir dans le visible. »
Jusqu'au 24 avril 2017, Galerie de l'Institut français de Slovaquie, Sedlárska 7, Bratislava

„Milenci z Montparnassu“ v Kine Lumière (12. apríl 2017, 18.15)

Dej filmu je zasadený do obdobia tesne po skončení prvej svetovej vojny (1918 – 1920) a rozpráva o poslednom období života maliara Amedea Modiglianiho (1884 – 1920). Vo filme sledujeme osudy maliara a jeho partnerky a múzy, mladučkej maliarky Jeanne Hébuterne.
Kino Lumière film uvedie v spolupráci s Francúzskym inštitútom na Slovensku pri príležitosti 85. narodenín francúzskej herečky Anouk Aimée (*27. 4. 1932), ktorá vo filme stvárnila Jeanne Hébuterne. Je to jeden z posledných filmov, v ktorých sa Gérard Philipe objavil tesne pred svojou predčasnou smrťou v roku 1959 vo veku 36 rokov.
Streda 12. apríla o 18.15 hod v kine Lumière, Špitálska 4, 811 09 Bratislava.
Vstupné: 3€


« Les Amants de Montparnasse » au Cinéma Lumière (12 avril 2017, 18h15)

Le film se déroule juste après la fin de la première guerre mondiale (1918 – 1920) et décrit le dernier chapitre de la vie du peintre Amedeo Modigliani (1884 – 1920). Nous suivons les destins du peintre et de sa compagne et muse, la jeune peintre Jeanne Hébuterne.
Le cinéma Kino Lumière de Bratislava présentera ce film en collaboration avec l'Institut français à l'occasion du 85ème anniversaire de l'actrice française Anouk Aimée (née le 27 avril 1932), qui joue le rôle de Jeanne Hébuterne. C'est l'un des derniers films de Gérard Philipe, avant sa mort précoce en 1959, à l'âge de 36 ans.
Mercredi 12 avril à 18h15 au cinéma Lumière, rue Spitalska 4, 811 09 Bratislava.
Entrée : 3€


Koncert francúzsko-irackej kapely AIWA
v rámci festivalu [fjúžn]

(22. apríl 2017, 22.00)

Hlavným hudobným programom 12. ročníka festivalu nových menšín [fjúžn] je podujatie „[fjúžn] sounds“. Headlinerom tohto koncertu bude francúzsko-iracká kapela Aiwa, ktorá mixuje iracké rytmy s elektronikou, ženským vokálom a arabským rapom. Proste čistá horúčka sobotňajšej noci! Účinkujú taktiež dídžeji DJ Marrrtin (FR), EMONOIZBOYZ (SK) a Beyuz (SK).
sobota 22. apríla 2017 o 22.00 v KC Dunaj, Nedbalova 3,  Bratislava
vstupné: 5€ predpredaj / 8€ na mieste
Predpredaj lístkov | Facebook event


 

Concert du groupe franco-irakienne AIWA
dans le cadre du festival [fjúžn]
(22 avril 2017, 22h)

La soirée musicale principale de la 12ème édition du festival des nouvelles minorités [fjúžn] est l'événement « [fjúžn] sounds ». La tête d'affiche de ce concert sera le groupe franco-irakien Aiwa, qui mixe de rythmes irakiens, musique électronique, vocaux féminin et rap arabe. Ce sera la fièvre du samedi soir ! Avec: Aiwa (FR/IQ) et DJs: DJ Marrrtin (FR), EMONOIZBOYZ (SK), Beyuz (SK)
samedi 22 avril 2017 à 22h à KC Dunaj, Nedbalova 3, Bratislava
Entrée: 5€ en avant-vente / 8€ sur place
Avant-vente des tickets | Événement facebook

Filmový klub mediatéky

„Ženy a muži“

(24. apríl 2017, 18.30)

Dlhujeme vám ešte film k Medzinárodnému dňu žien a preto sme vybrali silný dokument o situácii žien vo svete a o miere nerovnosti medzi mužmi a ženami. Dokument prináša množstvo portrétov, rozhovorov a silných svedectiev. Film bol prezentovaný v organizácii Spojených Národov v Ženeve, v New Yorku, v UNESCO, v Matignone a bol vybraný na festival v Cannes, v 2016.
pondelok 24. apríla 2017, 18:30 v Galérii Francúzskeho inštitútu, Sedlárska 7, Bratislava
V pôvodnom znení s anglickými titulkami - vstup voľný

Ciné-club de la médiathèque :
« Des femmes et des hommes »
(24 avril 2017, 18h30)

Nous vous devions un film pour la Journée Internationale des Femmes, nous vous proposons donc un grand film sur l'égalité entre les femmes et les hommes qui expose la position de la femme à travers le monde. Riche de portraits, d’interviews, de témoignages, accompagné par la musique de Popalecran qui souligne la gravité de ce sujet tout en restant toujours porteur d’espoir. Le film a été présentée aux Nations Unies à Genève, à New York, à l'UNESCO, à Matignon... Il a été sélectionné au Festival de Cannes en 2016.
lundi 24 avril 2017, 18h30 Galerie de l'Institut français, Sedlárska 7, Bratislava
Version originale avec sous-titres anglais - entrée libre

Veľké otázniky roku 2017: Debaty francúzskeho politológa Nicolasa Tenzera v Banskej Bystrici a Nitre (25. a 26. apríl 2017)

„Akú budúcnosť majú vzťahy medzi Ruskom a EÚ?“ a „Kam smeruje Európska únia?“ sú názvy dvoch debát ktoré pán Nicolas Tenzera, francúzsky politolóa a šéfredaktor časopisu „Le Banquet“, povedie v rámci svojho slovenského turné v dňoch 25. a 26. apríla 2017 v Banskej Bystrici a v Nitre. Obe diskusie patria do cyklu názorových debát „Veľké otázniky roku 2017“.
utorok 25. apríla 2017 od 10.30 do 12.30
Aula, Univerzita Mateja Bela, Kuzmányho 1, Banská Bystrica
streda 26. apríla 2017 od 11.00  do 12.30
Akropola, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa, Hodžova 1, Nitra


Les grandes questions 2017 : Débats du politologue français Nicolas Tenzer à Banská Bystrica et Nitra (25 et 26 avril 2017)

« Russie - UE : quelles relations pour l'avenir ? » et « Quel avenir pour l'UE ? » sont les titres de deux débats que M. Nicolas Tenzer, politologue français et directeur de la revue « Le Banquet » mènera, dans le cadre de sa tournée slovaque, les 25 et 26 avril 2017 à Banská Bystrica et à Nitra. Les deux discussions s'inscrivent dans le cadre du cycle « Les grandes questions 2017 ».
Mardi 25 avril 2017 de 10h30 à 12h30
Le hall de l'Université Matej Bel, Kuzmányho 1, Banská Bystrica

Mercredi 26 avril 2017 de 11h00 à 12h30
Acropole, Faculté des lettres, Université du Constantin le Philosophe, Hodžova 1, Nitra

Výstava „Hľadanie identity. Slovenské umenie zo Cité internationale des arts v Paríži 2011-2016“ (27. apríl ‑ 22. máj 2017)

Reinštalácia vo Francúzskom inštitúte výstavy prezentovanej na prelome rokov 2016-2017 v Cité internationale des arts v Paríži a prezentujúcej tvorbu slovenských výtvarníkov, ktorí v rokoch 2011-2016 absolvovali rezidenčný pobyt v Ateliéri slovenských umelcov v Cité des Arts. Kurátorka výstavy: Mária Horváthová.
27. apríl - 22. máj 2017, Galéria Francúzskeho inštitútu, Sedlárska 7, Bratislava
Vernisáž: štvrtok 27. apríla o 18.00

Exposition « La recherche d'une identité. L'art slovaque de la Cité internationale des arts à Paris 2011-2016 » (Du 27 avril au 22 mai 2017)

L'Institut français réinstalle l'exposition présentée au tournant des années 2016 et 2017 à la Cité internationale des arts à Paris. Elle présente les créations de plus d'une trentaine de plasticiens slovaques, qui ont résidé, entre 2011 et 2016 pour un séjour créatif et d'études à la résidence de l'Atelier des artistes slovaques à la Cité des arts. Commissariat : Mme Mária Horváthová.
Du 27 avril au 22 mai 2017, Galerie de l'Institut français, Sedlárska 7, Bratislava
Vernissage: jeudi 27 avril à 18h

NU DANCE FEST 2017 s francúzsko-slovenským predstavením „OUVRIR LE TEMPS“ (28. apríl 2017, 20.00)

V rámci svojho 12. ročníka NU DANCE FEST, medzinárodný festival súčasného tanca a pohybového divadla, ponúkne bratislavskému publiku predstavenie OUVIR LE TEMPS (the perception of) Evy Klimáčkovej / Cie E7KA, slovenskej tanečnice a choreografky žijúcej a pôsobiacej vo Francúzsku a Laurenta Goldringa, francúzskeho choreografa a vizuálneho umelca.
piatok 28. apríla 2017 o 20.00 hod.
A4 – priestor súčasnej kultúry, Karpatská 2, Bratislava

Nu Dance Fest avec spectacle franco-slovaque « OUVRIR LE TEMPS » (28 avril 2017, 20h)

Dans le cadre de sa 12ème édition le Festival international de danse contemporaine NU DANCE FEST présentera le spectacle OUVRIR LE TEMPS (the perception of) d'Eva Klimáčková / Cie E7KA, danseuse et chorégraphe slovaque naturalisé française et Laurent Goldring, chorégraphe et artiste visuel français.
vendredi 28 avril 2017 à 20h
A4 – espace de la culture contemporaine, Karpatská 2, Bratislava

Výzva na predkladanie projektov PHC Štefánik 2018-2019!

Program Štefánik je francúzsko-slovenský projekt spolupráce Hubert Curien spustený francúzskym Ministerstvom zahraničných vecí a medzinárodného rozvoja (MAEDI) a slovenským Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ).
Cieľom programu je rozvíjať vedecké a technologické výmeny par excellence medzi výskumnými laboratóriami v oboch krajinách, pritom klásť dôraz na nové spolupráce a účasť mladých výskumníkov a doktorandov. Program sa dotýka všetkých vedeckých disciplín, vrátane humanitných a sociálnych vied.
Termín odovzdania prihlášok: do 15. júna 2017

Ouverture de l’appel à projets PHC Štefánik 2018 2019 !

Le programme Štefánik est le Partenariat Hubert Curien (PHC) franco-slovaque. Il est mis en œuvre en France par les Ministères des Affaires étrangères et du Développement international (MAEDI) et de l’Education nationale de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (MENESR), et en Slovaquie par le Ministère de l’éducation, des sciences, de la recherche et des sports.
L'objectif de ce programme est de développer les échanges scientifiques et technologiques d'excellence entre les laboratoires de recherche des deux pays, en favorisant les nouvelles coopérations et la participation de jeunes chercheurs et doctorants. Tous les domaines scientifiques, y compris les sciences humaines et sociales, sont concernés par ce programme.
Date limite de co-dépôt des dossiers de candidature : 15 juin 2017

A V MÁJI VÁS POZÝVAME NA...
ET EN MAI, NOUS VOUS INVITONS À...

Noc literatúry 2017 (10. máj 2017, 18.00-22.00)

Populárna Noc literatúry už po deviaty krát prinesie do Bratislavy i ďalších slovenských miest čítanie z čerstvých prekladov kníh európskych autorov. Francúzsky inštitút pre tento ročník vybral čerstvo vydaný román „Uspávanka, za ktorý jeho autorka francúzsko-marocká spisovateľka Leïla Slimani získala prestížnu Goncourtovu cenu za rok 2016. V Bratislave úryvky z knižky z vydavateľstva Inaque.sk v preklade Aňe Ostrihoňovej prečíta Judita Hansman.
Streda 10. mája 2017 od 18.00 do 22.00 hod.
Hlavná pošta, Námestie SNP 35, Bratislava

Nuit de la littérature 2017 (10 mai 2017, 18h‑22h)

La Nuit de la littérature revient pour une 9ème année à Bratislava et dans d'autres villes slovaques avec des lectures d'extraits de livres européens récemment traduits en slovaque. Pour cette édition, l'Institut Français de Slovaquie, a sélectionné le roman « Chanson douce », de l'écrivaine franco-marocaine Leïla Slimani, lauréate du prestigieux prix Goncourt pour l'année 2016. Des extraits du livre paru aux éditions Inaque.sk, traduits en slovaque par Aňa Ostrihoňová, seront lus à Bratislava par Judita Hansman.
Mercredi 10 mai 2017 de 18h à 22h
Poste centrale, Námestie SNP 35, Bratislava


Predstavenie „Extrêmités“ francúzskej skupiny Cirque Inextrémiste na festivale Cirkul'art 2017 (17. a 18. máj 2017, 19.30)

Rovnováha, plynové fľaše a milimetrový balans. To sú ingrediencie show troch akrobatov o prekonávaní prekážok na hranici rizika. Cirque Inextrémiste pracuje vždy s celou škálou emócií. Smiech strieda napätie. Komické situácie sa menia na náročné ekvilibristické kúsky pri ktorých zatajíte dych. Predstavenie je plné krehkej rovnováhy, dôvery, empatie a solidarity, kombinovanej s cynizmom medziľudských vzťahov dnešnej doby. Doby, ktorú sa snažíme žiť ... s humorom. Toto francúzske predstavenie je jedným z hlavných bodov  programu festivalu Cirkul'art, medzinárodnej prehliadky kreatívnych a žánrovo pestrých umeleckých produkcií so zameraním na súčasné divadlo a moderný cirkus.
streda 17. mája 2017 o 19.30
štvrtok 18. mája 2017 o 19.30
Mestské divadlo DPOH, Laurinská 20, Bratislava
Vstupné: 12€, kúpiť vstupenky

Spectacle « Extrêmités » de la compagnie de Cirque Inextrémiste au festival Cirkul'art 2017 (17 et 18 mai 2017, 19h30)

L'équilibre, bouteilles à gaz empilées et une précision au millimètre près. Ceci sont les ingrédients d'un spectacle à trois acrobates, qui franchissent les obstacles à la limite du risque. Cirque Inextrémiste travaille toujours sur un large éventail d'émotions. Le rire prend la place du suspense. Les situations comiques se transforment en numéros d'équilibre difficiles, qui vous coupent le souffle. Le spectacle est fait d'équilibre précaire, de confiance, d'empathie et de solidarité combinée au cynisme des relations humaines de notre époque. L'époque que nous essayons de vivre... avec  de l'humour.
Ce spectacle français est l'un des principaux numéros du programme de Cirkul'art, festival international de productions artistiques créatives de genres variés ciblées sur le théâtre contemporain et le nouveau cirque.
mercredi 17 mai 2017 à 19h30
jeudi 18 mai 2017 à 19h30
Théâtre P. O. Hviezdoslav (DPOH), Laurinská 20, Bratislava

Entrée : 12 €, achetez des tickets ici

Copyright © 2017 Institut Français de Slovaquie / Francúzsky inštitút na Slovensku / French institute in Slovakia, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp