Copy
Prezrite si tento email v prehliadači
Visualisez ce mél dans votre navigateur
Newsletter
Francúzskeho inštitútu na Slovensku
NOVEMBER 2016
Lettre d'information
de l'Institut Français de Slovaquie
NOVEMBRE 2016

Výstava „Rodiny“ Swena Renaulta
v rámci OFF_FESTIVALu 2016
(4. - 18. november 2016)

Exposition « Familles » de Swen Renault
dans le cadre du OFF_FESTIVAL 2016
(du 4 au 18 novembre 2016)

Francúzsky fotograf Swen Renault - víťaz minuloročnej ceny festivalu OFF s výstižným menom ON_AWARD predstavuje na tohoročnom vydaní festivalu autorskú výstavu s názvom „RODINY“.
Swen Renault, photographe français et lauréat du prix ON_AWARD de la précédente édition du festival OFF, présente cette année sa nouvelle exposition intitulée « FAMILLES ».
Viac | En savoir+

Mesiac fotografie 2016: Výstava „Hľadanie oblakov“
(5. novembra - 2. decembra 2016)
Mois de la photographie 2016 :
Exposition « À la recherche de nuages »
(du 5 novembre au 2 décembre 2016)

Francúzsky inštitút v spolupráci so Stredoeurópskym domom fotografie a Európskym mesiacom fotografie (EMoP) predstavuje pod názvom "Looking for the clouds" unikátnu reportáž o osude migrantov z celého sveta prostredníctvom fotografií od šestice európskych autorov.
L'Institut français en collaboration avec la Maison centre-européenne de la photo et le Mois européen de la photo (EMoP) présentera sous l'intitulé « Looking for the Clouds » un reportage unique sur le destin des migrants du monde entier à travers des photographies de 6 auteurs européens.
Viac | En savoir+

Výzva na predkladanie žiadostí:
MLADÉ VEDECKÉ TALENTY
(do 9. novembra 2016)
Appel à candidature :
JEUNES TELENTS SCIENTIFIQUES
(jusqu'au 9 novembre 2016)

Zaujímate sa o vedu a chceli by ste si zmerať svoje vedomosti s mladými kolegami z celého sveta, ako aj s francúzskymi odborníkmi? Zapojte sa do projektu „Týždeň mladých zahraničných vedeckých talentov“ a vyhrajte týždenný pobyt v Universcience Paris.
Vous avez une vocation scientifique et souhaitez confronter vos expériences avec d’autres jeunes du monde entier et des professionnels français ? Participez à la Semaine des jeunes talents scientifiques internationaux et gagner 1 voyage à Paris.
Viac | En savoir+

Stredoeurópske fórum (11.‑13. novembra 2016)
Forum d’Europe centrale (11 -13 novembre 2016)

„Je niečo na prílive cudzincov skutočnou hrozbou pre európske ponímanie slobody? A ak áno, ako sa s ňou Európa môže vyrovnať?“ Zúčastnite sa francúzsko-nemeckého panelu s názvom „Zrážka slobôd“ v rámci Stredoeurópskeho fóra v piatok 11. novembra o 20.00 v Divadle Astorka. Hostia: Dubravka Ugrešić (HR/NL) – Jan-Werner Müller (DE) – Gilles Kepel (FR). Moderuje Michal Havran (SK).
« La présence des immigrés en Europe remet-elle en cause la perception européenne de la liberté ? Si oui, comment l’Europe pourrait-elle y faire face ? » Participez au débat franco-allemand sur le thème « Conflit des libertés » dans le cadre du Forum d'Europe centrale le vendredi 11 novembre à 20h dans le théâtre Astorka. Avec : Dubravka Ugrešić (HR/NL) – Jan-Werner Müller (DE) – Gilles Kepel (FR). Animateur : Michal Havran (SK).
Viac | En savoir+

Francúzski hostia a filmy na Medzinárodnom filmovom festivale Bratislava 2016
(11. - 17. november 2016)
Invités et films français au Festival international du film de Bratislava 2016
(du 11 au 17 novembre 2016)

Francúzsky režisér Charles Redon prijal pozvanie Medzinárodného filmového festival Bratislava 2016. V rámci programu festivalu prestaví svoj najnovší film "V Kalifornii". Festival v spolupráci s Francúzskym inštitútom premietne i slávnu klasiku Pohŕdanie od Jean-Luc Godarda s Brigitte Bardotovou a Michelom Piccolim.
Le réalisateur français Charles Redon est l'invité du Festival international du film de Bratislava 2016. Au programme : présentation de son nouveau film "La Californie". Le festival, en collaboration avec l'Institut français de Slovaquie présentera aussi le classique « Le mépris » de Jean-Luc Godard avec Brigitte Bardot et Michel Piccoli.
Viac | En savoir+

Festival Francúzskych filmov v Trenčíne
s výstavou Chameleónske portréty
(18. - 23. november 2016)
Festival des films français de Trenčín avec l'exposition Portraits caméléon
(du 18 au 23 novembre 2016)

V spolupráci s francúzskym mestom Cran-Gevrier mesto Trenčín už po 13. raz usporadúva v novembri svoj Festival francúzskych filmov. V rámci sprievodných podujatí bude v spolupráci s Francúzskym inštitútom na Mierovom námestí v Trenčíne reinštalovaná výstava „
Chameleónske portréty“ francúzskej fotografky Myette Fauchère, ktorá bola s úspechom prezentovaná na Mesiaci fotografie Bratislava 2015.
En partenariat avec la ville française de Cran Gevrier, la ville de Trenčín organise cette année déjà la 13ème édition de son Festival des films français. Dans la cadre de son programme d'accompagnement  et en collaboration avec l'IFS, l'exposition « Portraits caméléon » de la photographe française Myette Fauchère sera installée sur la place Mierové námestie. Cette exposition a été présentée avec succès à l'occasion du Mois de la photographie de Bratislava 2015.
Viac | En savoir+

Bratislava a Francúzsko naprieč históriou
(utorok 22. novembra 2016 o 18.00)
Bratislava et la France à travers l'histoire
(mardi 22 novembre 2016 à 18h)

Prednáška pána Miroslava Musila vo francúzskom jazyku, v ktorej nás prevedie históriou Bratislavy v spojitosti s Francúzskom a francúzskymi osobnosťami v tomto meste.
Dans sa conférence en français, M. Miroslav Musil nous fera redécouvrir l’histoire de la ville de Bratislava et ses relations avec la France et les personnalités françaises dans cette ville.
Viac | En savoir+

Jules a Jim v Divadle Aréna
(24. novembra 2016 o 19.00)
Jules et Jim au Théâtre Arena
(24 novembre 2016 à 19h)

Divadlo aréna v spolupráci s Francúzskym inštitútom v rámci svojho filmového programu premietne v novembri filmovú klasiku JULES A JIM od Françoisa Truffauta s Jean Moreau.
Le théâtre Arena de Bratislava en collaboration avec l'Institut français présentera en novembre dans le cadre de son programme cinéma le classique JULES ET JIM de François Truffaut avec Jeanne Moreau.
Viac | En savoir+

Filmový klub mediatéky: "MLADÝ TIGER" (pondelok 28. novembra 2016, 18h30)
Cinéclub de la médiathèque : "BÉBÉ TIGRE" (lundi 28 novembre 2016, 18h30)

Mladý tiger je dospievajúci chlapec Many. Má 17 rokov a vo Francúzsku žije 2 roky typický život tínedžera. Ako jeho rovesníci, aj on delí svoj čas medzi štúdium, kamarátov a priateľku. Avšak zodpovednosť, ktorú na neho uložili jeho rodičia žijúci v Indii, ho donútia vystaviť sa nebezpečenstvu.  
Bébé Tigre, c’est Many, 17 ans. Il vit en France depuis deux ans et mène la vie d’un adolescent comme les autres, partageant son temps entre les cours, ses copains et sa petite amie. Mais les responsabilités que ses parents restés en Inde lui ont confiées vont l’obliger à se mettre en danger.
Viac | En savoir+

Prihláste sa na workshop vo FabLabe!
(29. novembra 2016 o 16.30)
Invitation : Atelier FabLab
(29 novembre 2016 à 16h30)

Či už si chcete vytlačiť objekt na 3D tlačiarni, vytvoriť prototypy podľa Vašich projektov, alebo tvoriť šperky, či inak povoliť uzdu svojej umeleckej fantázii, príďte sa oboznámiť s digitálnou výrobou vďaka workshopu vo Fablabe!
Que ce soit pour imprimer un objet en 3D, pour réaliser des prototypes pour vos projets, ou pour créer des bijoux et laisser libre cours à votre imagination artistique, venez-vous initier à la fabrication numérique grâce à l’atelier FabLab !
Viac | En savoir+

PRIPRAVUJEME NA DECEMBER
EN PRÉPARATION POUR DÉCEMBRE

Medzinárodná konferencia „Nový územný plán pre Košice a projekt mesta“ (1. decembra 2016)
Conférence internationale « Un nouveau plan d’urbanisme pour Košice et le projet de la ville » (1er décembre 2016)

Francúzsky inštitút na Slovensku a mesto Košice - Útvar hlavného architekta mesta Košice si Vás dovoľujú pozvať  1. decembra 2016 na medzinárodnú konferenciu „Nový územný plán pre Košice a projekt mesta. Príspevky do diskusie na tému: Rieka Hornád v meste Košice.“
Institut français de Slovaquie et Ville de Košice - Bureau de l’architecte en chef vous invitent le 1er décembre 2016 à la conférence internationale «Un nouveau plan d’urbanisme pour Košice et le projet de la ville. Contributions au débat sur le thème : la rivière Hornad dans  la ville de Košice.»
Viac | En savoir+

PRIPOMÍNAME RETOUR SUR

Pán Michel de Maulne laureátom Ceny Imra Weinera-Kráľa za rok 2016 (18. októbra 2016)
M. Michel de Maulne - lauréat du Prix Imro Weiner-Kráľ pour l'année 2016 (18 octobre 2016)

Dňa 18. októbra 2016 bola na slávnostnej ceremónii vo Francúzskom inštitúte po tretíkrát udelená Cena Imra Weinera-Kráľa určenú osobnostiam, ktoré výraznou mierou prispeli k rozvoju francúzsko-slovenskej kultúrnej spolupráce. Laureátom za rok 2016 sa stal pán Michel de Maulne, francúzsky básnik, herec a režisér, zakladateľ a umelecký riaditeľ Capalest-u, európskeho festivalu spájajúceho poéziu, divadlo a hudbu v Banskej Štiavnici.
Le 18 octobre 2016, pour une troisième année consécutive l'Institut français a été le lieu de la remise solennelle du Prix Imro Weiner-Kraľ (IWK). Ce prix distingue de grandes personnalités contemporaines qui ont contribué au développement de la coopération culturelle franco-slovaque. Le Prix IWK pour l'année 2016 a été décerné à M. Michel de Maulne, poète, acteur et metteur en scène français, fondateur et directeur artistique de Cap à l'Est, festival européen  de la poésie, de la musique et du théâtre de Banská Štiavnica.
Viac | En savoir+

Akadémia & Vapac
(11. - 13. október 2016)
Salon Akadémia et Vapac
(du 11 au 13 octobre 2016)

Viac | En savoir+

3. ročník Modelového Európskeho parlamentu (17. októbra 2016)
La 3ème édition de la Simulation du Parlement Européen (17 octobre 2016)

Viac | En savoir+
 

Účasť pani Ľudmily Meškovej na 3. kongrese Frazeológie a paremiológie vo Florencii (19. - 21. októbra 2016)
Participation de Mme Ludmila Meskova au 3ème Congrès de Phraséologie et Parémiologie à Florence (du 19 au 21 octobre 2016)

Viac | En savoir+
 
Copyright © 2016 Institut Français de Slovaquie / Francúzsky inštitút na Slovensku / French institute in Slovakia, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp