Copy
Prezrite si tento email v prehliadači
Visualisez ce mél dans votre navigateur
Newsletter
Francúzskeho inštitútu na Slovensku
DECEMBER 2016
Lettre d'information
de l'Institut Français de Slovaquie
DÉCEMBRE 2016

Výstava „Agnès Thurnauer:
Krajina a jazyk“ v Kunsthalle LAB
(7. decembra 2016 - 29. januára 2016)
Exposition « Agnès Thurnauer :
Le pays et la langue » à Kunsthalle LAB
(Du 7 décembre 2016 au 29 janvier 2016)

V rámci svojej premiérovej výstavy na Slovensku, Agnès Thurnauer, francúzsko-švajčiarska súčasná umelkyňa žijúca v Paríži, predstaví v priestore Kunsthalle LAB v Bratislave viacero diel zo série „Portraits Grandeur Nature“ (Portréty v životnej veľkosti), ktorou sa úspešne prezentovala v Centre Pompidou v Paríži, ako i v ďalších významných priestoroch súčasného umenia vo svete.
À l'occasion de sa première exposition en Slovaquie, Agnès Thurnauer, artiste contemporaine franco-suisse, qui vit et travaille à Paris, présentera à Kunsthalle LAB de Bratislava plusieurs œuvres de sa série réputée « Portraits grandeur nature ». Cette série a également été exposée avec succès au Centre Pompidou à Paris, ainsi qu’à l’international dans d'autres galeries d'art contemporain prestigieuses.
Viac | En savoir+

Decembrové ateliéry kreatívneho písania (9. a 12. december 2016)

Ateliers d’écriture créative en décembre
(9 et 12 décembre 2016)

Nezmeškajte najbližší ateliér kreatívneho písania na Francúzskom inštitúte na Slovensku. Na programe budú... hry, zábava... so slovíčkami a ešte oveľa viac! Najbližšie termíny: piatok 9. decembra 2016 od 12.30 do 14.30 alebo pondelok 12. decembra 2016 od 16.00 do 18.00. Neváhajte, prihláste sa a príďte si zahrať so slovíčkami (uveďte vaše meno, priezvisko a dátum ateliéru): amandine.diogo@institutfrancais.sk.
Ne manquez pas le prochain atelier d'écriture créative à l'Institut Français de Slovaquie. Au programme… jouer, s’amuser… avec les mots, mais pas seulement ! Les prochaines dates sont le vendredi 9 décembre 2016 de 12H30 à 14H30 ou le lundi 12 décembre 2016 de 16H à 18H. N'attendez plus, faites vos jeux et inscrivez-vous (en indiquant vos noms, prénoms et le jour de l’atelier choisi) : amandine.diogo@institutfrancais.sk.
Viac | En savoir+

Od Valmy po Slavkov - francúzska diplomacia pri hľadaní mieru (pondelok 12. decembra 2016 o 17.00)
De Valmy à Austerlitz - La diplomatie française en quête de la paix (lundi 12 décembre 2016 à 17h)

Pri príležitostí výročí Bitky pri Slavkove (2. december 1805) a Bratislavského mieru (26. december 1805) Francúzsky inštitút ponúka tematickú prednášku vo francúzštine s pánom Robertom Ouvrardom, francúzskym expertom na napoleonskú tematiku žijúcim vo Viedni.
À l'occasion des anniversaires de la Bataille d'Austerlitz (2 décembre 1805) et du Traité de Presbourg (26 décembre 1805), l'Institut français de Slovaquie propose une conférence thématique en français avec M. Robert Ouvrard, spécialiste français des thématiques napoléoniennes résidant à Vienne.
Viac | En savoir+

Najlepšie filmy z festivalu v Annecy v Kine Inak A4

(streda 14. novembra 2016 o 20.00)

Les meilleurs films du festival d'Annecy au cinéma Kino Inak A4 (mercredi 14 novembre 2016 à 20h)

Kino Inak A4 v spolupráci s Francúzskym inštitútom predstaví výber najlepších francúzskych krátkych filmov prezentovaných na Medzinárodnom festivale animovaných filmov v Annecy počas posledných 5 ročníkov.
Le cinéma Kino Inak A4 de Bratislava présentera, en collaboration avec l'Institut Français, une sélection des meilleurs courts métrages français présentés au Festival international du film d’animation d’Annecy au cours de 5 dernières années.
Viac | En savoir+

Filmový klub mediatéky: "Oh La La Pauline!"

(pondelok 19. decembra 2016, 18.30)

Cinéclub de la médiathèque : "Pauline s'arrache" (lundi 19 décembre 2016, 18h30)

Pauline má 15 rokov a ako jediná zo súrodencov ešte žije s rodičmi. Jej každodenný život je plný zvratov: mama nočná bohémka a otec travestita. Pauline je filmovaná počas dvoch rokov svojou nevlastnou sestrou Emíliou, ktorá pospájala archívne záznamy a záznamy naživo. Spoznávame tak mladé šarmantné dievča plné života, niekedy až príliš, ktoré je zamilované do hudobníka. Na základe dvojročného filmovania, si môžeme klásť otázku: kedy vlastne dospievame a kedy je čas opustiť rodinné hniezdo?  
Pauline, 15 ans, est la seule de la fratrie à vivre encore avec ses parents. Entre sa mère, une ancienne reine de la nuit, et son père qui se travestit, son quotidien est explosif. Pauline est filmée pendant deux ans par sa demi-sœur Emilie, qui mélange des archives familiales et des images prises sur le vif... On y découvre une jeune fille pleine de vie, parfois agaçante mais au charme désopilant, très amoureuse d'un musicien. Pendant les deux années où la caméra la suit se joue une question fondamentale : quand et comment devient-on adulte ? Quel est le bon moment pour quitter le giron familial, pour « s'arracher »... 
Viac | En savoir+

Výstava „Hľadanie oblakov“ predĺžená do Vianoc
(do 23. decembra 2016)
Exposition « À la recherche de nuages » prolongée jusqu'au Noël (jusqu'au 23 décembre 2016)

Pre veľkú návštevnosť predlžujeme výstavu „Hľadanie oblakov“ až do 23. decembra 2016. Výstava je usporiadaná v spolupráci so Stredoeurópskym domom fotografie a Európskym mesiacom fotografie (EMoP) predstavuje unikátnu reportáž o osude migrantov z celého sveta prostredníctvom fotografií od šestice európskych autorov.
Suite à une grande fréquentation nous prolongeons l'exposition « À la recherche de nuages » jusqu'au 23 décembre 2016. L'exposition est organisée en collaboration avec la Maison centre-européenne de la photographie et le Mois européen de la photographie (EMoP). Elle présente un reportage unique sur le destin des migrants du monde entier à travers des photographies de six artistes européens.
Viac | En savoir+
Copyright © 2016 Institut Français de Slovaquie / Francúzsky inštitút na Slovensku / French institute in Slovakia, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp