Copy
Prezrite si tento email v prehliadači
Newsletter
Francúzskeho inštitútu na Slovensku
MAREC 2017
Lettre d'information
de l'Institut Français de Slovaquie
MARS 2017
Newsletter
/ Lettre d’information
marec
/ mars
2017

Mesiac frankofónie na Slovensku
(marec 2017)

V rámci Mesiaca frankofónie na Slovensku sa v priebehu marca bude konať približne štyridsať frankofónnych podujatí v bratislavskom, banskobystrickom a košickom regióne.
Ako každý rok, veľvyslanectvá členských a pozorovateľských krajín Medzinárodnej organizácie frankofónie (OIF) spojili svoje sily, aby spoločne pripravili bohatý program. V roku 2017 rátame s účasťou Belgicka, Bulharska, Kanady, Maďarska, Rumunska, Švajčiarska a samozrejme Francúzska a Slovenska.
Oslavy v Bratislave otvororila kanadská výstava, aktuálne prebieha francúzsko-bulharské „Laboratórium poézie“. Mesiac frankofónie potom bude pokračovať podujatiami, ktoré nemôžu chýbať: týždeň frankofónnych filmov Crème de la crème IV, súťaž frankofónnych piesní Spievam po francúzsky, a koncert francúzskej skupiny  Ernest vo V-Klube. Verejnosť očakáva aj mnoho ďalších podujatí. Celý program si môžete pozrieť v prílohe.
Program Mesiaca Frankofónie 2017 v Bratislave | Plagát

Mois de la Francophonie en Slovaquie
(mars 2017)

Dans le cadre du Mois de la Francophonie en Slovaquie, une quarantaine de manifestations culturelles francophones auront lieu au mois de mars 2017 dans les régions de Bratislava, Banska Bystrica et Kosice,
Comme chaque année, des ambassades de pays membres ou membres observateurs de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), ont rassemblé leurs forces pour concevoir un riche programme. En 2017, on compte sur la Belgique, la Bulgarie, le Canada, la Hongrie, la Roumanie, la Suisse et bien sûr la France et la Slovaquie.
A Bratislava, les festivités se sont ouvertes sur une exposition canadienne, suivi d’un « Laboratoire poétique » franco-bulgare actuellement en cours. Le Mois de la Francophonie se poursuivra avec des évènements incontournables : la semaine du film francophone Crème de la crème IV, le concours de la chanson francophone Spievam po francuzsky, et le concert du groupe français Ernest au V-Klub. De nombreuses autres manifestations sont attendues par le grand public, l’intégralité du programme est consultable en pièce jointe.
Programme Mois de la Francophonie 2017 à Bratislava | Affiche

Týždeň „Laboratórium poézie“ a výstava „Rozopínanie tela“ s Aksíniou Michailovou a Radostinou Doganovou
(6. ‑ 10. marca 2017, vernisáž: 8. marca o 18.00)

Verejné čítanie básní zo zbierky Ciel à Perdre (Apollinairova cena 2014) ich autorkou - bulharskou poetkou Aksiniou Michailovou (9.3. o 17.00 v LIC !), výstava Rozopínanie tela jej básňami inšpirovaných diel v Bratislave žijúcej bulharskej výtvarníčky Radostiny Doganovej, semináre písania básní, ktoré povedú samotné bulharské umelkyne, to je bohatý program týždňa s názvom Laboratórium poézie vo Francúzskom inštitúte na Slovensku.
6. - 10. marec 2017
Galéria Francúzskeho inštitútu, Sedlárska 7, Bratislava
Vernisáž výstavy: streda 8. marca o 18.00

Semaine « Laboratoire poétique » et exposition « Déboutonner le corps » avec Aksinia Mihaylova et Radostina Doganova
(Du 6 au 10 mars 2017, vernissage le 8 mars à 18h)

Lecture publique des poèmes du recueil Ciel à Perdre (Prix Apollinaire 2014) par son auteure - poétesse bulgare Aksinia Mihaylova (9 mars à 17h à LIC !), exposition Déboutonner le corps de tableaux inspirés de cette poésie créés par la plasticienne bulgare Radostina Doganova résidente à Bratislava, des ateliers d’écriture poétique (animés par les artistes bulgares elles-mêmes), voici le programme riche le la semaine Laboratoire poétique à l'Institut français de Slovaquie ainsi que hors ses murs.
Du 6 au 10 mars 2017
Galerie de l'Institut français, Sedlárska 7, Bratislava
Vernissage de l'expostion : mercredi 8 mars à 18h

Quebecké dokumenty o Indiánoch v Kanade (13. marca 2017 o 18.30)

Wapikoni Mobile je nezisková organizácia, ktorá navštevuje komunity pôvodných obyvateľov Kanady a ponúka indiánskej mládeži workshopy, kde sa naučia používať digitálnu techniku pri natáčaní krátkych filmov a nahrávaní hudobnej tvorby. Každoročne je tak v Kanade a v zahraničí natočených 80 krátkych filmov a 30 hudobných nahrávok. Vznikla tak jedinečná svetová zbierka 900 filmov a 600 hudobných nahrávok s výnimočným prínosom pre kultúrne dedičstvo Indiánov. 140 ocenení a uznaní získaných na prestížnych festivaloch v Kanade i v zahraničí.
pondelok 13. marca 2017 o 18.30
Galéria Francúzskeho inštitútu, Sedlárska 7, Bratislava

Documentaires québecois sur les premières nations au Canada (13 mars 2017 à 18h30)

Wapikoni Mobile est un ONG qui prend la route vers les communautés autochtones du Québec et offre des ateliers de création audiovisuelle et musicale à la jeunesse des premières nations. Chaque année au Canada et ailleurs plus de 80 courts métrages et 30 enregistrement musicaux sont produit ainsi. À présent l'entière collection compte plus de 900 films et 600 enregistements et représente ainsi un véritable patrimoine culturel des Indiens. Elle a remporté plus de 140 prix et appréciations aux festivals prestigieux au Canada ainsi qu'à l'étranger.
lundi 13 mars 2017 à 18h30
Galerie de l'Institut français, Sedlárska 7, Bratislava

Koncert Belle Époque (13. marca 2017 o 19.00)

Slovenský orchester Quasars Ensemble ponúkne 13. marca koncert s názvom Belle époque. V rámci jeho programu odohrá skladbu „Karneval zvierat“ (Carnaval des animaux) od francúzskeho skladateľa Camille Saint-Saënsa v špeciálnom prevedení: sprievodné texty, ktoré napísal Francis Blanche a ktoré uvádzajú jednotlivé časti kompozície, prednesie herec Michel de Maulne vo francúzštine.
pondelok 13. marca 2017 o 19.00
Koncertná sieň Dvorana, Hudobno-tanečná fakulta VSMU, Zochova 1, Bratislava, vstupné: 6 / 3 €

Concert Belle Époque (13 mars 2017 à 19h)

L'orchestre slovaque Quasars Ensemble proposera le 13 mars un concert intitulé Belle époque. A cette occasion, la pièce musicale « Le Carnaval des animaux » de Saint-Saëns, sera présentée dans un format spécial : les textes d'accompagnement écrits par Francis Blanche, qui introduisent chaque partie de la composition, seront lus par l’acteur Michel de Maulne en français.
lundi 13 mars 2017 à 18h30
Salle de concert Dvorana, Faculté de danse et de musique VŠMU, Zochova 1, Bratislava, prix d'entrée : 6 / 3 €

Výstava „V Paríži a inde s Joëlle Jolivetovou“ (14. – 28. marca 2017)

Joëlle Jolivetová je medzinárodne renomovaná francúzska ilustrátorka, ktorá vytvorila množstvo albumov, publikovaných nielen vo Francúzsku, ale i po celom svete. Výstava v galérii Francúzskeho inštitútu predstaví výber diel umelkyne, z dôrazom na ilustrácie z dvoch jej kníh. Prvou z nich je kniha ODEVY (COSTUMES, 2013) veľká dokumentárna publikácia o odevoch všetkých krajín a všetkých období. Druhou je kniha „V PARÍŽI“ (À PARIS, 2014), v ktorej nás umelkyňa pozýva na prechádzku Parížom, jej Parížom, večným Parížom i Parížom všedných dní.
14. – 28. marec 2017, Galéria Francúzskeho inštitútu na Slovensku, Sedlárska 7, Bratislava
Vernisáž: utorok 14. marca 2017 o 18.00


Exposition « À Paris et ailleurs avec Joëlle Jolivet » (Du 14 au 28 mars 2017)

Joëlle Jolivet, illustratrice française de renommée internationale, a publié de nombreux albums édités dans le monde entier, illustré des couvertures de romans et travaille régulièrement pour la presse. L’exposition dans la galerie de l’Institut français présentera une sélection d’œuvres de l’artiste avec un accent mis sur des illustrations de deux de ses livres, « COSTUMES » (2013), grand livre documentaire sur les costumes de tous les pays et de tous les temps, et « À PARIS » (2014), où l’artiste nous invite à une promenade à travers Paris, son Paris, le Paris éternel, le Paris de tous les jours.
Du 14 au 28 mars 2017, Galerie de l’Institut Français de Slovaquie, Sedlárska 7, Bratislava
Vernissage : mardi 14 mars 2017 à 18h


Týždeň francúzskeho filmu Crème de la crème IV (22. – 29. marca 2017)

Už po štvrtýkrát pripravuje Francúzsky inštitút na Slovensku v spolupráci s Film Europe Media Company Týždeň francúzskeho filmu Crème de la Crème – prehliadka sa bude tento rok konať od 22. do 29. marca 2017 vo vybranej sieti kín po celom Slovensku. Aj tentokrát sa milovníci francúzskeho filmu môžu tešiť na novinky, ktoré predstavujú kvalitnú, žánrovo pestrú a divácky atraktívnu kinematografiu z tohto teritória.
Aj štvrtý ročník Crème de la Crème prináša výber toho najlepšieho, čo sa vo Francúzsku za posledné roky nakrútilo.
22. 29. marec 2017, v kinách po celom Slovensku

Semaine du film français Crème de la crème IV (Du 22 au 29 mars 2017)

L’Institut Français de Slovaquie, en coopération avec Film Europe Media Company, organise pour la quatrième fois la Semaine du film français Crème de la Crème – qui aura lieu cette année du 22 au 29 mars 2017 dans les cinémas partout en Slovaquie. Les amoureux du cinéma français pourront découvrir un programme de qualité, varié et populaire.
Comme l’année dernière, cette quatrième édition de Crème de la Crème vous présentera un excellent choix des films récemment sortis en France.
Du 22 au 29 mars 2017, dans les cinémas partout en Slovaquie

Pracovný veľtrh Študenti-Podniky-Univerzity 2017 (23. marca 2017, 14.00-17.30)

SFUI organizuje už 6. ročník pracovného veľtrhu Študenti & Podniky. Je to jedno z najdôležitejších podujatí SFUI, ktoré spája akademickú pôdu s podnikovou sférou. V roku 2016 sa veľtrhu zúčastnilo vyše 100 frankofónnych študentov a zástupcovia 25 podnikov, ktoré pôsobia na Slovensku. Tento rok chce SFUI dať podujatiu ešte väčší rozmer a pozvať aj zástupcov slovenských a francúzskych univerzít ako aj študentské asociácie. Veľtrh Študenti – Podniky - Univerzity ponúka podnikom možnosť stretnúť okrem gymnazistov, študentov a čerstvých absolventov aj zoskupenie francúzskych a slovenských vysokoškolských zariadení.
štvrtok 23. marca 2017 od 14.00 do 17.30
Vedecký park UK - Ilkovičova 8, Bratislava - Karlova Ves, facebook event


Forum Étudiants-Entreprises-Universités 2017
(23 mars 2017, de 14h à 17h30)

Pour la 6ème année l'IUFS organise le forum Étudiants-Entreprises. Cet événement phare de la coopération entre le monde professionnel et académique est un moment important pour l'IUFS. En 2016, 25 partenaires étaient présents et une centaine d'étudiants de toute la Slovaquie étaient venus rencontrer les entreprises. Cette année l'IUFS souhaite donner une dimension encore plus importante à cet événement en associant les universités françaises et slovaques ainsi que les associations étudiantes. Le forum Étudiants-Entreprises-Universités offre l'opportunité aux entreprises de rencontrer les étudiants, lycéens et jeunes diplômés slovaques ainsi qu’un regroupement d'établissements d'enseignement supérieur français et slovaque.
jeudi 23 mars 2017 de 14h à 17h30, Comenius University Science Park - Ilkovičova 8, Bratislava - Karlova Ves, événement facebook

Koncert francúzskej skupiny Ernest (23. marca 2017 o 20.00)

V rámci Mesiaca frankofónie na Slovensku V-Klub privíta francúzsku skupinu Ernest, zloženú z 5 hudobníkov, ktorá uvedie jedinečný koncert. Ernest ušiel z Andersenovej knihy rozprávok, inšpiroval sa u Gainsbourga; je to postava občas nežná a snívajúca a občas cynická a reve. Vo svojich piesňach, v akejsi reminiscencii na zlatú éru rocku, otvára dialóg medzi prívetivými strašidlami minulých čias a tými, ktoré nás prenasledujú v príbehoch dneška. Rockové rytmy, očarujúce slová… Ernest sľubuje cestu do imaginárneho sveta inšpirovaného Andersenom, Julesom Vernom a Timom Burtonom. Ernest sa vydá aj na turné do Banskej Bystrice (24.03.) a do Košíc (25.03.).
štvrtok 23. marca 2017 o 20.00
V-klub, Námestie SNP 12, Bratislava, facebook event


Concert du groupe français Ernest
(23 mars 2017 à 20h)

Dans le cadre du Mois de la Francophonie en Slovaquie, le V-Klub accueillera Ernest, un groupe français constitué de 5 musiciens, pour un concert inédit. Evadé du grimoire d’Andersen, inspiré par Gainsbourg, Ernest est un personnage tantôt tendre et rêveur, tantôt cynique et hurleur. Dans ses chansons, fantasmant un rock belle époque, il ouvre des dialogues entre les doux épouvantails d’antan et ceux qui hantent les histoires d’aujourd’hui. Rythmes rock, paroles envoûtantes… Ernest promet un voyage dans un monde imaginaire inspiré par Andersen, Jules Verne et Tim Burton.
Ernest sera également en tournée à Banska Bystrica (le 24.03) et à Kosice (le 25.03).

jeudi 23 mars 2017 à 20h, V-Klub, Námestie SNP 12, Bratislava, événement facebook

Koncert francúzskeho klaviristu Macieja Pikulského na festivale Trnavská hudobná jar 2017 (26. marec 2017 o 18.00)

Francúzsky pianista s poľskými koreňmi Maciej Pikulski otvorí svojim klavírnym recitálom festival Trnavská hudobná jar 2017. Ako sólista, komorný hudobník i sprievodný klavirista veľkých operných hlasov sa Maciej Pikulski predstavil už vo viac ako 300 koncertných sálach na piatich kontinentoch…. Program: Chopin, Liszt, Schubert, Schumann, Rachmaninov

Nedeľa 26. marca 2017 o 18.00
Zrkadlová sieň Divadla Jána Palárika

Récital du pianiste français Maciej Pikulski
au festival Printemps musical de Trnava 2017 (26 mars 2017, 18h)


Maciej Pikulski, pianiste français d'origine polonaise ouvrira le festival Printemps musical de Trnava 2017 (Trnavská hudobné jar 2017) par son récital. Pianiste soliste, musicien de chambre et accompagnateur de grandes voix, Maciej Pikulski s’est déjà produit en concert dans plus de 300 salles sur cinq continents…. Au programme : Chopin, Liszt, Schubert, Schumann, Rachmaninoff

Dimanche 26 mars 2017 à 18h
Salle de glaces de Théâtre Ján Palárik


Výstava „vois la voix là“ Jeana Daviota (30. marec ‑ 22. apríl 2017)

Slová umiestnené ako prvky architektúry v krajine alebo svetelné znaky, z ktorých sa stávajú písmená, táto práca je pokračovaním výskumu súčasného francúzskeho umelca Jeana Daviota na tému „jazyk“ : „Homofónia niektorých slov bráni pochopeniu ich zmyslu, iba pohľad umožnuje pochopenie, poznanie sa nachádza vo viditeľnom.“
30. marec - 22. apríl 2017, Galéria Francúzskeho inštitútu, Sedlárska 7, Bratislava
Vernisáž: štvrtok 30. marca o 18.00

Exposition « vois la voix là » de Jean Daviot (du 30 mars au 22 avril 2017)

Des mots posés comme des architectures dans le paysage ou des signes lumineux en forme de lettres, ce travail prolonge la recherche de Jean Daviot sur le langage : « L’homophonie de certains mots empêche la perception du sens, seul le regard en permet la compréhension, il y a du savoir dans le visible. »
Du 30 mars au 22 avril 2017, Galerie de l'Institut français de Slovaquie, Sedlárska 7, Bratislava
Vernissage : jeudi 30 mars à 18h

Copyright © 2017 Institut Français de Slovaquie / Francúzsky inštitút na Slovensku / French institute in Slovakia, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp