Copy
Lettre d'information de l'Institut Français de Slovaquie
Newsletter Francúzskeho inštitútu na Slovensku
NOVEMBRE / NOVEMBER 2015
La lettre d'information de l'Institut Français de Slovaquie | Newsletter Francúzskeho inštitútu na Slovensku

ZAPÍŠTE SI DO DIÁRA

 • Mesiac Fotografie 2015: 5 výstav francúzskych fotografov v Bratislave
 • Medzinárodný filmový festival Bratislava 2015 (12.-17. november): 4 francúzske filmy v programe
 • COP 21 - 21. konferencia o klimatických zmenách (Paríž 2015) (30. november - 11. december) : o dôležitých momentoch konferencie sa môžete informovať v priestoroch Francúzskeho inštitútu

À NOTER EN NOVEMBRE

 • Le Mois de la Photographie 2015 : 5 photographe français à l'honneur
 • Le festival international du film de Bratislava 2015 (12-17 novembre) : 4 films français au programme
 • COP 21 (du 30 novembre au 11 décembre) : Venez vous informer et suivre les moments importants de la conférence, dans les locaux de l'Institut français
25. Mesiac fotografie | 25ème Mois de la photographie

Päť výstav francúzskej fotografie počas Mesiaca fotografie v Bratislave


Mesiac november je v Bratislave už štvrťstoročie vyhradený fotografickému umeniu, a to najmä vďaka podujatiu Mesiac fotografie v Bratislave.

Najvýznamnejším francúzskym fotografom prezentovaným na 25. Mesiaci fotografie je bezpochyby Robert Doisneau, jeden z najslávnejších francúzskych fotografov 20. storočia. Výstavu jeho fotografií s názvom „Pêcheur d'images / Lovec obrazov“ prezentuje Danubiana Meulensteen Art Museum od 3. novembra do 9. decembra.

Francúzsky inštitút na Slovensku bol jedným z iniciátorov Mesiaca fotografie v Bratislave v roku 1991. Odvtedy sa zúčastnil na každom ročníku tohto podujatia.

Pri príležitosti svojho tohtoročného 25. výročia, sa Francúzsky inštitút rozhodol usporiadať výstavy 4 francúzskych fotografov:

Bernard Plossu, jeden z najväčších francúzskych fotografov súčasnosti. Výber jeho fotiek bol vypožičaný z Národného centra pre výtvarné umenie (Centre national des Arts plastiques) v Paríži. Táto výstava sa uskutoční v Galérii Francúzskeho inštitútu od 7. do 30. novembra. Výstava v rámci Mesiaca fotografie.
Myette Fauchère, mladá francúzska fotografka, ktorej fotky boli prezentované na Hviezdoslavovom námestí od 22. októbra do 10. novembra. Výstava v rámci Mesiaca fotografie.
- Jessica Pliez, ktorej výstava prebieha od 7. do 26. novembra v Zichyho paláci (v spolupráci s mestskou časťou Bratislava – Staré mesto).
- Swen Renault, ktorého dielo figuruje v rámci OFF_festivalu, organizovaného paralelne s Mesiacom fotografie od 6. do 20. novembra v Pisztoryho paláci v Bratislave.

Viac
 

Cinq photographes français à l'honneur durant le Mois de la Photographie à Bratislava


Depuis 25 ans, le mois de novembre à Bratislava est dédié à l'art photographique, surtout grâce à l'événement Mois de la Photographie de Bratislava.

Le photographe français le plus important présenté cette année au Mois de la photo est Robert Doisneau, un des plus grands photographes français du 20ème siècle. L'exposition de ses photos intitulée « Pêcheur d'images » est présentée par le Danubiana Meulensteen Art Museum du 3 novembre au 9 décembre.

L’Institut Français de Slovaquie (IFS) a été l’un des initiateurs du Mois de la photographie de Bratislava en 1991. Il a participé depuis, à toutes les éditions de cet événement.

À l’occasion de son 25eme anniversaire, célébré cette année, l’IFS a décidé de faire venir en Slovaquie 4 photographes français :

- Bernard Plossu, l’un des plus grands photographes français d’aujourd’hui. Une sélection des photos de cet auteur a été empruntée au Centre national des Arts plastiques (CNAP) à Paris. Cette exposition se tient à la Galerie de l’IFS du 7 au 30 novembre.
- Myette Fauchère, jeune photographe française, dont les photos ont été présentées sur la place Hviezdoslavovo du 22 octobre au 10 novembre.
- Jessica Pliez, dont l’exposition se tient du 7 au 26 novembre au Palais Zichy (en collaboration avec la municipalité de Bratislava – Vieille ville).
- Swen Renault, dont l’œuvre est présentée dans le cadre du Festival OFF, organisé parallèlement au Mois de la photographie, du 6 au 20 novembre au Palais Pisztory de Bratislava.

En savoir +
Projekcia filmu „Nádych“ | Projection du film « Un souffle »

Predstavenie krátkometrážneho filmu „Un souffle“ (11. novembra 2015, 18.00)

Mladá režisérka Zuzana Marianková a francúzsky herec Sylvain Machac vás pozývajú na predstavenie krátkometrážneho filmu "UN SOUFFLE" vo Francúzskom inštitúte.

Galéria Francúzskeho inštitútu, Sedlárska 7, v stredu 11. novembra 2015 o 18.00

Viac

Projection du court-métrage « Un souffle » (le 11 novembre 2015, 18h)

La jeune réalisatrice slovaque Zuzana Martinková et l'acteur français Sylvain Machac vous invitent à la projection du court-métrage « UN SOUFFLE » à l'Institut Français de Slovaquie.

Galerie de l'IFS, Sedlárska 7, le mercredi 11 novembre 2015 à 18h

En savoir+

MFF Bratislava 2015 | Bratislava IFF 2015

Francúzske filmy na Medzinárodnom filmovom festivale Bratislava 2015 (12.‑17. november)

17. MFF Bratislava, premietne v rámci svojho programu niekoľko zaujímavých francúzskych filmov:

Bratislava, kiná Lumière, Mladosť, Nostalgia a Gorila.sk Urban Space, 12. - 17. november 2015

Viac

Films français au Festival international du film de Bratislava 2015 (12‑17 novembre)

La 17ème édition du Festival international du film de Bratislava propose dans le cadre de son programme plusieurs films français intéressants:

 • Je suis le peuple, 2014, r. Anna Rousillon
  15.11.2015 10:45 Kino Lumière (K2)
  16.11.2015 15:45 Kino Lumière (K4)
 • Mustang, 2015, r. Deniz Gamze Ergüven, sélectionné pour l'Oscar 2016 du meilleur film étranger
  13.11.2015 20:15 Kino Mladosť
  15.11.2015 13:30 Kino Mladosť
 • Une jeunesse allemande, 2015, r. Jean-Gabriel Périot
  13.11.2015 18:30 Kino Lumière (K2)
  La nuit s'achève, 2015, r. Cyril Leuthy
 • 14.11.2015 11:00 Kino Lumière (K4)
  15.11.2015 15:45 Kino Lumière (K4)

Bratislava, cinémas Lumière, Mladosť, Nostalgia et Gorila.sk Urban Space, 12 - 17 novembre 2015

En savoir+

Stredoeurópska energetická konferencia | Conférence d’Europe Centrale sur l’Energie

Stredoeurópska energetická konferencia – Sekcia COP 21 (22. ‑ 24. novembra 2015)

22., 23. a 24. novembra sa bude konať v hoteli Double Tree Hilton v Bratislave 9. ročník Stredoeurópskej energetickej konferencie (CEEC). Pondelňajší program bude okrem iného venovaný očakávaniam a dôsledkom 21. Konferencie zmluvných strán rámcového dohovoru OSN o zmene klímy, ktorá sa bude konať od 30. novembra do 11. decembra v Paríži. Pán minister Žiga bude čestným hosťom tejto sekcie. Doplnia ho zahraniční odborníci z Francúzska, Nemecka, USA a Číny, ktorí načrtnú problematiku a výzvy medzinárodných vyjednávaní o zmene klímy. 

Hotel Double Tree Hilton, Bratislava, 22.-24. novembra 2015

Viac

Conférence d’Europe Centrale sur l’Energie – Panel COP 21 (22 ‑ 24 novembre 2015)

Les 22, 23 et 24 novembre se tiendra la Conférence d’Europe Centrale sur l’Energie (CEEC)  à l’hôtel Double Tree Hilton de Bratislava. La session du lundi après-midi sera dédiée aux attentes et implications de la Conférence Paris Climat 2015 (COP21), du 30 novembre au 11 décembre 2015 à Paris. M. Žiga, Ministre slovaque de l’Environnement, sera l’invité d’honneur de cette session. Il sera accompagné d’experts internationaux (France, Allemagne, Etats-Unis, Chine) qui débâteront des enjeux des négociations climatiques internationales. 

Hotel Double Tree Hilton, Bratislava, 22-24 novembre 2015

En savoir+

KLUB SMUTNÝCH | TRISTESSE CLUB

Klub Mediatéky
súčasného francúzskeho filmu
KLUB SMUTNÝCH
(23. november 2015, 18.30)


Réžia: Vincent Mariette                              
Francúzsko – 2013 – 90 min – Komédia
Hrajú:   Ludivine Sagnier, Laurent Lafitte, Vincent Macaigne, Noémie Lvovsky, ...

 
Dvaja bratia, tak trochu stroskotanci, Léon a Bruno, sa zídu na pohrebe ich otca. Keď sa z ničoho nič  objaví ich sestra, všetko sa  ešte viac skomplikuje...
 
Galéria Francúzskeho inštitútu, pondelok 23. novembra 2015 o 18.30, v pôvodnom znení s anglickými titulkami, vstup voľný

Viac

Cinéclub de la médiathèque
du film français contemporain
TRISTESSE CLUB
(23 novembre 2015, 18h30)


Un film de Vincent Mariette
France – 2013 – 90 min – Comédie
Avec Ludivine Sagnier, Laurent Lafitte, Vincent Macaigne, Noémie Lvovsky,  ...

Deux frères un peu paumés, Léon et Bruno, se retrouvent pour l'enterrement de leur père. Quand une sœur sortie de nulle part fait son apparition, tout devient encore un peu plus compliqué.

Galerie de l'IFS, lundi 23 novembre 2015 à 18h30, version originale avec sous-titres anglais, entrée libre

En savoir+

OPEN STUDIO s|avec Marie Canet

Projekt OPEN STUDIO - verejná prednáška Marie CANET (24. novembra 2015)

 Marie Canet, nezávislá kurátorka, filmová kritička a teoretička, historička umenia, ktorá pôsobí ako profesorka estetiky na École Nationale supérieure des Beaux-Arts v Lyone, bude ďalšou prednášajúcou v rámci projektu Open Studio / French–German Edition 2015.

OPEN STUDIO je vzdel
ávací program Ateliéru IN - Ilona Németh (Katedra Intermédií na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave). 

Café Berlinka / SNG, v utorok  24. novembra o 17h

Viac

Projet OPEN STUDIO - conférence publique de Marie CANET (24 novembre 2015)

Marie Canet, commissaire d’exposition indépendante, critique et théoricienne des films, historienne d’art, professeur d’esthétique à l’École Nationale supérieure des Beaux-Arts à Lyon, donnera une conférence dans le cadre du projet « Open Studio 2015 – Rencontres d’artistes », soutenu par le Fonds culturel Franco-Allemand 2015.

OPEN STUDIO est un projet éducatif de l’Atelier IN – d'Ilona Németh (Département d’intermédia et du multimédia de l’Académie des Beaux-Arts et du Design de Bratislava).

Galerie nationale slovaque, Café Berlinka, le mardi 24 novembre 2015 à 17h

En savoir+

„Mesto Bratislava. Status quo alebo udržateľný rozvoj?“ | « La ville de Bratislava. Statu quo ou développement urbain durable ? »

Medzinárodná konferencia: „Mesto Bratislava. Status quo alebo udržateľný rozvoj?“ (26. novembra 2015 o 9:00)

 V rámci cyklu názorových diskusií o „Inovatívnom meste“, ktorý v roku 2012 iniciovali Francúzsky inštitút na Slovensku a Košice 2013, IFS, mesto Bratislava-magistrát mesta a IUR organizujú medzinárodnú konferenciu s názvom « Mesto Bratislava. Status quo alebo udržateľný rozvoj? ».

Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca v Bratislave, štvrtok 26. novembra 2015 od 9.00. Simultánne tlmočenie do slovenčiny a francúzštiny.

Viac

Conférence internationale « La ville de Bratislava. Statu quo ou développement urbain durable ? » (26 novembre 2015 à 9h)

Dans le cadre du cycle de débats sur la « Ville innovante » initié en 2012 par l´Institut français de Slovaquie et Košice 2013, l´IFS, la municipalité de la ville de Bratislava et l´IUR organisent une conférence internationale intitulée « La ville de Bratislava. Statu quo ou développement urbain durable ? ».

Palais Primatial à Bratislava, le jeudi 26 novembre 2015 à partir de 9h. Interprétation simultanée français et slovaque.

En savoir+
Ateliér kreatívneho písania | Atelier d'écriture créative

Ateliér kreatívneho písania (26. novembra 2015)

Príďte na Ateliér kreatívneho písania organizovaný asociáciou Bratislava Accueil a Francúzskym inštitútom na Slovensku štvrtok 26. novembra od 12:00 do 15:00 hod v priestoroch Francúzskeho inštitútu (Sedlárska 7).

Stretnutie Slovákov a Francúzov bude spočívať v tvorbe a komunikácii za pomoci slov: predstava, výmysel, výtvor.

Požadovaná úroveň francúzštiny je B1.

Podujatie otvorené a zdarma pre:

 • členov Francúzskeho inštitútu na Slovensku (členovia mediatéky a študenti kurzov)
 • členov asociácie Bratislava accueil.

Povinná registrácia u: amandine.diogo@institutfrancais.sk

Počet účastníkov je limitovaný.

Viac

Atelier d'écriture créative (26 novembre 2015)

Venez participer à un atelier d'écriture créative organisé par l'association Bratislava Accueil et l'Institut Français de Slovaquie. Une rencontre entre Slovaques et Français pour s'exprimer à travers les mots : imaginer, inventer et créer !
Le jeudi 26 novembre, de 12h à 15h à l'Institut Français de Slovaquie (Sedlárska 7).

Un niveau B1 est requis pour participer à l'atelier.

Ouvert et gratuit :

 • aux membres de l'IFS (adhérents à la médiathèque et étudiants aux cours),
 • aux membres de Bratislava accueil.

Inscription obligatoire auprès de : amandine.diogo@institutfrancais.sk

Nombre de places limité.

En savoir+
Jesenný klub Mediatéky | Club d'automne de la Médiathèque

Jesenný klub Mediatéky (26. novembra 2015, 18.00)

Mediatéka Francúzskeho inštitútu na Slovensku vás pozýva na JESENNÝ  KLUB  MEDIATÉKY. Posedenie pri dobrotách, rozprávanie o Camusovi, detstve, Afrike, spomienkach, štastí, dobrých knihách a nových filmoch.

Prezentácia: Jaroslava Gruberová, Ján Gallovič a.h., Miroslav Perniš a vy všetci
 
V slovenčine, vstup voľný – všetci ste vítaní !
Príďte sa podeliť o svoje filmové a knižné zážitky pri šálke kávy
 
Knižnica Francúzského inštitútu, štvrtok 26. novembra o 18.00, v slovenčine

Viac
 

Club d'automne de la Médiathèque

La médiathèque de l'Institut Français de Slovaquie vous invite au Club d'automne de la Médiathèque. On parlera de Camus, de l'enfance, de l'Afrique, de souvenirs, du bonheur, de livres intéressants, de nouveaux films.

Animateurs : Jaroslava Gruberová, Ján Gallovič, Miroslav Perniš et vous tous.

Entrée libre - vous êtes tous bienvenus !

Venez partager vos expérience sur les films et livres autour d'une tasse de café.

Bibliothèque de l'Institut Français, le jeudi 26 novembre 2015 à 18h00. Soirée en slovaque

En savoir+
Rodinka Bélier | La famille Bélier

„Rodinka Bélier“ v slovenských kinách (od 26. novembra 2015)

Spoločnosť Film Europe Media Company prináša do slovenských kín film Rodinka Bélier. Tento najúspešnejší francúzsky film tohto roku vypredáva kinosály. Pozrelo si ho už okolo 7 miliónov divákov a zaradil sa tak medzi 100 najúspešnejších francúzskych filmov.

Jedného dňa objaví učiteľ hudby u teenagerky Pauly spevácky talent a odporučí jej účasť na súťaži Radio France. No problém je v tom, že Paula je dcérou nepočujúcich rodičov, ktorí sú okázaní na jej pomoc. K tomu si prirátajme mladého spolužiaka, do ktorého je Paula zamilovaná a dilema je na svete! Opustiť rodinu, ktorá je na jej prekladoch do posunkovej reči takmer závislá a vydať sa za vlastným snom, alebo plniť úlohu vďačnej dcéry a vzdať sa kariéry? Cesta k splneniu sna je náročná, avšak vôbec nie nemožná...

V slovenských kinách od 26. novembra 2015 a najmä v Kine Film Europe (Pistoryho palác): 26., 27., 28. a 29. 11. 2015 o 19:00

Viac
 

« La Famille Bélier » dans les cinémas slovaques (à partir du 26 novembre 2015)

La société Film Europe Media Company vous propose le film La Famille Bélier. C’est un des plus grands succès français de cette année qui a rempli les salles de cinéma. Plus de 7 millions de spectateurs l’on déjà vu et il a été classé parmi les 100 meilleurs films français de l’histoire. 

Un professeur de musique découvre un jour chez une adolescente Paula un grand talent de chant. Il lui propose de participer à un concours à Radio France. Mais Paula est la fille de parents sourds, qui dépendent de son aide. Elle est aussi amoureuse d’un camarade de classe. Quel chemin choisir? Quitter sa famille, qui dépend de sa maitrise de la langue des signes et suivre son rêve, ou bien rester avec eux et abandonner sa carrière ? Le chemin vers l’accomplissement de son rêve est semé d'embûches, mais pas irréel.  

Dans les cinémas slovaques à partir du 26 novembre 2015 et notamment au Cinéma Film Europe (Palais Pisztory) : les 26, 27, 28 et 29 novembre 2015 à 19h

En savoir+
Jeden svet 2015 | Un monde 2015

Francúzske filmy na festivale Jeden svet 2015 (26. november ‑ 1. december 2015)

16. ročník medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov s tematikou ľudských práv Jeden svet 2015 v rámci svojho programu premietne nasledujúce 4 francúzske filmy:

Bratislava, kiná Lumière, Mladosť a KC Dunaj, 26. november - 1. december 2015

Viac
 

Films français au festival Jeden svet 2015 (26 novembre ‑ 1er décembre 2015)

La 16ème édition de « Jeden svet » (Un monde), festival international du film documentaire sur les Droits de l'Homme présentera dans le cadre de son programme les 4 films français suivants :

Bratislava, les cinémas Lumière, Mladosť et KC Dunaj, 25 novembre - 1er décembre 2015

En savoir+

Európa a Afrika | L’Europe et L’Afrique

Európa a Afrika - diplomatické vzťahy a rozvojová spolupráca (27. novembra 2015)

Francúzsky inštitút na Slovensku má tú česť privítať na Slovensku pána Gilles DESESQUELLES, bývalého veľvyslanca, šéfa Delegácie Európskej únie v Čade, v súčasnosti veľvyslanca neziskovej organizácie African Parks Network, ktorý nám priblíži diplomatické vzťahy medzi Európskou úniou a Afrikou.

Pán Desesquelles sa zameria vo svojej prednáške aj na rozvojovú spoluprácu v oblasti ochrany životného prostredia.

Galéria Francúzskeho inštitútu, Sedlárska 7, piatok 27. novembra o 17.30 hod, prednáška vo francúzskom jazyku so simultánnym tlmočením do slovenčiny

Viac
 

L’Europe et L’Afrique - relations diplomatiques et coopération au développement (27 novembre 2015)

L’institut Français de Slovaquie est heureux d’accueillir Gilles DESESQUELLES, Ancien Ambassadeur, Chef de Délégation de l’Union Européenne, actuellement Ambassadeur d’African Parks Network (APN Fondation Sud-Africaine), qui tiendra une conférence sur les relations Union européenne-Afrique.

Galerie de l'IFS, Sedlárska 7, le vendredi 27 novembre 2015 à 17h30, conférence en français avec traduction simultanée en slovaque.

En savoir+

POHĽAD SPÄŤ NA RETOUR SUR

Biela noc v Bratislave (10. október 2015)

Prvý ročník Bielej noci v Bratislave sa stretol s velkým úspechom! Do bratislavských ulíc sa „vyrojilo“ okolo 100 000 ľudí, aby si prezrelo 50-tku inštalácii od súčasných umelcov z celého sveta. 4 z nich boli realizované francúzskymi umelcami.
https://institutfrancais.sk/aktuality/309/biela-noc-v-bratislave/
 

Nuit blanche de Bratislava (10 octobre 2015)

La première édition de la Nuit blanche à Bratislava a été un succès énorme ! L'événement a attiré environ 100 000 personnes, qui ont pu visiter 50 installations d'art visuel contemporain réalisées par des artistes du monde entier, dont 4 par des artistes français.

Slovenskí gymnazisti v koži europoslancov (12. október 2015)

V pondelok 12. októbra sa konal 2. ročník Modelového Európskeho parlamentu. 80 frankofónnych gymnazistov z celého Slovenska sa zúčastnilo tohto podujatia, ktoré sa konalo na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici, aby si v priebehu jedného dňa vyskúšali prácu europoslancov.
Gymnazisti sa tejto úlohy ujali s veľkým elánom, vďaka čomu prebehlo toto podujatie na výbornú. Malí poslanci mali za úlohu schváliť legislatívne texty o klimatických zmenách a zvoliť si predsedu parlamentu, pričom museli vedieť dobre argumentovať a vyjednávať.
https://institutfrancais.sk/aktuality/311/modelovy-europsky-parlament/
 

Simulation du Parlement européen par des lycéens slovaques (12 octobre 2015)

Le lundi 12 octobre, s'est déroulée la seconde édition de la Simulation de Parlement Européen en Slovaquie. 80 lycéens francophones de la Slovaquie tout entière se sont retrouvés à la faculté de Sciences Politiques de l’Université Matej Bel de Banska Bystrica pour se glisser, le temps d’une journée, dans la peau de députés européens.
Les lycéens ont endossé leur rôle avec dynamisme et passion et on fait de cette journée une réussite. Les lycéens députés ont travaillé sur un texte relatif au réchauffement climatique. Ils ont dû aussi élire le président du parlement, débattre, argumenter, négocier…
https://institutfrancais.sk/fr/actualites/311/simulation-du-parlement-europeen/

Prednáška bývalého francúzskeho veľvyslanca na Slovensku, pána Henryho Cunyho (12. október 2015)

Pri príležitosti vydania jeho posledného diela vo Francúzsku „L’hiver nous demandera ce qu’on a fait l’été“ (Zima sa nás opýta, čo sme robili v lete), pán Henry Cuny prednášal v Galérii Francúzskeho inštitútu v Bratislave. Predstavil tu svoj nový román, ktorého celý dej sa odohráva na Slovensku a opisuje sedem desaťročí jeho histórie od druhej svetovej vojny až po dnešok a porozprával aj o svojich osobných spomienkach na roky strávené na Slovesnku, kde pôsobil ako francúzsky veľvyslanec v rokoch 2007 až 2010.
https://institutfrancais.sk/aktuality/304/prednaska-henry-cuny/
 

Conférence de M. Henry Cuny, ancien ambassadeur de France en Slovaquie (12 octobre 2015)

À l’occasion de la publication en France de son dernier livre « L’hiver nous demandera ce qu’on a fait l’été », M. Henry Cuny a donné une conférence dans la galerie de l’Institut Français de Slovaquie. Il a présenté son roman, dont l’action se situe en Slovaquie au cours de sept décennies, de la Seconde guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui. M. Cuny a évoqué ses souvenirs personnels en Slovaquie, pendant la période où il était Ambassadeur de France dans les années 2007-2010.
https://institutfrancais.sk/fr/actualites/304/conference-henry-cuny/
 

Mária Horváthová a Simone Brunau získali Cenu Imra Weinera-Kráľa 2015 (14. október 2015)

Slávnostné odovzdánie ocenení sa uskutočnilo v galérii Francúzskeho inštitútu a po ňom nesledovala vernisáž výstavy „Ateliér slovenských umelcov v Cité internationale des arts v Paríži“.
https://institutfrancais.sk/aktuality/303/vystava-iwk/
 

Mária Horváthová a Simone Brunau, lauréates du Prix Imro Weiner-Kráľ 2015 (14 octobre 2015)

La remise du prix s'est faite dans la galerie de l'Institut Français et a été suivie du vernissage de l'exposition « Les artistes slovaques en atelier à la Cité internationale des Arts à Paris »
Rejoignez-nous sur Facebook
Copyright © Institut Français de Slovaquie. Tous droits réservés. Všetky práva vyhradené. All rights reserved.

Contact | Kontakt :
Institut Français de Slovaquie
Sedlárska 7, 812 83 Bratislava, Slovakia
Tel.: +421 2 59 34 77 77
Www: institutfrancais.sk
Email: institutfrancais@institutfrancais.sk

Si vous désirez ne plus recevoir des messages de notre part, cliquez sur se désinscrire.
Ak si viac neželáte dostávať od nás správy, kliknite na odhlásiť sa.
If you do not wish to receive any further emails from us, click on unsubscribe.

mettez à jour vos préférences  upravte svoje nastavenia  update subscription preferences

Email Marketing Powered by Mailchimp