Copy
Lettre d'information de l'IFS - mars 2015
Newsletter IFS - marec 2015
MOIS DE LA FRANCOPHONIE / MESIAC FRANKOFÓNIE
La lettre d'information de l'Institut Français de Slovaquie | Newsletter Francúzskeho inštitútu na Slovensku

MESIAC FRANKOFÓNIE
MOIS DE LA FRANCOPHONIE

Mesiac Frankofónie | Mois de la Francophonie

Mesiac Frankofónie


Francúzsky inštitút na Slovensku a Francúzske aliancie v Banskej Bystrici a v Košiciach pripravili aj tento rok počas Mesiaca frankofónie zaujímavý program. Podujatia ako Týždeň francúzskeho filmu Crème de la crème II, súťaž vo frankofónnej piesni Spievam po francúzsky či koncert speváka Merlot sa budú konať vo viacerých slovenských mestách. Okrem týchto kľúčových podujatí sa budú premietať v rámci frankofónneho filmového klubu zaujímavé filmy a chýbať nebudú ani výstavy, divadelné predstavenia, prednášky, konferencie, degustácie, frankofónny trh a rôzne súťaže. Tohtoročný program frankofónie bude teda vážne bohatý.

Viac
 

Mois de la Francophonie


L’Institut français de Slovaquie, ainsi que les Alliances françaises de Banska Bystrica et Kosice, ont prévu un programme varié avec des activités sur tout le territoire pour ce nouveau Mois de la Francophonie 2015. Des événements tels que la Semaine du film Crème de la crème II, le concours de la chanson francophone Spievam po francuzsky ou le concert de Merlot se dérouleront dans plusieurs villes de Slovaquie. En plus de ces événements-phares, de nombreux ciné-clubs francophones seront organisés, des expositions, mais aussi du théâtre, des conférences, des dégustations, un marché et des concours. Ce Mois de la Francophonie promet d’être riche en événements !

En savoir +
Výstava „Prepojenie“ Jaroslava Jeleneka | Exposition « Interconnexion » de Jaroslav Jelenek

Výstava Catherine Bernis / Flavia Bigi


V mesiaci marec Galéria Francúzskeho inštitútu na Slovensku privíta výstavu obrazov francúzskej maliarky Catherine Bernisovej, ktorá svoje diela predstaví spoločne s dielami talianskej výtvarníčky Flavie Bigi žijúcej a tvoriacej medzi Rímom, Parížom a Bratislavou.

Dielo oboch umelkýň v rámci prednášky pred vernisážou výstavy podrobne predstaví Jeanette Zwingenberger, historička umenia, nezávislá kurátorka, členka Medzinárodnej asociácie umeleckých kritikov (AICA), ktorá pravidelne publikuje v časopisoch artpress a Beaux-Arts.

Galéria Francúzskeho inštitútu, 4. - 27. marec 2015
Vernisáž v stredu 4. marca o 18.00
Prednáška Jeanette Zwingenbergerovej o 17.00


Viac
Exposition Catherine Bernis / Flavia Bigi

Exposition Catherine Bernis / Flavia Bigi


Durant le de mois de mars, la galerie de l'Institut Français de Slovaquie vous invite à découvrir les tableaux de l'artiste française Catherine Bernis qui exposera avec l'artiste italienne Flavia Bigi, vivant et travaillant entre Rome, Paris et Bratislava.

Le vernissage de l'exposition sera précédé d'une conférence de Jeanette Zwingenberger, historienne de l'art, commissaire d'exposition indépendante, membre de l'Association internationale des critiques d'art (AICA), auteure de nombreuses publications dans les revues artpress et Beaux-Arts, qui présentera en détail l'œuvre des deux artistes.

Galerie de l'Institut Français du 4 au 27 mars 2015
Vernissage le mercredi 4 mars à 18h
Conférence de Jeanette Zwingengenberger à 17h

 
En savoir +
Koncerty speváka Merlota | Concerts Merlot

Koncerty speváka Merlota


Známy už z reggae skupiny Baobab, Merlot sa vracia s Business classe, vtipným, zábavným a inteligentným albumom s chytľavými melódiami. Vďaka koncertom, ktoré otvoria Mesiac frankofónie na Slovensku, objavíte netypického umelca s originálnymi melódiami a inšpiratívnymi textami. Nenechajte si to ujsť!

Záhrada (Námestie SNP 16, Banská Bystrica), 6. marec 2015, 20:00
V-klub (Námestie SNP 12, Bratislava), 7. marec 2015, 19:30

Viac
 

Concerts de Merlot


Connu pour avoir chanté dans le groupe de reggae Baobab, Merlot revient avec Business classe, un album drôle, rusé et amusé aux ambiances musicales preneuses. Ces concerts, qui marqueront l’ouverture du Mois de la Francophonie en Slovaquie, nous feront découvrir un artiste atypique aux mélodies originales et aux textes inspirés. A ne pas manquer !
 
Záhrada (Námestie SNP 16, Banská Bystrica), 6 mars 2015, 20h00
V-klub (Námestie SNP 12, Bratislava), 7 mars 2015, 19h30

En savoir +
 
Týždeň francúzskeho filmu „Crème de la crème II“ | Semaine du Film Français « Crème de la crème II »

Týždeň francúzskeho filmu
„Crème de la crème II“


Francúzsky Inštitút na Slovensku v spolupráci s Film Europe Media Company organizuje už po druhýkrát v období od 12. do 18. marca Týždeň francúzskeho filmu « Crème de la crème ». Milovníci francúzskeho filmu budú mať opäť možnosť vidieť atraktívnu kolekciu nových filmov  z tohto teritória – mnohé z nich sú ovenčené  významnými cenami, ktoré získali na prestížnych festivaloch. Prehliadka bude prebiehať v 15 kinách na Slovensku: v Bratislave v Kine Film Europe a Mladosť, v Košiciach v Kasárňach/Kulturparku, v Banskej Bystrici v Centre Záhrada, v Nitre v Kinoklube Tatra, ako aj v Liptovskom Mikuláši, v Martine, v Trenčíne, v Prešove, v Modre, v Seredi, v Trnave, v Spišskej Novej Vsi, v Žiline a v Poprade.

Kino Film Europe (Štefánikova 25, Bratislava), od 12. do 18. marca 2015.
Podujatie v ďalších mestách od 12. do 31. marca 2015.
 
Viac
 

Semaine du Film Français « Crème de la crème II »


L'Institut français de Slovaquie et Film Europe Media Company organisent du 12 au 18 mars 2015 la deuxième édition de la Semaine du Film Français "Crème de la crème". Les amateurs de cinéma français pourront de nouveau découvrir une sélection des meilleures réalisations cinématographiques françaises, dont beaucoup ont été primées lors de festivals prestigieux. L'événement se déroulera cette année dans 15 cinémas slovaques : à Bratislava au cinéma Kino Film Europe et au Mladost, à Kosice à Kasarne/Kulturpark, à Banska Bystrica à Zahrada, à Nitra au Kinoklub Tatra, ainsi que dans des cinémas de Liptovsky Mikulas, Martin, Trencin, Presov, Modra, Sered, Trnava, Spisska Nova Ves, Zilina et Poprad.

Kino Film Europe (Stefanikova 25, Bratislava), du 12 au 18 mars 2015.
Evénements dans les autres villes slovaques du 12 au 31 mars 2015.

En savoir +
Workshop s francúzskym divadelným klaunom| Atelier d’un professeur de clown français

Workshop s francúzskym divadelným klaunom


Cirkus-kus - škola nového cirkusu v Bratislave v spolupráci s Francúzskym inštitútom ponúkne v marci týždňový workshop s Istvanom Van Heuverzwynom, dlhoročným klaunom a hercom, režisérom, ale najmä lektorom klaunského umenia z Francúzska.

Na klaunovskom workshope sa dozviete viac o klaunskom umení, a o tom, ako nájsť cestu k tvorbe vlastného klaunského charakteru, ako zlepšovať svoje sebavyjadrenie, neverbálnu komunikáciu, prácu s partnerom a publikom.
 
UPeCe, Staré Grunty 36, Bratislava, 16. 20. marec 2015

Viac
 

Atelier d’un professeur de clown français


Cirkus-kus, école du nouveau cirque de Bratislava, offrira au mois de mars, en collaboration avec l’Institut Français de Slovaquie, un atelier d’une semaine avec Istvan Van Heuverzwyn, clown et acteur, metteur en scène mais surtout professeur de clown venant de France.

Dans cet atelier, vous allez en apprendre plus sur l’art du clown, comment trouver votre parcours à créer votre propre personnage, améliorer votre manière de se présenter, le langage du corps, ainsi que le travail avec votre partenaire et le public.

UPeCe, Staré Grunty 36, Bratislava, 16 – 20 mars 2015

En savoir +
Frankofónny trh | Marché de la Francophonie

Frankofónny trh


Frankofónia príde aj na tradičný sobotný trh v Starej tržnici. Nájdete tu informačné stánky členských krajín Medzinárodnej organizácie frankofónie, rovnako ako aj predajné stánky s frankofónnymi produktmi a chýbať nebudú ani sprievodné podujatia. Miesto vhodné na oddych a priateľské stretnutia!

Stará tržnica (Námestie SNP 25, Bratislava), 21. marec 2015, 10:00-15:00

Viac


Marché de la Francophonie


Durant le marché traditionnel à Stara Trznica, une section spéciale sera réservée à la Francophonie avec la tenue de stands d’informations sur les pays membres de l’Organisation Internationale de la Francophonie mais également des stands de vente de produits francophones et des animations. Détente et rencontres au rendez-vous !

Stará tržnica (Námestie SNP 25, Bratislava), 21 mars 2015, 10h-15h

En savoir +
Súťaž Spievam po francúzsky | Concours Spievam po francúzsky

Súťaž Spievam po francúzsky


Návrat súťaže „Spievam po francúzsky“ s novým katalógom piesní! Súťaž pre všetky vekové skupiny a všetky hudobné žánre sľubuje dobrú zábavu a objavenie nových talentov.

Stanica Žilina-Záriečie (Závodská cesta 3/2844, Žilina), 20. marec 2015, 11:00
KC Dunaj (Nedbalova 3, Bratislava), 23. marec 2015, 11:00
Kasárne/Kulturpark (Kukučínova 2, Košice), 10. apríl 2015, 14:00
 
Viac


Concours Spievam po francúzsky


Le concours de chansons francophones Spievam po francúzsky revient cette année avec un nouveau catalogue de chansons ! Pour tous les âges et tous les styles, cet événement marquant du Mois de la Francophonie 2015 promet d’être animé et dansant. 

Stanica Žilina-Záriečie (Závodská cesta 3/2844, Žilina), 20 mars 2015, 11h
KC Dunaj (Nedbalova 3, Bratislava), 23 mars 2015, 11h
Kasárne/Kulturpark (Kukučínova 2, Košice), 10 avril 2015, 14h
 
En savoir +
Konferencia o ekonomickej dimenzii Frankofónie | Conférence sur la dimension économique de la Francophonie

Konferencia o ekonomickej dimenzii Frankofónie


Cieľom tejto konferencie je umožniť stretnutie osobností v oblasti ekonómie s ostatnými frankofónnymi odborníkmi na Slovensku, predstaviť výzvy Frankofónie v ekonomickej oblasti ako aj jej perspektívy rozvoja. Konferenciu zaháji a bude viesť pán Peter Mihók, predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. Ďalšími prednášajúcimi budú vplyvné frankofónne osobnosti, ktoré sa prídu podeliť so svojimi vlastnými skúsenosťami o tom, ako im frankofónia pomohla v ich kariérnom raste.

Budova Ekonomickej univerzity (Dolnozemská cesta 1, Bratislava), 26. marec 2015, 9:00-13:00

Viac
 

Conférence sur la dimension économique de la Francophonie


L’objectif de cette conférence est de faire se rencontrer les acteurs économiques et autres professionnels francophones de Slovaquie, d’évoquer les enjeux de la Francophonie économique, ainsi que ses perspectives de développement. Cette conférence sera ouverte et présidée par Monsieur Peter Mihók, Président de la Chambre de Commerce Slovaque. Elle donnera la parole à plusieurs responsables, hommes et femmes d’influence francophones, qui viendront témoigner et expliquer en quoi la francophonie a été une valeur ajoutée dans leur parcours.

Université d’économie (Dolnozemská cesta 1, Bratislava), 26 mars 2015, 9h-13h

En savoir +
Filmové kluby | Ciné-clubs

Filmové kluby


Počas Mesiaca frankofónie bude v rámci filmového klubu premietnutých viacero filmov z belgickej, švajčiarskej, rumunskej a kanadskej produkcie.

Villa Amalia (Francúzsko)
Francúzsky inštitút (Sedlárska 7, Bratislava), 9. marec 2015, 18:30
 
Sestra (Švajčiarsko)
Kino Lumière (Špitálska 4), 19. marec 2015, 18:00
 
Mirage (Slovensko, Maďarsko, Francúzsko)
Kino Lumière (Špitálska 4), 20. marec 2015, 19:00 (vstup na pozvánky), slovenská premiéra v rámci festivalu Febiofest, ďalšie projekcie od 21. marca
 
Laurence Anyways (Kanada)
Kino Lumière (Špitálska 4), 25. marec 2015, 20:00, špeciálna projekcia v rámci programu festivalu FebioFest
 
Francúzsko-rumunská letecká spoločnosť, Orient-Express leteckej dopravy (Rumunsko)
Maďarský inštitút (Palisády 54, Bratislava), 27. marec 2015, 18:00
 
Karavan (Belgicko)
Francúzsky inštitút (Sedlárska 7, Bratislava), 30. marec 2015, 18:30
 
Love Building (Rumunsko)
Francúzsky inštitút (Sedlárska 7, Bratislava), 31. marec 2015, 18:30
 
Viac
 

Ciné-clubs


De nombreuses projections de films sont programmées durant le Mois de la Francophonie ; la Belgique, la Suisse, la Hongrie, la Roumanie et le Canada seront à l’honneur.

Villa Amalia (France)
Institut français (Sedlárska 7, Bratislava), 9 mars 2015, 18h30
 
L’Enfant d’en haut (Suisse)
Kino Lumière (Špitálska 4, Bratislava), 19 mars 2015, 18h
 
Mirage (Slovaquie, Hongrie, France)
Kino Lumière (Špitálska 4, Bratislava), 20 mars 2015, 19h (sur invitation), première slovaque dans le cadre du festival Febiofest, autres séances à partir du 21 mars
 
Laurence Anyways (Kanada)
Kino Lumière (Špitálska 4, Bratislava), 25 mars 2015, 20h, špeciálna projekcia v rámci programu festivalu FebioFest
 

Société Franco-Roumaine de Navigation Aérienne, un Orient-Express de l'air (Roumanie)
Institut hongrois (Palisády 54, Bratislava), 27 mars 2015, 18h
 
Mobile Home (Belgique)
Institut français (Sedlárska 7, Bratislava), 30 mars 2015, 18h30
 
Love Building (Roumanie)
Institut français (Sedlárska 7, Bratislava), 31 mars 2015, 18h30
 
En savoir +
Prednáška a predstavenie o humore | Conférence-spectacle sur l’humour

Prednáška a predstavenie o humore


Prednášku na tému humor bude viesť pán Hervé Guillermet a so skečmi vystúpia aj slovenskí umelci ako napríklad stand-up komik Ivo Ladižinský.

Átrium Francúzskej školy v Bratislave (Marie Curie Sklodowskej 1, Bratislava), 24. marec 2015, 19:00


Conférence-spectacle sur l’humour


Une conférence sur le thème de l’humour sera présentée par Hervé Guillermet, entremêlée de sketches co-animés par des artistes slovaques tels qu’Ivo Ladižinský.

Atrium de l’Ecole française de Bratislava (Marie Curie Sklodowskej 1, Bratislava), 24 mars 2015, 19h
Vedecká kaviareň o klimatických zmenách | Café scientifique sur le changement climatique

Vedecká kaviareň o klimatických zmenách


Francúzsky inštitút na Slovensku vás pozýva na ďalšie vydanie svojej Vedeckej kaviarne na tému klimatických zmien. Podujatie s podtitulom Ako sa ma dotýkajú klimatické zmeny? Čo môžem urobiť?“ bude moderovať pani Natacha Berlin, inžinierka agronómie, absolventka Ecole nationale supérieure d’agronomie v Rennes a odborníčka na environmentálne inžinierstvo.

Galéria Francúzskeho inštitútu, 26. marec 2015 o 17.30

Viac
 

Café scientifique sur le changement climatique


Dans le cadre de ses rencontres scientifiques, l’Institut Français de Slovaquie vous propose un Café scientifique abordant le thème « Le changement climatique, ça me concerne ? Que puis-je faire ? ». Le café scientifique sera animé par Natacha Berlin, ingénieure agronome, Ecole nationale supérieure d’agronomie de Rennes, spécialiste en génie de l’environnement.

Galerie de l’Institut Français, 26 mars 2015 à 17h30

En savoir +
Maďarsko v kvapkách | La Hongrie dans les gouttes de vin

Maďarsko v kvapkách


Degustácia vín sa uskutoční v Maďarskom inštitúte. Spolu so someliérom budete môcť degustovať rôzne maďarské, kanadské a francúzske vína.

Maďarský inštitút (Palisády 54, Bratislava), 26. marec 2015, 19:00
 

La Hongrie dans les gouttes de vin


Une dégustation de vins est organisée à l’Institut hongrois. Grâce à un sommelier, vous pourrez découvrir différents vins hongrois, canadiens et français.

Institut hongrois (Palisády 54, Bratislava), 26 mars 2015, 19h00
Divadlo v preklade | Théâtre et traduction

Divadlo v preklade


Pri príležitosti Svetového dňa divadla Vás Francúzsky inštitút na Slovensku a Divadelný ústav v Bratislave pozývajú na stretnutie s prekladateľmi dramatických textov. O preklade budú hovoriť Martina Borodovčáková, Jana Cviková, Jana Juráňová, Michaela Jurovská, Ľubomír Feldek, Elena Flašková, Mária Ferenčuhová a Soňa Šimková. Súčasťou bude aj prezentácia najnovších prekladových publikácií Divadelného ústavu: Elfriede Jelinek: Hry; Dragan Klaić: Ako reštartovať divadlo. Verejné divadlo medzi trhom a demokraciou; Peter Brook: Kvalita milosti. Úvahy o Shakespearovi.

Galéria Francúzskeho inštitútu, 27. marec 2015, 17:00
 

Théâtre et traduction


A l’occasion de la Journée mondiale du théâtre, l’Institut français de Slovaquie et l’Institut du théâtre de Bratislava ont le plaisir de vous inviter à une rencontre avec des traducteurs d’œuvres théâtrales. Martina Borodovčáková, Jana Cviková, Jana Juráňová, Michaela Jurovská, Ľubomír Feldek, Elena Flašková, Mária Ferenčuhová et Soňa Šimková aborderont le sujet de la traduction. Lors de cette discussion, les dernières publications de l’Institut du théâtre seront par ailleurs présentées : Elfriede Jelinek : Pièces de théâtre;  Dragan Klaić : Remonter la scène. Le théâtre public entre le marché et la démocratie; Peter Brook : La qualité du pardon. Réflexions sur Shakespeare.

Galerie de l'Institut Français, 27 mars 2015, 17h

 
Claude Manac’h v Slovenskom rozhlase | Claude Manac’h à la Radio slovaque

Claude Manac’h a skupina EnChanté
v Slovenskom rozhlase


So skupinou EnChanté si spevák a klavirista Claude Manac’h plní dávny sen a svojsky sa vracia k repertoáru päťdesiatych a šesťdesiatych rokov zmesou piesní jemne okorenených swingom.
 
Claude Manac’h sa narodil v Bratislave. Jeho otec, francúzsky diplomat Etienne Manac’h, pôsobil  v Bratislave ako konzul v rokoch 1947-1951, v roku 1951 bol vyhostený.
 
So skupinou EnChanté sa s úsmevom a veľkou dávkou ľudskosti venuje klasickej francúzskej piesni, svojej večnej láske.
 
Pri príležitosti 22. výročia Radia Slovakia International sa Claude Manac’h  so skupinou EnChanté predstaví na exkluzívnom koncerte v Slovenskom rozhlase, Mýtna 1, štúdio 5 v piatok 27.marca o 19.h. Vstup voľný.

Viac


Claude Manac’h et le groupe EnChanté
à la Radio slovaque


EnChanté est la concrétisation d’un vieux rêve du chanteur et pianiste Claude Manac’h : rendre hommage à sa façon au répertoire des années cinquante et soixante à travers un mélange de chansons et de valses musettes discrètement épicé d’une prise de swing.
 
Claude  Manac’h est né à Bratislava. Il est le fils du diplomate français Etienne Manac’h, consul à Bratislava dans les années 1947-1951, expulsé en 1951.        
 
Avec sa formation EnChanté, il se consacre avant tout avec humour et beaucoup d’humilité à la chanson française classique, son amour de toujours.
 
A l’occasion du 22e anniversaire de Radio Slovaquie Internationale, Claude Manac’h  et le groupe EnChanté donneront un concert exceptionnel à la Radio slovaque, Mytna 1, studio 5, le vendredi 27 mars à 19h00. Entrée libre

En savoir +
Frankofónia v Banskej Bystrici

Frankofónia v Banskej Bystrici


Zopár podujatí, ktoré si určite nenechajte ujsť:
 • Literárny večer venovaný Michelovi Houellebecqovi, 2. marec o 20:00 v Záhrade (viac info)
 • Dve divadelné predstavenia vo francúzskom jazyku: « Nedá sa byť s každým zadobre » a « Double jeu »,  6. a 27. marec v SOS Divadle (registrácia: directionbb@afsk.sk)
 • Literárny a hudobný večer vol.2 : Na cestách frankofónie, 31. marec o 20:00 v Divadle Mefisto (viac info)
Podrobný program nájdete tu.
La Francophonie à Banska Bystrica

La Francophonie à Banska Bystrica


Quelques événements à ne pas manquer :
 • Soirée littérature autour de Michel Houellebecq, le 2 mars à 20h à Zahrada (en savoir +)
 • Deux pièces de théâtre en français, « On ne peut pas s’entendre avec tout le monde » et « Double jeu », à découvrir les 6 et 27 mars à SOS Divadlo (inscriptions via directionbb@afsk.sk)
 • Soirée littérature et musique vol.2 : Sur les routes de la francophonie, le 31 mars à 20h au Théâtre Mefisto (en savoir +)
Retrouvez le programme détaillé ici.
 
Frankofónia v Košiciach

Frankofónia v Košiciach

Zopár podujatí, ktoré si určite nenechajte ujsť:
 • Vernisáž výstavy « 100% Paris Architecture  urbanisme 2000-2012 », 17. marec o 17:00 v Múzeu Vojtecha Löfflera
 • Hľadanie pokladu, 27. marec od 15:00 do 18:00 v Košiciach
 • Koncert skupiny Pas de Pitié ! – francúzsky jazz a francúzska hudba venovaná Claude Nougaro, 10. apríl o 19:00, Kasárne/Kulturpark
Podrobný program nájdete tu.
La Francophonie à Košice

La Francophonie à Košice


Quelques événements à ne pas manquer :
 • Le vernissage de l’exposition « 100% Paris Architecture  urbanisme 2000-2012 », le 17 mars à 17h00 au Musée Vojtech Löffler
 • Une chasse au trésor français organisée le 27 mars de 15h à 18h dans la ville de Kosice
 • Le concert du groupe Pas de Pitié ! – jazz français et musique française consacrée à l’œuvre de Claude Nougaro, le 10 avril à 19h à Kasarne/Kulturpark
Retrouvez le programme détaillé ici

 
Kurzy francúzštiny | Cours de français

Kurzy francúzštiny


Ponuka kurzov
Aktuálne pre vás ponúkame nasledujúce kurzy:
 • Výtvarné umenie pre deti i dospelých po francúzsky (25.2, 10:00-12:30, 3 x 45‘)
 • Divadelný ateliér (každý piatok od 27.2 do 22.5, 16:30-18:45, 30 x 45’)
 • VIP kurz francúzštiny alebo “Veľmi intenzívny program” (každý pracovný deň od 3.3 do 2.4, 9:10-12:30 + 12:45-13:30 od 30.3 do 2.4, 100 x 45’)
 • Príprava na DELF B1/B2 (10.4, 17.4, 12.4, 14:10-17:20, 12 x 45’)
 • Príprava na DELF A1/A2 (15.5, 22.5, 29.5, 14:10-17:20, 12 x 45’)
Darujte kurz francúzštiny!
Darčekové poukážky v hodnote 50,- 100,- a 150,- Eur v predaji na Oddelení kurzov.

Kontakt: cours@institutfrancais.sk, 02/59347762

Viac


Cours de français


Offre de cours
Voici notre offre de cours actuelle :
 • Arts plastiques en français (25.2, 10h00-12h30, 4 x 45‘)
 • Atelier théâtre (tous les vendredis du 27.2 au 22.5, 16h30-18h45, 30 x 45’)
 • Cours de français général “VIP” (Very Intensive Program) (du lundi au vendredi du 3.3 au 2.4, 9h10-12h30 + 12h45-13h30 du 30.3 au 2.4, 100 x 45’)
 • Préparation au DELF B1/B2 (10.4, 17.4, 12.4, 14h10-17h20, 12 x 45’)
 • Príprava na DELF A1/A2 (15.5, 22.5, 29.5, 14h10-17h20, 12 x 45’)
 
Offrez un cours de français !
Vous pouvez dès à présent acheter des bons-cadeaux d’une valeur de 50, 100 et 150 euros à l’accueil du Service des cours.

Contact : cours@institutfrancais.sk, 02/59347762

En savoir +
 
Kurzy francúzštiny | Cours de français

Súťaž « Moja dizertačná práca za 180 sekúnd »


Francúzsky inštitút na Slovensku organizuje prvé slovenské vydanie medzinárodnej súťaže « Moja dizertačná práca za 180 sekúnd ». Cieľ je jednoduchý: predstaviť dizertačnú prácu nezainteresovanému publiku za 3 minúty so stopkami v ruke jednoduchou a hravou formou. Ste doktorand/ka a hovoríte po francúzsky? Prihláste sa do súťaže a vyhrajte víkendový pobyt v Paríži pre dve osoby!

Kontakt: marie-flore.michel@diplomatie.gouv.fr

Viac
 

Concours « Ma thèse en 180 secondes »


L’Institut Français de Slovaquie organise la première édition slovaque du concours international « Ma thèse en 180 secondes ». L’objectif est simple : expliquer en 3 minutes montre en main, soit 180 secondes, votre thèse de manière simple et ludique à un public non initié. Vous êtes doctorant et francophone ? Inscrivez-vous et gagnez un voyage pour 2 à Paris !

Contact : marie-flore.michel@diplomatie.gouv.fr

En savoir +

 

Informačný list Študovať vo Francúzsku | Lettre d’information Étudier en France

Informačný list Študovať vo Francúzsku


Vyšlo nové číslo informačného listu Štúdium vo Francúzsku na mesiac február 2015! Nájdete v ňom informácie o štúdiu práva, aktuálnu ponuku rôznych štipendijných programov: štipendiá francúzskej vlády, štipendiá francúzskych regiónov a kritéria na udelenie sociálnych štipendií vo Francúzsku.
 
Campus France Slovensko aktualizovalo propagačné materiály o štúdiu vo Francúzsku. Nájdete ich na stiahnutie tu. Želáme Vám príjemné čítanie!

Sledujte nás na facebooku: https://www.facebook.com/campusfrance.slovaquie
 

Lettre d’information Étudier en France


La lettre d’information Étudier en France de février 2015 est disponible. Dans ce numéro, vous trouverez un dossier sur les études de droit, des informations sur de nombreuses bourses : bourses du gouvernement français, bourses régionales et bourses sur critères sociaux.
Campus France Slovaquie a également mis à jour ses documents de présentation des études en France. Vous pouvez les télécharger ici. Très bonne lecture à tous !
 
Suivez-nous sur facebook : https://www.facebook.com/campusfrance.slovaquie
Informačný list Študovať vo Francúzsku | Lettre d’information Étudier en France

Novinky mediatéky


Ďalší balíček noviniek je k dispozícii vo fondoch mediatéky : hudba, filmy, knihy.
Celý zoznam si môžete pozrieť na našej stránke : https://institutfrancais.sk/mediateka-novinky/
Detailné informácie o dokumentoch nájdete v online katalógu: http://if-slovaquie.centredoc.fr/opac/
 

Nouveautés de la médiathèque


Un nouveau lot de nouveautés est à votre disposition dans les fonds de la médiathèque: musique, films, livres.
Pour plus d’informations, consultez la liste des nouveautés : https://institutfrancais.sk/fr/mediatheque-nouveautes/
Consultez également notre catalogue en ligne : http://if-slovaquie.centredoc.fr/opac/

 

POHĽAD SPÄŤ NA RETOUR SUR

Vernisáž výstavy « Exoplanéty » Jána Zoričáka

Východoslovenské múzeum v Košiciach vystavuje pod názvom Exoplanéty 2015 diela sklára Jána Zoričáka. Vernisáž sa konala 12. februára a záštitu nad výstavou prevzal Michel Pouchepadass, radca pre spoluprácu a kultúrnu činnosť Francúzskeho veľvyslanectva na Slovensku a riaditeľ Francúzskeho inštitútu na Slovensku, ktorý ju aj osobne otvoril za prítomnosti MUDr. Renáty Lenártovej, PhD., námestníčky primátora mesta Košice. Výstava potrvá do 19. apríla. Francúzska aliancia Košice zorganizuje 14. apríla tvorivé stretnutie autora so študentmi a verejnosťou v rámci Dní frankofónnej kultúry 2015.
 

Vernissage de l’exposition « Exoplanètes » de Yan Zoritchak

Le Musée de Slovaquie orientale à Kosice accueille l’exposition Exoplanètes 2015 de l’artiste-verrier franco-slovaque Yan Zoritchak. Le vernissage a eu lieu le 12 février ;  l’exposition a été inaugurée par Michel Pouchepadass, Conseiller de coopération et d'action culturelle de l'Ambassade de France et Directeur de l’Institut français de Slovaquie, en présence de Renata Lenartova, vice-maire de Kosice. L’exposition est à découvrir jusqu’au 19 avril. L’Alliance française de Kosice organisera le 14 avril prochain une rencontre de l’artiste avec des étudiants et le grand public, dans le cadre des Journées culturelles francophones.
Rejoignez-nous sur Facebook
Copyright © Institut Français de Slovaquie. Tous droits réservés. Všetky práva vyhradené. All rights reserved.

Contact | Kontakt :
Institut Français de Slovaquie
Sedlárska 7, 812 83 Bratislava, Slovakia
Tel.: +421 2 59 34 77 77
Www: institutfrancais.sk
Email: institutfrancais@institutfrancais.sk

Si vous désirez ne plus recevoir des messages de notre part, cliquez sur se désinscrire.
Ak si viac neželáte dostávať od nás správy, kliknite na odhlásiť sa.
If you do not wish to receive any further emails from us, click on unsubscribe.

mettez à jour vos préférences  upravte svoje nastavenia  update subscription preferences

Email Marketing Powered by Mailchimp