Copy
Lettre d'information de l'IFS - décembre 2014
Newsletter IFS - december 2014
La lettre d'information de l'Institut Français de Slovaquie | Newsletter Francúzskeho inštitútu na Slovensku
Mesiac fotografie 2014 | Mois de la photographie 2014

Mesiac fotografie Bratislava 2014
Výstava „MEMORY LAB – Fotografia a metahistória“


Henning Rogge (DE), Attila Floszmann (HU), Juraj Starovecký, Noro Knap, Tomáš Šoltýs, Sandra Vitaljic (SLO), Tatyana Lecomte (FR/AT), Jonathan Olley (UK)

Projekt Memory Lab je spoločným projektom európskych kurátorov mesiaca fotografie združených v organizácii EMOP (European Month of Photography). Počas posledných dvoch rokov prebiehali na spoločných stretnutiach rozsiahle diskusie o súčasnej fotografii, histórii, propagande a totalitných režimoch. Výsledkom tejto práce je široký výber autorov z jednotlivých účastníckych krajín, z nich sme pre bratislavskú výstavu vybrali tých, ktorí sa zameriavajú prostredníctvom krajiny na historické kontexty našich novodobých dejín.
Kurátorky výstavy : Bohunka Koklesová, Michaela Bosáková.
 
Galéria Francúzskeho inštitútu, do 23. decembra 2014

Viac
Mesiac fotografie 2014 | Mois de la photographie 2014

Mois de la photographie 2014
Exposition « MEMORY LAB – Photographie et métahistoire »


Henning Rogge (DE), Attila Floszmann (HU), Juraj Starovecký, Noro Knap, Tomáš Šoltýs, Sandra Vitaljic (SLO), Tatyana Lecomte (FR/AT), Jonathan Olley (UK)
 
Memory Lab est un projet conjoint entre plusieurs commissaires européens réunis au sein de l’organisme EMOP (European Month of Photography). Suite à un important travail de réflexion mené durant ces deux dernières années sur la photographie contemporaine, l’histoire, la propagande et les régimes totalitaires, un large éventail d’œuvres d’artistes des différents pays participants a été retenu. Pour cette exposition, ont été sélectionnées des œuvres se focalisant tout particulièrement sur un contexte historique précis dans le cadre de l’histoire récente d’un territoire.
Commissariat : Bohunka Koklesová, Michaela Bosáková
 
Galerie d’expositions de l’IFS, jusqu'au 23 décembre 2014

En savoir +
Workshop „Karikatúry za ľudské práva“ | Atelier « Caricatures et Droits de l’Homme »

Workshop „Karikatúry za ľudské práva“


Pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv, Francúzsky inštitút na Slovensku, Holandské veľvyslanectvo, Poľský inštitút a Taliansky inštitút, organizujú medzinárodný workshop o politických karikatúrach, ktorý povedie známy slovenský karikaturista Jozef „Danglár“ Gertli.
Máte 16 až 26 rokov, zaujíma vás problematika ľudských práv a radi by ste za zúčastnili workshopu? Registrujte sa na HRday.workshop@gmail.com do 8. decembra.

Workshop v priestoroch Poľského Inštitútu (Nám. SNP 27, Bratislava), streda 10. decembra 2014, od 9.00 do 14.00 hod.
Výstava v kaviarni/bare Kontakt (Ventúrska 12, Bratislava), utorok 16. decembra 2014 o 17:00 hod.
 
Viac
 

Atelier « Caricatures
et Droits de l’Homme »


A l’occasion de la Journée internationale des Droits de l’Homme, l’Institut français de Slovaquie, l’Ambassade des Pays-Bas, l’Institut polonais et l’Institut culturel italien, organisent un atelier international sur les caricatures politiques, qui se tiendra à l’Institut polonais à Bratislava et sera animé par le célèbre artiste-caricaturiste slovaque Jozef Danglar Gertli.
Vous avez entre 16 et 26 ans, vous vous intéressez aux Droits de l’Homme et vous souhaitez participer à l’atelier ? Inscrivez-vous à l’adresse HRday.workshop@gmail.com avant le 8 décembre !

Atelier à l’Institut polonais (Namestie SNP 27, Bratislava), mercredi 10 décembre 2014, 9h00-14h00
Vernissage de l’exposition au café-bar Kontakt (Venturska 12, Bratislava), mardi 16 décembre 2014, 17h00

En savoir +
Jérôme Pernoo v Slovenskej filharmónii | Jérôme Pernoo à la Philharmonie slovaque

Jérôme Pernoo v Slovenskej filharmónii


Renomovaný francúzsky violončelista Jérôme Pernoo vystúpi 11. a 12. decembra o 19:00 v Bratislave ako sólista v rámci dvoch koncertov Slovenskej filharmónie pod taktovkou jej francúzskeho šéfdirigenta Emmanuela Villaumea. Na programe sú Matinées musicales op. 24 Benjamina Brittena, Concerto militaire pre violončelo a orchester G dur Jacquesa Offenbacha a „Rýnska“ Symfónia č. 3 Es dur op. 97 Roberta Schumanna.

Koncertná sála Slovenskej filharmónie, 11. a 12. decembra 2014, 19:00

Viac
 

Jérôme Pernoo à la Philharmonie slovaque


Jérôme Pernoo, violoncelliste français de renom, se produira en soliste les 11 et 12 décembre à 19h à Bratislava lors de ses deux concerts avec la Philharmonie slovaque sous la direction de son chef français Emmanuel Villaume. Au programme : Matinées musicales op. 24 de Benjamin Britten, Concerto militaire pour violoncelle et orchestre en Sol Majeur de Jacques Offenbach et Symphonie n°3 « Rhénane » en mi bémol op. 97 de Robert Schumann.

Salle de concert de la Philharmonie slovaque, 11 et 12 décembre 2014, 19h00

En savoir +
Klub mediatéky december | Cinéclub de la médiathèque décembre

Klub mediatéky
súčasného francúzskeho filmu  
ZAJTRAJŠKY


Réžia : Bénedicte Pagnot
Francúzsko – 2013 – 1h55min – Dráma
Hrajú:  Pauline Parigot, Pauline Acquart, Marc Brunet, Martin Drouet, Victor Guillemot

 
Audrey sa rozhodne po maturite pokračovať v štúdiách na fakulte v Rennes. Opúšťa rodné hniezdo, priateľku z detstva, frajera... Vďaka svojej novej spolubývajúcej spoznáva politický militantizmus a začne sa stretávať s mladými ľuďmi združenými v GRALi, komunite squatterov, ktorí jej navrhnú iný spôsob života a ponúknu nový pohľad na svet. Audrey sa rozhodne podieľať sa na ich smerovaní, čoraz viac a viac radikálnom…

V pôvodnom znení s anglickými titulkami – Vstup zdarma

Galéria Francúzskeho inštitútu, pondelok 15. decembra 2014, 18:30
 

Cinéclub de la médiathèque
LES LENDEMAINS


Un film de Bénédicte Pagnot
France – 2013 – 1h55min – Drame
Avec Pauline Parigot, Pauline Acquart, Marc Brunet, Martin Drouet, Victor Guillemot
 
Bac en poche, Audrey décide de poursuivre ses études à la fac de Rennes. Elle quitte le cocon familial, son amie d’enfance, son copain... Au contact de sa nouvelle co-locataire, elle découvre le militantisme politique. De désillusions en difficultés, Audrey croise le chemin des jeunes du GRAL, un groupe de squatteurs qui lui propose de vivre autrement et lui offre une nouvelle vision du monde. Audrey choisit de partager leur expérience, de plus en plus radicale.
 
Version originale avec sous-titres anglais - Entrée gratuite
 
Galerie de l’IFS, lundi 15 décembre 2014, 18h30
Filmový klub Francúzskej aliancie Košice | Cinéclub de l’Alliance française de Košice

Filmový klub Francúzskej aliancie Košice
ÚPRIMNÉ PRIATEĽSTVÁ


Réžia : Stéphan Archinard a François Prévôt-Leygonie
Francúzsko – 2013 – 1h44min – Komédia


V pôvodnom znení s českými titulky – Vstup zdarma

Francúzska aliancia Košice, piatok 5. decembra 2014, 15:30
 

Cinéclub de l’Alliance française de Košice
AMITIÉS SINCÈRES


Un film de Stéphan Archinard et François Prévôt-Leygonie
France – 2013 – 1h44min – Comédie

 
Version originale avec sous-titres tchèques - Entrée gratuite

Alliance française de Košice, vendredi 5 décembre 2014, 15h30
Darujte kurz francúzštiny! | Offrez un cours de français !

Darujte kurz francúzštiny
a oslávte Vianoce s nami!


Darčekové poukážky v hodnote 50,- 100,- a 150,- Eúr v predaji na Oddelení kurzov Francúzskeho inštitútu.
Najbližší zápis do kurzov: 19. - 29. januára 2015
Jarný semester začne : 9. februára 2015
Viac info na cours@institutfrancais.sk, 02/59347762

Takisto môžete darovať kurz francúzštiny alebo zľavový kupón do Francúzskej aliancie v Košiciach. Využite mesiac december aj na to, aby ste sa zoznámili s novou francúzskou cukrárňou v Košiciach (Hlavná 75)... Držitelia platných členských kariet Francúzskej aliancie Košice môžu 3.12. a 17.12. využiť 50 % zľavu. Viac info

Francúzska aliancia v Banskej Bystrici vás s radosťou pozýva na vianočný večierok, ktorý sa bude konať 10. decembra v Cult Club o 20h00. Tešíme sa vašu účasť.
Viac info


Offrez un cours de français
et célébrez Noël avec nous !


Vous pouvez dès à présent acheter des coupons-cadeaux d’un montant de 50, 100, et 150 euros à l’accueil du Service des cours de l’Institut français.
Prochaines inscriptions: du 19 au 29 janvier 2015
Début de la session de printemps : le 9 février 2015
Plus d‘informations : cours@institutfrancais.sk, 02/59347762

Vous pouvez également offrir un cours de français ou une réduction à l’Alliance française de Kosice!  Profitez par ailleurs du mois de décembre pour découvrir la nouvelle pâtisserie française de Kosice (Hlavna 75)... Si vous êtes membre de l’AF, vous pourrez bénéficier d’une réduction de 50% les 3 et 17 décembre ! Plus d‘informations

L’Alliance française de Banska Bystrica a le plaisir de vous inviter à sa traditionnelle fête de Noël, qui aura lieu le 10 décembre au Cult Club à partir de 20h. Venez nombreux !
Plus d'informations
 

ODPORÚČAME NOUS RECOMMANDONS

Výstava „WOMEN ON PAPER“ v Gandy gallery | Exposition « WOMEN ON PAPER » à Gandy gallery

Výstava „WOMEN ON PAPER“
v Gandy gallery


Bratislavská galéria Gandy gallery Vás pozýva na vernisáž svojej najnovšej výstavy s názvom „Women on Paper“, ktorá predstaví diela 11 súčasných výtvarných umelkýň z 8 krajín. Francúzsko zastupujú Michèle Sylvander, Matali Crasset a Sigrid Gloerfelt.

Gandy gallery, Sinkieviczova 4, Bratislava, vernisáž 10. decembra 2014 od 18.00 do 20:00. Výstava do 27. februára.
Viac info: www.gandy-gallery.com
 

Exposition « WOMEN ON PAPER »
à la Gandy gallery


La Gandy gallery de Bratislava a le plaisir de vous convier au vernissage de sa nouvelle exposition intitulée « Women on Paper » qui présentera des œuvres de 11 artistes contemporaines de 8 pays. La France sera représentée par Michèle Sylvander, Matali Crasset et Sigrid Gloerfelt.

Gandy gallery, Sienkiewiczova 4, Bratislava, vernissage le 10 décembre 2014 de 18h à 20h. Exposition jusqu'au 27 février.
Plus d’infos : www.gandy-gallery.com

POHĽAD SPÄŤ NA RETOUR SUR

Photo du vernissage de l'exposition "Claude Viallat à Bratislava", 11.9.2014 à 17h

Otvorenie Fablabu, 4. november 2014

Prvý FabLab na Slovensku bol otvorený 4. novembra v priestoroch Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave. Slávnostného otvorenia sa zúčastnil súčasný minister školstva Juraj Draxler, v tom čase vo funkcii štátneho tajomníka a Didier Lopinot, francúzsky veľvyslanec na Slovensku. FabLab umožňuje svojim návštevníkom navrhnúť a následne vyrobiť rôzne objekty, prototypy alebo malé série. Okrem počítačov je priestor vybavený 3D tlačiarňou, vinylovým vyrezávačom, laserovým vyrezávačom a pod. FabLab Bratislava vznikol v rámci partnerského projektu medzi Oddelením pre vedeckú spoluprácu Francúzskeho inštitútu na Slovensku, Fakulty informatiky a informačných technológií STU, mestom Bratislava, Centrom vedecko-technických informácií SR a francúzskej spoločnosti Dassault Systèmes.


Ouverture du Fablab le 4 novembre 2014

Le Fablab Bratislava, premier Fablab en Slovaquie, s’est ouvert le 4 novembre dernier à la faculté d’informatique de l’Université Technique Slovaque (STU). L’inauguration a eu lieu en présence de M. Juraj Draxler, alors secrétaire d’Etat et futur ministre de l’éducation slovaque et de M. Didier Lopinot, Ambassadeur de France en Slovaquie. Le FabLab permet de venir concevoir et fabriquer des objets, des prototypes et des petites séries. Il est équipé d’ordinateurs et met à disposition des outils tels qu’une imprimante 3D, un découpeur vinyle, un découpeur laser etc. Le FabLab Bratislava a été créé dans le cadre d’un partenariat entre le service de coopération scientifique de l’Institut Français de Slovaquie, la Faculté d’informatique de la STU, la mairie de Bratislava, le Centre d'Informations Techniques et Scientifiques en République Slovaque (CVTI) et l’entreprise française Dassault Systèmes.
Jána Zoričák s Cenou Imra Weinera-Kráľa
Yan Zoritchak avec le Prix Imro Weiner-Kráľ

Medzinárodnú konferenciu „Stereotypy ako súčasť vojnovej propagandy“, 12. november 2014

12. novembra sa na pôde Univerzity Komenského konalo vedecké kolokvium, ktoré zorganizovali Francúzsky inštitút a Taliansky inštitút s podporou siete EUNIC. Okolo 150 zúčastnených osôb si mohlo vypočuť ôsmich vysokoškolských učiteľov a historikov, odborníkov na prvú svetovú vojnu, pochádzajúcich z Francúzska, Belgicka, Nemecka, Veľkej Británie, Talianska, Českej republiky a zo Slovenska. Konferenciu otvorili rektor Univerzity Komenského a francúzsky a taliansky veľvyslanci. Konferencia bola príležitosťou na predstavenie a analýzu jednotlivých stereotypov, ktoré používali bojujúce strany ako súčasť vojnovej propagandy. Z týchto analýz vyplynulo, že žiadna krajina nebola ukrátená a stereotypy a propaganda zohrávali nepochybne významnú úlohu pri vypuknutí a samotnom priebehu prvej svetovej vojny.
 

Colloque international « Stéréotypes et propagande de guerre » le 12 novembre 2014

Organisé à l’initiative de l’Institut français et de l’Institut italien et soutenu par le réseau EUNIC, ce colloque scientifique, qui s’est tenu le 12 novembre à l’Université Comenius devant environ 150 personnes, a permis de rassembler huit historiens universitaires spécialistes de la Première guerre mondiale, venus de France, de Belgique, d’Allemagne, de Grande-Bretagne, d’Italie, de République tchèque et de Slovaquie. Ouvert par le recteur de l’université, ainsi que les Ambassadeurs de France et d’Italie, ce colloque a été l’occasion de présenter et d’analyser, pays par pays, les grandes composantes des stéréotypes utilisés par les belligérants dans le but de nourrir la communication de propagande et servir les objectifs de la désinformation. Il est nettement ressorti de ces travaux qu’aucun pays n’a été épargné et que les stéréotypes et la propagande ont indiscutablement joué un rôle majeur dans le déclenchement puis le déroulement de la Grande Guerre.

Grand Prix 2014 Medzinárodného filmového festivalu v Bratislave
pre film francúzskej produkcie

Prvýkrát od založenia Medzinárodného filmového festivalu v Bratislave v roku 1999 získal hlavnú cenu festivalu - Grand Prix - celovečerný film z Francúzska. Snímka „Party Girl“ trojice režisérov - Marie Amachoukeli, Claire Burger a Samuel Theis, získala naviac i cenu pre najlepšiu herečku a cenu študentskej poroty. Vyhlásenie výsledkov za potlesku divákov počas oficiálneho odovzdávania cien sa konalo 14. novembra v bratislavskom kine Lumière.


Le Grand Prix 2014 du Festival International du Film de Bratislava
décerné à un film français

Pour la première fois depuis la création du Festival International du Film de Bratislava en 1999, c’est un long-métrage français, « Party Girl », de Marie Amachoukeli, Claire Burger et Samuel Theis, qui a remporté cette année, outre le prix pour la meilleure actrice et le prix du jury étudiant, la récompense suprême de cette compétition - le Grand Prix. L’annonce a été ovationnée par le public lors de la soirée officielle de remise des prix qui s’est tenue le 14 novembre au cinéma Lumière de Bratislava.

 
Rejoignez-nous sur Facebook
Copyright © Institut Français de Slovaquie. Tous droits réservés. Všetky práva vyhradené. All rights reserved.

Contact | Kontakt :
Institut Français de Slovaquie
Sedlárska 7, 812 83 Bratislava, Slovakia
Tel.: +421 2 59 34 77 77
Www: institutfrancais.sk
Email: institutfrancais@institutfrancais.sk

Si vous désirez ne plus recevoir des messages de notre part, cliquez sur se désinscrire.
Ak si viac neželáte dostávať od nás správy, kliknite na odhlásiť sa.
If you do not wish to receive any further emails from us, click on unsubscribe.

mettez à jour vos préférences  upravte svoje nastavenia  update subscription preferences

Email Marketing Powered by Mailchimp