Copy
Kosmorama nyhedsbrev / Kosmorama newsletter        

#276: EN FÆLLES FILMKULTUR? / ENGLISH 

I dette nummer af Kosmorama præsenterer forskerholdet bag det treårige dansk-tyske forskningsprojekt, En fælles filmkultur? Danmark og Tyskland i stumfilmperioden, 1910-30 syv artikler om forbindelserne mellem to af periodens helt store filmnationer.

En fælles filmkultur? – Temanummer om dansk-tyske filmrelationer i stumfilmtiden

Lars-Martin Sørensen leverer en kort præsentation af temanummerets syv artikler og forskningsprojektet, der huses af Filminstituttet.

Om danske films danskhed i Tyskland frem til 1918

Stephan Michael Schröder undersøger, om dansk film blev markedsført som lige netop dansk i den tyske branchepresse i denne artikel.

Benjamin Christensens vidunderlige eventyr: filmhistorie og 'Practitioner’s Agency'

Med afsæt i Benjamin Christensens tyske film Seine Frau, die unbekannte diskuterer Casper Tybjerg, hvorledes for længst afdøde instruktørers valg, motivationer og intentioner med deres værker kan belyses.

”Verdensagenter og mægtige Filmsmænd” – Palladiums transnationale forretningsforbindelser

Jannie Dahl Astrup belyser Palladiums internationale succes i 1920’erne ved at følge sporene efter to centrale personer, nemlig filmagenten Arthur Gregory og producent og distributør Lothar Stark.

”De kan gå på Lokumet og ….. Kunst” – eller hvorfor A.W. Sandberg tog til Tyskland

Isak Thorsen analyserer, hvad der fik Nordisk Films kunstneriske leder, A.W. Sandberg, til at lave flere film i Tyskland, når han nu havde et af tidens få faste og desuden mest velbetalte instruktørjobs på Nordisk.

Overset, ufortalt og næsten glemt – filmpioneren Urban Gad

Lisbeth Richter Larsen kortlægger, hvordan en af dansk stumfilms helt centrale figurer er blevet nærmest glemt i den filmhistoriske forskning. Måske fordi han var søn af Emma Gad og gift med Asta Nielsen.

Die Asta: En kosmopolitisk diva

Helle Kannik Haastrup graver i stumfilmperiodens dagspresse og de kulørte blade for at se, hvordan de konstruerede Asta Nielsen som kosmopolitisk celebrity.

Grænsefolket – Den forbudte film, den store nabo og den udenrigspolitiske filmcensur

Lars-Martin Sørensen udreder omstændighederne omkring censurforbuddet imod filmen Grænsefolket (1925). Her er 1920’ernes politiske censur af den fælles dansk-tyske filmkultur i fokus.

God fornøjelse med læsningen!

KOSMORAMA #276: ’A Common Film Culture? 

This issue of Kosmorama digs into the Danish-German film culture of the silent era. It is authored by the team of researchers behind the three-year research project, A Common Film Culture? – Denmark and Germany in the Silent Film Era, 1910-1930, which is hosted by the Danish Film Institute.

A Common Film Culture? - Theme issue on Danish-German film relations during the silent era

Project leader Lars-Martin Sørensen presents this issue and the research project in the brief introductory article.

On the ‘Danishness’ of Danish Films in Germany until 1918

Stephan Michael Schröder analyses how Danish film companies negotiated contemporary German notions of ‘Danishness and Northernness’.

Benjamin Christensen’s Wonderful Adventure: Film History and Practitioner’s Agency

Taking Benjamin Christensen’s German comedy Seine Frau, die unbekannte as a case study, Casper Tybjerg discusses how film historians can study the agency of directors long dead.

World Agents and Mighty Filmmakers – The Transnational Business Relations of Palladium

Jannie Dahl Astrup traces the careers of two individuals, the British film agent Arthur C. Gregory and the German producer and distributor Lothar Stark, who were both of prime importance to the success of the Danish film company Palladium in Europe in the 1920s.

The following four articles are published in Danish only in this issue, but will be translated and published in English at a later date.

”De kan gå på Lokumet og ….. Kunst” – eller hvorfor A.W. Sandberg tog til Tyskland

Overset, ufortalt og næsten glemt – filmpioneren Urban Gad

Die Asta: En kosmopolitisk diva

Grænsefolket – Den forbudte film, den store nabo og den udenrigspolitiske filmcensur

You can find all the Kosmorama articles in English here:
Kosmorama/English/Articles
Copyright © 2020 Det Danske Filminstitut, Arkiver & digitalisering, All rights reserved.


Unsubscribe from this list    Update subscription preferences 


This email was sent to <<Din e-mailadresse / Your email>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Det Danske Filminstitut, Arkiver & digitalisering · Gothersgade 55 · København 1123 · Denmark

Email Marketing Powered by Mailchimp