Copy
Kosmorama nyhedsbrev / Kosmorama newsletter        
NYHEDSBREV #07 / NEWSLETTER #07
 
Som supplement til den obligatoriske ferie-krimi præsenterer vi her Kosmorama #255, et sommer-nummer som denne gang når vidt omkring.

Vi lægger ud i Danmark med en introduktion til den danske independent-film og følger derpå op på fejringen af 100-året for Theodor Christensens fødsel med en artikel om hans film om den danske andelsbevægelse, skrevet af af to britiske forskere.

Herfra skal vi videre til Norge, hvor det skal handle om repræsentationer af kvinder i besættelsestidens norske nazi-ugerevyer. Så forlader vi kontinentet og vender os med en filmforsker fra Baskerlandet som pennefører imod Hollywood-instruktøren Billy Wilders fremstilling af journalister i sine film.

Endelig bringer vi et mindeord for en af Kosmoramas trofaste skribenter gennem mange år, filmhistoriker Carl Nørrested, som døde i april.
 
God sommer – og god fornøjelse!
KOSMORAMA #255
Den danske independent film
Kim Toft Hansen
Beauty in Bacon - "The Pattern of Co-operation" and the export of postwar Danish democracy
C. Claire Thomson & Mary Hilson
Gentlemen of the Press
Simón Peña Fernández
Peter Schepelern

KOSMORAMA NEWSLETTER #07


Welcome to Kosmorama #255, the summer issue of Kosmorama in which we present five new articles, two of which are in English, one in Norwegian and two in Danish.

In Norwegian we have a piece on the representation of women in wartime Nazi newsreels. One of the English language articles is on Danish documentarist Theodor Christensen’s film, The Pattern of Co-operation, a film dealing with the Danish cooperative movement, and the other is about Billy Wilder’s characterization of journalists in his films.

One Danish language article focuses on the growing Danish independent film scene; the second is a tribute to Danish film historian and frequent Kosmorama-contributor Carl Nørrested who passed away in April.


You can find all the Kosmorama articles in English here: Kosmorama/English/Articles


Enjoy your summer, and happy reading!
Copyright © 2014 Det Danske Filminstitut, Arkiver & digitalisering, All rights reserved.


Unsubscribe from this list    Update subscription preferences