Öppna mailet i din webbläsare
STOCKHOLMSFÖRHANDLINGEN LÄMNAR ÖVER FÖRSLAG OM TRÄNGSELSKATTEN

2013 års Stockholmsförhandling har i dag lämnat över sitt förslag till regeringen om ny utformning för trängselskatten. Förhandlingspersonerna föreslår flera förändringar av det nuvarande trängselskattesystemet som medför en effektiv trafikstyrning, ger betydande samhällsekonomisk vinst samtidigt som den bidrar till en förbättrad lokal miljö i Stockholmsregionen och en ökad andel resande med kollektivtrafik.

Läs mer...
KUNSKAPSUNDERLAGET OM TRÄNGSELSKATTEN

Rapporten "Förändrade trängselskatter i Stockholm: Underlag för 2013 års Stockholmsförhandling" togs fram av Trafikverket och KTH. Onsdagen den 26 juni överlämnades den till HG Wessberg och Catharina Håkansson Boman vid ett seminarium på KTH.

Läs mer...
TUNNELBANAN OCH SOCIALT KAPITAL

2013 års Stockholmsförhandling har tagit fram en analys som visar att en välriktad tunnelbaneinvestering kan få positiva effekter för regionen när det gäller socialt kapital och positiva arbetsmarknadseffekter.

Läs mer...
Foto: Marcus Kurn
HANDELSNYTTOR VID TUNNELBANEUTBYGGNAD
 
WSP har fått i uppdrag av 2013 års Stockholmsförhandling att bedöma de handelsnyttor som uppstår vid en eventuell tunnelbaneutbyggnad. Nyttoanalysen är ett viktigt underlag i diskussionerna om medfinansiering.

Läs mer...
Foto: Marcus Kurn
VISSTE DU DETTA OM TUNNELBANAN?

När den smalspåriga Djursholmsbanan hade elektrifierats och dragits fram till Engelbrektsplan kom det 1896 förslag om att låta banan fortsätta i en tunnel under Östermalm till en station vid Nybroviken.

Läs mer...
FLER NOTISER: stockholmsforhandlingen.se/aktuellt
OM UPPDRAGET: stockholmsforhandlingen.se/om
UPPDRAGETS DELAR: stockholmsforhandlingen.se/uppdragets-delar
Copyright © 2013 års Stockholmsförhandling; www.stockholmsforhandlingen.se
Säg upp prenumerationen    Updatera inställningarna för prenumeration

Email Marketing Powered by Mailchimp