Öppna mailet i din webbläsare
FÖRÄNDRINGAR AV TRÄNGSELSKATTEN PÅ REMISS

Den 16 september remitterade regeringen ett förslag om förändringar av trängselskatten i Stockholm.

Förslaget - "Framställan om förändrad trängselskatt" - har tagits fram av 2013 års Stockholmsförhandling och innebär flera förändringar för att minska trängsel, förbättra den lokala miljön och skapa samhällsekonomiska vinster. 

Läs mer...
YTTRANDE OM PLANGENOMFÖRANDEUTREDNINGENS BETÄNKANDE

Stockholmsförhandlingen har lämnat ett yttrande på Plangenomförandeutredningens slutbetänkande, vilket överlämnades till Socialdepartementet i våras (En effektivare plan- och bygglovsprocess - SOU 2013:34).

Läs mer...
KOMPLETTERANDE RAPPORT OM RESTIDSVINSTER

Landstingets trafikförvaltning har tagit fram en kompletterande rapport som belyser konsekvenser för restidsvinster om en tunnelbana mot Gullmarsplan byggs före en tunnelbana till Nacka.

Läs rapporten här...
FLER NOTISER: stockholmsforhandlingen.se/aktuellt
OM UPPDRAGET: stockholmsforhandlingen.se/om
UPPDRAGETS DELAR: stockholmsforhandlingen.se/uppdragets-delar
Copyright © 2013 års Stockholmsförhandling; www.stockholmsforhandlingen.se
Säg upp prenumerationen    Updatera inställningarna för prenumeration

Email Marketing Powered by Mailchimp