Copy
E-mail spravodaj č. 46 (24.11.2015)


Týmto si Vás dovoľujeme informovať o aktualitách na našom informačnom portáli a v softvéri BTS.
Chcete sa dozvedieť povinnosti vyplývajúce z novej legislatívy, pripravili sme pre Vás odborné semináre:

Aké zmeny v legislatíve bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a ochrane pred požiarmi priniesol rok 2015 ?
Termín: 03.12.2015, Miesto konania: Bratislava
pozvánka  prihláška

 
Zákon o odpadoch - nová etapa od 1.1.2016
Termín: 08.12.2015, Miesto konania: Bratislava
Postup zamestnávateľa pri pracovnom úraze a odškodňovanie pracovných úrazov
Termín: 09.12.2015, Miesto konania: Bratislava
pozvánka  prihláška

 
Modul / Sekcia BOZP
Základné predpisy / Vyhlášky
  • Vyhláška č. 288/2015 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výrobe a spracúvaní výbušnín, výbušných predmetov a munície, vyhľadávanie nevybuchnutej munície a podmienky uskladňovania výbušnín, výbušných predmetov a munície (pridané)
Na informačnom portáli E-BTS nájdete:

Sekcia BOZP
Iné materiály
  • Zoznam právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov, ktoré majú oprávnenie na vykonávanie činnosti PZS - ÚVZ SR (zmenené)
  • Zoznam fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb, ktoré vykonávajú samostatne dodávateľským spôsobom niektoré činnosti PZS (dohľad nad pracovnými podmienkami zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1 a 2) - ÚVZ SR (zmenené)
Diskusia
Oblasť BOZP / Školenia, Chemické látky a neb. látky
  • Dokumentácia CHL
  • Aktualizačné školenie (1x/5rokov)
Oblasť OPP / Stavby
  • Únikové dvere z garáže
Kalendár akcií
  • Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov - 26.11.2015 - 27.11.2015 - BE-SOFT a.s. Košice (pridané)
  • Aktualizačná odborná príprava obsluhy zdvíhacích zariadení - 30.11.2015 - BE-SOFT a.s. Bratislava (pridané)
Prehľad všetkých našich akcií
 
Školiace stredisko Košice                            Školiace stredisko Bratislava
 
Naviac v softvéri BTS nájdete :
 
Modul Riziká
  • Pri tlači projektu posúdenia rizík pridaná možnosť vloženia titulnej strany
diskusia

Príjemný deň Vám praje kolektív pracovníkov spoločnosti BE-SOFT, a.s.

Dúfame, že náš informačný portál splní Vaše očakávania a pomôže Vám pri Vašej každodennej práci.

Archív e-mail spravodajov môžete nájsť tu
Sledujte nás aj na Facebooku
Informačný portál E-BTS
Copyright © 2015 BE-SOFT, a.s., Všetky práva vyhradené.
Tento e-mail prijímate na základe Vašej registrácie na našom portáli ebts.besoft.sk
 

Email Marketing Powered by Mailchimp