Copy
 

E-mail spravodaj č. 20 (27.05.2014)


Týmto si Vás dovoľujeme informovať o aktualitách na našom informačnom portáli a v softvéri BTS.Modul/Sekcia ŽP
Odpadové hospodárstvo/Postupy a metódy
  • Postup pri nájdení nedovolene uloženého odpadu (tzv. opustený odpad) (pridané)
Na www.ebts.besoft.sk nájdete:

Sekcia BOZP
Iné materiály BOZP
  • Zoznam právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov oprávnených odstraňovať azbestové materiály zo stavieb - ÚVZ SR (zmenené) 
Sekcia ŽP
Iné materiály ŽP
  • Zoznam autorizovaných zariadení na spracovanie odpadu z elektrických a elektronických zariadení - MŽP SR (zmenené)
Diskusia
Oblasť BOZP/Pracovno-právna oblasť
  • Vzdialenosť medzi prac. miestami (pridané) 
Kalendár akcií
  • Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov - 02.06.2014 - 03.06.2014 - BE-SOFT a.s. Košice (pridané)
Pozvánka                                          Prihláška
 
  • Zdravé pracoviská bez stresu - 11.6.2014 - Omnimedia Public Relations s. r. o. (pridané)
  • Základný kurz o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike - 25.06.2014 - 27.06.2014 - BE-SOFT a.s. Košice (pridané) 

Naviac v softvéri BTS nájdete:
 
Modul Testy
BOZP/Základné predpisy
  • Vyhláška č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností - Príloha č. 2 (pridané)
 
BOZP/Odvetvové predpisy/Baníctvo
  • Zákon č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe (zmenené)

    Príjemný deň Vám praje kolektív pracovníkov spoločnosti BE-SOFT, a.s.

Dúfame, že náš informačný portál splní Vaše očakávania a pomôže Vám pri Vašej každodennej práci.


Archív e-mail spravodajov môžete nájsť tu
Sledujte nás aj na Facebooku
Informačný portál E-BTS
Napíšte nám
Copyright © 2014 BE-SOFT, a.s., Všetky práva vyhradené.
Tento e-mail prijímate na základe Vašej registrácie na našom portáli ebts.besoft.sk


Email Marketing Powered by Mailchimp