Copy
E-mail spravodaj č. 12 (31.03.2015)


Týmto si Vás dovoľujeme informovať o aktualitách na našom informačnom portáli a v softvéri BTS.
Vážení klienti,
 
listspoločnosť BE-SOFT, a.s. sa neustále snaží o maximálnu spokojnosť svojich zákazníkov. V rámci skvalitňovania našich služieb by sme Vás preto chceli poprosiť o vyplnenie krátkeho dotazníka, týkajúceho sa e-mail spravodaja. Jeho vyplnenie Vám nezaberie viac ako 2 minúty času a nám poskytne dôležitú spätnú väzbu a podnety na ďalšie zlepšovanie. Ďakujeme!
 
Modul / Sekcia BOZP
Základné predpisy / Vyhlášky
 • Vyhláška č. 578/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zmenená vyhláškou č. 57/2015 Z. z.; účinnosť 01.04.2015)
Modul / Sekcia CO
Jadrová bezpečnosť / Základné predpisy / Zákony
 • Zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmenený zákonom č. 54/2015 Z. z.; účinnosť 01.01.2016)
Modul / Sekcia Chemické látky
 • Dietylamín (pridaná)
Na informačnom portáli E-BTS nájdete:

Diskusia
Oblasť BOZP / Pracovné úrazy, OOPP, iné
 • Zamestnanci, ktorí pracujú na pracovisku sami (pridané)
 • Dielektrické rukavice, topánky (pridané)
 • BOZP (pridané)
Kalendár akcií
 • Ďalšia odborná príprava technikov požiarnej ochrany - 13.04.2015 - 15.04.2015 - BE-SOFT a.s., Bratislava
 • Výkon technika požiarnej ochrany - nedostatky zistené kontrolami štátneho požiarneho dozoru - 16.04.2015 - BE-SOFT a.s., Bratislava
 • Aktualizačná odborná príprava pre elektrotechnikov - 17.04.2015 - BE-SOFT a.s. Košice
 • Základný kurz bezpečnostných technikov - 20.04.2015 - 25.05.2015 - BE-SOFT a.s. Košice
 • Postup zamestnávateľa pri pracovnom úraze a odškodňovanie PÚ - 21.04.2015 - BE-SOFT a.s., Bratislava
Prehľad všetkých našich akcií:
 
Školiace stredisko Košice                            Školiace stredisko Bratislava
diskusia              anketa


Príjemný deň Vám praje kolektív pracovníkov spoločnosti BE-SOFT, a.s.

Dúfame, že náš informačný portál splní Vaše očakávania a pomôže Vám pri Vašej každodennej práci.

Archív e-mail spravodajov môžete nájsť tu
pozdrav
Sledujte nás aj na Facebooku
Informačný portál E-BTS
Copyright © 2015 BE-SOFT, a.s., Všetky práva vyhradené.
Tento e-mail prijímate na základe Vašej registrácie na našom portáli ebts.besoft.sk
 

Email Marketing Powered by Mailchimp