Copy

E-mail spravodaj č. 45 (12.11.2013)

Týmto si Vás dovoľujeme informovať o aktualitách na našom informačnom portáli
a v softvéri BTS.


Modul/Sekcia BOZP
Základné predpisy/Zákony
• Zákon č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmenený zákonom č. 345/2013 Z. z.; účinnosť od 15.02.2014)

Modul/Sekcia OPP
Vzory dokumentov/Fyzické osoby - podnikatelia, Právnické osoby/Požiarne evakuačné plány
• Požiarny evakuačný plán (celé podlažie) (pridané k STN ISO 23601)
• Požiarny evakuačný plán (časť podlažia) (pridané k STN ISO 23601)
• Požiarny evakuačný plán (grafická časť so smerovými šípkami) (pridané k STN ISO 23601)

Modul/Sekcia ŽP
Odpadové hospodárstvo/Základné predpisy/Zákony
• Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmenený zákonom č. 346/2013 Z. z.; účinnosť od 01.01.2014)
• Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (10. časť) (zmenený zákonom č. 347/2013 Z. z.; účinnosť od 01.12.2013)

Odpadové hospodárstvo/Vzory dokumentov/Žiadosti a oznámenia - odpady
• Žiadosť o súhlas na to, že látka alebo vec sa považuje za vedľajší produkt a nie za odpad (pridané)
• Žiadosť o súhlas na vykonávanie prípravy na opätovné použitie (pridané)

Prevencia závažných priemyselných havárií (PZPH)/Základné predpisy/Zákony
• Zákon č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmenený zákonom č. 345/2013 Z. z.; účinnosť od 15.02.2014)

Modul/Sekcia CO
Úsek civilnej ochrany/Základné predpisy/Zákony
• Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmenený zákonom č. 346/2013 Z. z.; účinnosť od 01.01.2014)
• Zákon č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmenený zákonom č. 345/2013 Z. z.; účinnosť od 15.02.2014)Na www.ebts.besoft.sk nájdete:

Sekcia BOZP
Ostatné/Vyšlo v tlači
• Film C(us)todians vyhráva piaty ročník filmovej ceny Zdravé pracoviská v Lipsku - EÚ - OSHA (pridané)
• Kampaňou za prevenciu rizík sa uzatvára európsky samit EÚ - OSHA (pridané)

Ostatné/Iné materiály BOZP
• Zoznam právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov oprávnených odstraňovať azbestové materiály zo stavieb - ÚVZ SR (zmenené)

Diskusia
Oblasť BOZP/Pracovné úrazy, školenia
• Tričko (pridané)
• Preukaz, osvedčenie doklad a LP (pridané)
• VTZ zdvíhacie B/f (pridané)
• Platnosť preukazu od 01.01.2014 (pridané)

Oblasť OPP/Dokumentácia OPP
• Evakuačný plán (pridané)


Naviac v softvéri BTS nájdete :

Modul Testy
BOZP/Odvetvové predpisy/Drevoobrábanie
• STN EN 691-1 (49 6100) - Bezpečnosť drevárskych strojov. Časť 1: Spoločné požiadavky (pridané)


                            

Príjemný deň Vám praje kolektív pracovníkov spoločnosti BE-SOFT, a.s.

Dúfame, že náš informačný portál splní Vaše očakávania a pomôže Vám pri Vašej každodennej práci.


Archív e-mail spravodajov môžete nájsť tu
Sledujte nás aj na Facebooku
Informačný portál E-BTS
Napíšte nám
Copyright © 2013 BE-SOFT, a.s., Všetky práva vyhradené.
Tento e-mail prijímate na základe Vašej registrácie na našom portáli ebts.besoft.sk


Email Marketing Powered by Mailchimp