Copy

E-mail spravodaj č. 08 (04.03.2014)


Týmto si Vás dovoľujeme informovať o aktualitách na našom informačnom portáli a v softvéri BTS.

Modul/Sekcia BOZP
Základné predpisy/Zákony
 • Zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch (zmenený zákonom č. 43/2014 Z. z.; účinnosť od 15.03.2014)
 • Zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmenený zákonom č. 35/2014 Z. z.; účinnosť od 01.04.2014) 
Postupy a metódy
 • Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci (pridané)
Modul/Sekcia ŽP
Odpadové hospodárstvo/Postupy a metódy
 • Kompetencie SIŽP v odpadovom hospodárstve (pridané)
Modul/Sekcia Chemické látky
 • Oxid ortutnatý žltý (pridaný)

Na www.ebts.besoft.sk nájdete:

Sekcia Riziká
Plynové zariadenia
 • Spotrebiče na plynné palivo v budovách (pridané)
Diskusia
Oblasť BOZP/Chemické látky a neb. látky, lekárske prehliadky
 • ADR preprava (pridané)Lekárske prehliadky u ABT (pridané)
 • Lekárske prehliadky u ABT (pridané)
Kalendár akcií
 • Kurz prvej pomoci - 07.03.2014 - BE-SOFT a.s. Košice (pridané)
 • Základný kurz o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike - 10.03.2014 - 12.03.2014 - BE-SOFT a.s. Košice (pridané)
 • Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany - 17.03.2014 - 04.04.2014 - BE-SOFT a.s. Košice (pridané)
 • Ďalšia odborná príprava technikov požiarnej ochrany - 12.05.2014 - 16.05.2014 - BE-SOFT a.s. Košice (pridané)
 • Základný kurz bezpečnostných technikov - 19.05.2014-24.06.2014 - BE-SOFT a.s. Košice (pridané)
 • Základný kurz o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike - 25.06.2014 - 27.06.2014 - BE-SOFT a.s. Košice (pridané)
Iné
Pripomienkovanie legislatívy
 • Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 270/2010 Z. z. o environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej politiky (pridané)
 
                            

Príjemný deň Vám praje kolektív pracovníkov spoločnosti BE-SOFT, a.s.

Dúfame, že náš informačný portál splní Vaše očakávania a pomôže Vám pri Vašej každodennej práci.


Archív e-mail spravodajov môžete nájsť tu
Sledujte nás aj na Facebooku
Informačný portál E-BTS
Napíšte nám
Copyright © 2014 BE-SOFT, a.s., Všetky práva vyhradené.
Tento e-mail prijímate na základe Vašej registrácie na našom portáli ebts.besoft.sk


Email Marketing Powered by Mailchimp