Copy
E-mail spravodaj č. 13 (07.04.2015)


Týmto si Vás dovoľujeme informovať o aktualitách na našom informačnom portáli a v softvéri BTS.
staveniskoNárodný inšpektorát práce Vás pozýva na odborný seminár

"BEZPEČNOSŤ V STAVEBNÍCTVE"
Termín konania: 23.apríl 2015
Vstup: ZDARMA
 
Viac informácií nájdete na www.ebts.besoft.sk
Modul / Sekcia BOZP
Základné predpisy / Zákony
 • Zákon č. 245/2008 Z. z. - o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmenený zákonom č. 61/2015 Z. z.; účinnosť 01.04.2015; 01.09.2015)
 • Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce (zmenený zákonom č. 61/2015 Z. z.; účinnosť 01.04.2015; 01.09.2015)
 • Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (zmenený zákonom č. 61/2015 Z. z.; účinnosť 01.04.2015)
Odvetvové predpisy / Elektro
 • STN EN 60079-0 (33 2320) - 2010-05 Výbušné atmosféry. Časť 0: Zariadenia. Všeobecné požiadavky (archív - zrušená normou STN EN 60079-0 (33 2320) - 2013-08)
Pracovná zdravotná služba / Základné predpisy / Zákony
 • Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce (zmenený zákonom č. 61/2015 Z. z.; účinnosť 01.04.2015; 01.09.2015)
Modul / Sekcia OPP
Odvetvové predpisy / Elektro
 • STN EN 60079-0 (33 2320) - 2010-05 Výbušné atmosféry. Časť 0: Zariadenia. Všeobecné požiadavky (archív - zrušená normou STN EN 60079-0 (33 2320) - 2013-08)
Modul / Sekcia CO
Krízové plánovanie / Postupy a metódy
 • Orgány krízového riadenia (pridané)
Civilná ochrana / Základné predpisy / Zákony
 • Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce (zmenený zákonom č. 61/2015 Z. z.; účinnosť 01.04.2015; 01.09.2015)
Na informačnom portáli E-BTS nájdete:

Sekcia BOZP
Vyšlo v tlači
 • Vyhodnotenie Európskej inšpekčnej kampane SLIC 2014 zameranej na prevenciu pošmyknutí, zakopnutí a pádov na rovine - NIP (pridané)
 • Kontroly sociálnej legislatívy v cestnej doprave v roku 2014 - NIP (pridané)
Iné materiály
 • Zoznam fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb, ktoré vykonávajú samostatne dodávateľským spôsobom niektoré činnosti PZS (dohľad nad pracovnými podmienkami zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1 a 2) - ÚVZ SR (zmenené)
 • Zoznam právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov, ktoré majú oprávnenie na vykonávanie činnosti PZS - ÚVZ SR (zmenené)
 • Zoznam právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov, ktorým Úrad verejného zdravotníctva SR odobral oprávnenie na vykonávanie činnosti pracovnej zdravotnej služby - ÚVZ SR (zmenené)
 • Zoznam právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov oprávnených odstraňovať azbestové materiály zo stavieb - ÚVZ SR (zmenené)
Diskusia
Oblasť BOZP / Pracovné úrazy
 • Pracovný alebo iný úraz (pridané)
Kalendár akcií
 • Ďalšia odborná príprava technikov požiarnej ochrany - 13.04.2015 - 15.04.2015 - BE-SOFT a.s., Bratislava
 • Výkon technika požiarnej ochrany - nedostatky zistené kontrolami štátneho požiarneho dozoru - 16.04.2015 - BE-SOFT a.s., Bratislava
 • Aktualizačná odborná príprava pre elektrotechnikov - 17.04.2015 - BE-SOFT a.s. Košice
 • Základný kurz bezpečnostných technikov - 20.04.2015 - 25.05.2015 - BE-SOFT a.s. Košice
 • Postup zamestnávateľa pri pracovnom úraze a odškodňovanie PÚ - 21.04.2015 - BE-SOFT a.s., Bratislava
Prehľad všetkých našich akcií:
 
Školiace stredisko Košice                            Školiace stredisko Bratislava

Iné
Pripomienkovanie legislatívy
 • Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2015 (pridané)
Naviac v softvéri BTS nájdete:

Modul Testy
BOZP / Základné predpisy
 • Vyhláška č. 544/2007 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci (pridané)
diskusia              anketa


Príjemný deň Vám praje kolektív pracovníkov spoločnosti BE-SOFT, a.s.

Dúfame, že náš informačný portál splní Vaše očakávania a pomôže Vám pri Vašej každodennej práci.

Archív e-mail spravodajov môžete nájsť tu
Sledujte nás aj na Facebooku
Informačný portál E-BTS
Copyright © 2015 BE-SOFT, a.s., Všetky práva vyhradené.
Tento e-mail prijímate na základe Vašej registrácie na našom portáli ebts.besoft.sk
 

Email Marketing Powered by Mailchimp