Copy
E-mail spravodaj č. 43 (03.11.2015)


Týmto si Vás dovoľujeme informovať o aktualitách na našom informačnom portáli a v softvéri BTS.
Chcete sa dozvedieť povinnosti vyplývajúce z novej legislatívy, pripravili sme pre Vás odborné semináre:

Aké zmeny v legislatíve bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a ochrane pred požiarmi priniesol rok 2015 ?
Termín: 03.12.2015, Miesto konania: Bratislava
pozvánka  prihláška

 
Zákon o odpadoch - nová etapa od 1.1.2016
Termín: 08.12.2015, Miesto konania: Bratislava
Modul / Sekcia BOZP
Základné predpisy / Zákony
  • Zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmenený zákonom č. 282/2015 Z. z.; účinnosť 01.07.2016)
  • Zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmenený zákonom č. 259/2015 Z. z. a 282/2015 Z. z.; účinnosť 01.12.2015, 01.07.2016)
Modul / Sekcia CO
Krízové plánovanie / Základné predpisy / Zákony
  • Zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmenený zákonom č. 281/2015 Z. z.; účinnosť 01.01.2016)
Na informačnom portáli E-BTS nájdete:

Sekcia BOZP
Iné materiály
  • Zoznam fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb, ktoré vykonávajú samostatne dodávateľským spôsobom niektoré činnosti PZS (dohľad nad pracovnými podmienkami zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1 a 2) - ÚVZ SR (zmenené)
Diskusia
Oblasť BOZP / Pracovné úrazy, STN a EN, Iné
  • STN 73 4108
  • Systém LOTO (Lockou/Tagout)
  • Hlásenie poistnej udalosti
Oblasť OPP / Dokumentácia OPP, stavby
  • Ohlasovňa požiarov
  • Projekt protipožiarnej bezpečnosti stavby
Kalendár akcií
Prehľad všetkých našich akcií
 
Školiace stredisko Košice                            Školiace stredisko Bratislava
 
diskusia

Príjemný deň Vám praje kolektív pracovníkov spoločnosti BE-SOFT, a.s.

Dúfame, že náš informačný portál splní Vaše očakávania a pomôže Vám pri Vašej každodennej práci.

Archív e-mail spravodajov môžete nájsť tu
Sledujte nás aj na Facebooku
Informačný portál E-BTS
Copyright © 2015 BE-SOFT, a.s., Všetky práva vyhradené.
Tento e-mail prijímate na základe Vašej registrácie na našom portáli ebts.besoft.sk
 

Email Marketing Powered by Mailchimp