Copy 
        
Informačný spravodaj č. 39 (04.10.2016)


Týmto si Vás dovoľujeme informovať o aktualitách na našom Informačnom portáli a v softvéri BTS.
 
Pre všetkých bezpečnostných technikov a ABT, ktorým sa po 5-tich rokoch končí platnosť osvedčenia sme pripravili

Aktualizačnú odbornú prípravu BT a ABT

24. - 25.10.2016 v Bratislave >>

14. - 15.11.2016 v Košiciach
>>

Ak Vám nevyhovuje termín alebo miesto, môžete ju absolvovať kedykoľvek aj z pohodlia domova, či  z práce dištančnou formou e-learningom.
Pre tých z Vás, ktorým končí po piatich rokoch platnosť osvedčenia technika požiarnej ochrany sme pripravili

Aktualizačnú odbornú prípravu technikov požiarnej ochrany

26. - 28.10.2016 v Bratislave >>

02. - 04.11.2016 v Košiciach
>>
Modul / Sekcia BOZP
Odvetvové predpisy / Osobné ochranné pracovné prostriedky / Ochrana sluchu
  • STN EN 458 (83 2134) - 2005-10 Chrániče sluchu. Odporúčania na výber, používanie, starostlivosť a údržbu. Návod (archív - zrušená normou STN EN 458 (83 2134) - 2016-07)
Pracovná zdravotná služba / Postupy a metódy Modul / Sekcia ŽP
Ochrana ovzdušia / Legislatíva SR / Vyhlášky Odpadové hospodárstvo / Formuláre a tlačivá / Identifikačný list nebezpečného odpadu / Vzory - vyplnené tlačivá Modul / Sekcia CO
Hospodárska mobilizácia / Vzory dokumentov Civilná ochrana / Postupy a metódy / Zásady prvej pomoci
Kalendár akcií

Tu nájdete prehľad našich najbližších kurzov, školení a iných vzdelávacích aktivít:
 

 


Máte odbornú otázku? Potrebujete poradiť, alebo chcete odovzdať svoje skúsenosti iným?
Využite naše diskusné fórum.


diskusia

Príjemný deň Vám praje kolektív pracovníkov spoločnosti BE-SOFT, a.s.

Dúfame, že náš informačný portál splní Vaše očakávania a pomôže Vám pri Vašej každodennej práci.

Archív informačných spravodajov môžete nájsť tu
Sledujte nás aj na Facebooku
Informačný portál E-BTS
LinkedIn
Copyright © 2016 BE-SOFT, a.s., Všetky práva vyhradené.
Tento e-mail prijímate na základe Vašej registrácie na našom portáli ebts.besoft.sk
 
Odhlásiť adresu <<E-mail>> zo zoznamu.

Email Marketing Powered by Mailchimp