Copy
 
 
E-mail spravodaj č. 22 (10.06.2014)


Týmto si Vás dovoľujeme informovať o aktualitách na našom informačnom portáli a v softvéri BTS.Modul/Sekcia BOZP
Základné predpisy/Zákony
 • Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch (zmenený zákonom č. 152/2014 Z. z.; účinnosť 01.07.2014)
 • Zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmenený zákonom č. 152/2014 Z. z.; účinnosť 01.07.2014) 
Základné predpisy/Smernice, Opatrenia, Iné
 • Opatrenie MZ SR č. S02873-OL-2013 zo 4. apríla 2013 o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2013 (archív)
 • Opatrenie MZ SR č. S03594-OL-2014 zo 14. mája 2014 o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2014 (pridané) 
Odborná oblasť/Stavebníctvo/Prevádzkové budovy a objekty
 • Sklady, skladovacie priestory, skladovanie (zmenené k novej STN 74 3305) 
Modul/Sekcia OPP
Postupy a metódy/Elektrické zariadenia
 • Aktívne bleskozvody (pridané) 
Modul/Sekcia ŽP
Základné všeobecné predpisy ŽP/Zákony
 • Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch (zmenený zákonom č. 152/2014 Z. z.; účinnosť 01.07.2014) 
Modul/Sekcia CO
Úsek civilnej ochrany/Základné predpisy/Zákony
 • Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch (zmenený zákonom č. 152/2014 Z. z.; účinnosť 01.07.2014)

Na informačnom portáli E-BTS nájdete:

Sekcia BOZP
Vyšlo v tlači
 • Lekári nechcú, aby dohľad nad pracovným prostredím robili technici - Teraz.sk (pridané)
 • Ocenení zamestnávatelia - NIP (pridané)
 • Letné horúčavy - ÚVZ SR (pridané)
Iné materiály BOZP
 • Zoznam právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov oprávnených odstraňovať azbestové materiály zo stavieb - ÚVZ SR (zmenené)
Sekcia Riziká
Stavebníctvo
 • Zatepľovacie práce (pridané)
Sekcia Testy
Oblasť CO
 • Základné školenie zamestnancov (pridané)
Diskusia
Oblasť BOZP/Školenia
 • Chemické faktory (pridané)
Kalendár akcií
 • Zdravé pracoviská bez stresu - 11.6.2014 - Omnimedia Public Relations s. r. o. (pridané)
 • Základný kurz o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike - 25.06.2014 - 27.06.2014 - BE-SOFT a.s. Košice (pridané)

    Príjemný deň Vám praje kolektív pracovníkov spoločnosti BE-SOFT, a.s.

Dúfame, že náš informačný portál splní Vaše očakávania a pomôže Vám pri Vašej každodennej práci.


Archív e-mail spravodajov môžete nájsť tu

 
Sledujte nás aj na Facebooku
Informačný portál E-BTS
Copyright © 2014 BE-SOFT, a.s., Všetky práva vyhradené.
Tento e-mail prijímate na základe Vašej registrácie na našom portáli ebts.besoft.sk
 

Email Marketing Powered by Mailchimp