Copy
 
 
 
E-mail spravodaj č. 27 (15.07.2014)


Týmto si Vás dovoľujeme informovať o aktualitách na našom informačnom portáli a v softvéri BTS.
 


Dňa 25.06.2014 bola na schôdzi NR SR schválená novela zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Dňa 15.07.2014 bola predmetná novela podpísaná prezidentom SR, účinnosť od 01.08.2014.

Základný prehľad pripravovaných zmien

 


Modul/Sekcia BOZP
Základné predpisy/Zákony
 • Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (zmenený zákonom č. 195/2014 Z. z.; účinnosť od 01.09.2014)
Modul/Sekcia OPP
Postupy a metódy/Látky (charakteristiky, vlastnosti)
 • Čerpacia stanica skvapalnených uhľovodíkových plynov (LPG) pre motorové vozidlá (pridané) 
Modul/Sekcia ŽP
Ochrana ovzdušia/Postupy a metódy
 • Kontrolované látky (pridané)
Odpadové hospodárstvo/Základné predpisy/Vyhlášky
 • Vyhláška č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia (zmenená vyhláškou č. 196/2014 Z. z.; účinnosť od 15.07.2014)
Modul/Sekcia CO
Úsek ochrany utajovaných skutočností/Základné predpisy/Zákony
 • Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmenený zákonom č. 195/2014 Z. z.; účinnosť od 01.09.2014)

Na informačnom portáli E-BTS nájdete:

Sekcia BOZP
Vyšlo v tlači
 • Ochrana zdravia zamestnancov sa od augusta zmení - TVNOVINY.SK (pridané) 
Iné materiály BOZP
 • Zoznam právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov oprávnených odstraňovať azbestové materiály zo stavieb - ÚVZ SR (zmenené)
 • Najdôležitejšie zmeny vyplývajúce z novely zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia (pridané)
Diskusia
Oblasť BOZP/VTZ a TZ
 • Obsluha TNS - VTZ (pridané)
Oblasť PZS/Pracovná zdravotná služba
 • Nový kolotoč (pridané)
Iné
Pripomienkovanie legislatívy
 • Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výrobe a spracúvaní výbušnín, výbušných predmetov a munície (pridané)
 • Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podmienky prepravy a prenášania výbušnín, výbušných predmetov a munície v priestoroch oprávnenej osoby (o preprave výbušnín) (pridané)  
 
                  


Príjemný deň Vám praje kolektív pracovníkov spoločnosti BE-SOFT, a.s.

Dúfame, že náš informačný portál splní Vaše očakávania a pomôže Vám pri Vašej každodennej práci.

Archív e-mail spravodajov môžete nájsť tu

 
Sledujte nás aj na Facebooku
Informačný portál E-BTS
Copyright © 2014 BE-SOFT, a.s., Všetky práva vyhradené.
Tento e-mail prijímate na základe Vašej registrácie na našom portáli ebts.besoft.sk
 

Email Marketing Powered by Mailchimp