Copy
E-mail spravodaj č. 11 (24.03.2015)


Týmto si Vás dovoľujeme informovať o aktualitách na našom informačnom portáli a v softvéri BTS.
Modul / Sekcia BOZP
Postupy a metódy / Doprava, preprava nebezpečných vecí
 • Výnimky z európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí ADR (zmenené k novele ADR 2015)
Vzory dokumentov / Zásady bezpečnej práce / Chémia
 • Základné zásady bezpečnej práce - práca v chemických laboratóriách (pridané)
Odvetvové predpisy / Doprava
 • Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí - ADR. Vybrané kapitoly prílohy A. (zmenené; účinnosť 01.01.2015)
 • Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí - ADR. Vybrané kapitoly prílohy B. (zmenené; účinnosť 01.01.2015)
Modul / Sekcia CO
Krízové plánovanie / Postupy a metódy
 • Bezpečnostné riziká (pridané)
 • Bezpečnostný systém (pridané)
Na informačnom portáli E-BTS nájdete:

Sekcia BOZP
Štatistika úrazov
 • Štatistika pracovných úrazov - rok 2014 - NIP (pridané)
Iné materiály BOZP
 • Zoznam fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb, ktoré vykonávajú samostatne dodávateľským spôsobom niektoré činnosti PZS (dohľad nad pracovnými podmienkami zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1 a 2) - ÚVZ SR (zmenené)
Diskusia
Oblasť BOZP / VTZ a TZ, lekárske prehliadky
 • Odstupy od strojov (pridané)
 • Zobrazovacie jednotky (pridané)
Oblasť OPP / Dokumentácia OPP
 • Zámočnícka dielňa (pridané)
Iné
Pripomienkovanie legislatívy
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 228/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách (pridané)
Kalendár akcií
 • Výkon technika požiarnej ochrany - nedostatky zistené kontrolami štátneho požiarneho dozoru - 26.03.2015 - BE-SOFT a.s., Bratislava
Prehľad všetkých našich akcií:
 
Školiace stredisko Košice                            Školiace stredisko Bratislava
diskusia              anketa


Príjemný deň Vám praje kolektív pracovníkov spoločnosti BE-SOFT, a.s.

Dúfame, že náš informačný portál splní Vaše očakávania a pomôže Vám pri Vašej každodennej práci.

Archív e-mail spravodajov môžete nájsť tu
Sledujte nás aj na Facebooku
Informačný portál E-BTS
Copyright © 2015 BE-SOFT, a.s., Všetky práva vyhradené.
Tento e-mail prijímate na základe Vašej registrácie na našom portáli ebts.besoft.sk
 

Email Marketing Powered by Mailchimp