Copy
E-mail spravodaj č. 2 (20.01.2015)


Týmto si Vás dovoľujeme informovať o aktualitách na našom informačnom portáli a v softvéri BTS.

 
Vážení klienti,zlavy

dávame Vám do pozornosti možnosť využiť akciový cenník na zakúpenie našich softvérových produktov, platný do 31. januára 2015.
 
Cenník softvéru BTS                        Cenník informačného portálu
Modul / Sekcia BOZP
Odborná oblasť / Tlak / Technické zariadenia
 • Tlakové zariadenia - Tlakové nádoby stabilné (zmenené k novej STN 69 0012)
Modul / Sekcia OPP
Postupy a metódy / Požiarnotechnické zariadenia / Hasiace látky a hasiace systémy
 • Hasiace prostriedky (protipožiarna guľa, hasiaca deka, hasiaci sprej) (pridané) 
Modul / ŽP
Ochrana ovzdušia / Postupy a metódy
 • Zmeny v tlačivách NEIS platných v roku 2015 (pridané)
Na informačnom portáli E-BTS nájdete:

Sekcia BOZP
Vyšlo v tlači
 • Upozornenie pre osoby oprávnené na výchovu a vzdelávanie - NIP (pridané) 
Sekcia Testy
ŽP
 • Test zo školenia vedúcich a riadiacich zamestnancov zodpovedných za oblasť ŽP - VZOR 1 (zmenené k novele zákona č. 364/2004 Z. z.) 
Diskusia
Oblasť BOZP / STN a EN STN, VTZ a TZ
 • Norma STN EN ISO 3691-1 (pridané)
 • Posudok o riziku (pridané)
 • Dozorca výťahu (pridané)
Oblasť OPP / Požiarnotechnické zariadenia
 • Označenie tlačidlového hlásiča v zmysle EN 54-11 Elektrická požiarna signalizácia. Časť 11: Tlačidlové hlásiče. (pridané)
Kalendár akcií
 • Ďalšia odborná príprava technikov požiarnej ochrany - 21.01.2015 -23.01.2015 - BE-SOFT a.s., Bratislava
 
Školiace stredisko Košice                            Školiace stredisko Bratislava
Naviac v softvéri BTS nájdete:
 
Modul Testy

Životné prostredie / Ochrana vôd
 • Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) (zmenené)
             


Príjemný deň Vám praje kolektív pracovníkov spoločnosti BE-SOFT, a.s.

Dúfame, že náš informačný portál splní Vaše očakávania a pomôže Vám pri Vašej každodennej práci.

Archív e-mail spravodajov môžete nájsť tu
Sledujte nás aj na Facebooku
Informačný portál E-BTS
Copyright © 2015 BE-SOFT, a.s., Všetky práva vyhradené.
Tento e-mail prijímate na základe Vašej registrácie na našom portáli ebts.besoft.sk
 

Email Marketing Powered by Mailchimp