Copy
                                                             
        
Informačný spravodaj č. 06 (16.02.2016)


Týmto si Vás dovoľujeme informovať o aktualitách na našom informačnom portáli a v softvéri BTS.
 
Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
 
Termín: 14.03.2016 - 16.03.2016, Miesto konania: Košice
pozvánka          prihláška
Modul / Sekcia BOZP
Odvetvové predpisy / Elektro
 • STN EN 50110-1 (33 2100) - 2005-10 Prevádzka elektrických inštalácií (archív - zrušená normou STN EN 50110-1 (33 2100) - 2014-04)
Modul / Sekcia ŽP
Odpadové hospodárstvo / Vzory dokumentov / Prevádzkové poriadky a reglementy - odpady
 • Prevádzkový poriadok bioplynovej stanice (zmenené k novým predpisom v oblasti odpadového hospodárstva)
 • Prevádzkový poriadok skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný (zmenené k novým predpisom v oblasti odpadového hospodárstva)
Na informačnom portáli E-BTS nájdete:

Sekcia ŽP
Iné materiály
 • Informácia k súhlasu na zhromažďovanie NO pre pôvodcu odpadu pod IPKZ - MŽP SR (pridané)
Sekcia Testy
Oblasť ŽP
 • Test zo školenia obsluhy zariadení pre oblasť ŽP - VZOR 1 (zmenené k zákonu č. 79/2015 Z. z.)
 • Test zo školenia obsluhy zariadení pre oblasť ŽP - VZOR 2 (zmenené k zákonu č. 79/2015 Z. z.)
 • Test zo školenia odborných zamestnancov z predpisov ŽP - VZOR 1 (zmenené k zákonu č. 79/2015 Z. z.)
 • Test zo školenia odborných zamestnancov z predpisov ŽP - VZOR 2 (zmenené k zákonu č. 79/2015 Z. z.)
 • Test zo školenia ostatných zamestnancov z predpisov ŽP - VZOR 1 (zmenené k zákonu č. 79/2015 Z. z.)
 • Test zo školenia ostatných zamestnancov z predpisov ŽP - VZOR 2 (zmenené k zákonu č. 79/2015 Z. z.)
 • Test zo školenia prevádzkových zamestnancov a technikov z predpisov ŽP - VZOR 1 (zmenené k zákonu č. 79/2015 Z. z.)
 • Test zo školenia prevádzkových zamestnancov a technikov z predpisov ŽP - VZOR 2 (zmenené k zákonu č. 79/2015 Z. z.)
 • Test zo školenia vedúcich a riadiacich zamestnancov zodpovedných za oblasť ŽP - VZOR 1 (zmenené k zákonu č. 79/2015 Z. z.)
 • Test zo školenia vedúcich a riadiacich zamestnancov zodpovedných za oblasť ŽP - VZOR 2 (zmenené k zákonu č. 79/2015 Z. z.)
Diskusia
Oblasť BOZP / VTZ a TZ, hygiena a pracovné podmienky, pracovno-právna oblasť, iné
 • CE na zariadení pred rokom 2000
 • Schodisko - zábradlie
 • Zodpovednosť zamestnávateľa (konateľa) za BOZP
 • Regály PATER NOSTER
 • Motorové vozíky
 • VTZ plynové - plnenie nádrží plynom
 • Rozdiel VTZ osvedčenie a oprávnenie
 • Prestavba zariadenia vyrobeného pred rokom 2000
 • Fľaše na PB
Oblasť OPP / Požiarne zariadenia
 • Požiarne uzávery - zápis kontroly do denníka
 • Hlásiče požiarov v EP
Oblasť ŽP / Odpadové hospodárstvo
 • Ohlásenie o materiálovom toku odpadov z obalov
Kalendár akcií
Prehľad všetkých našich akcií
 
          
 
Navyše v softvéri BTS nájdete:

Modul Testy
BOZP / Odvetvové predpisy / Doprava
 • Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmenené)
ŽP / Odpadové hospodárstvo
 • Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (pridané)
Máte odbornú otázku? Potrebujete poradiť, alebo chcete odovzdať svoje skúsenosti iným?
Využite naše diskusné fórum.


diskusia

Príjemný deň Vám praje kolektív pracovníkov spoločnosti BE-SOFT, a.s.

Dúfame, že náš informačný portál splní Vaše očakávania a pomôže Vám pri Vašej každodennej práci.

Archív informačných spravodajov môžete nájsť tu
Sledujte nás aj na Facebooku
Informačný portál E-BTS
LinkedIn
Copyright © 2016 BE-SOFT, a.s., Všetky práva vyhradené.
Tento e-mail prijímate na základe Vašej registrácie na našom portáli ebts.besoft.sk
 

Email Marketing Powered by Mailchimp