Copy

E-mail spravodaj č. 15 (22.04.2014)


Týmto si Vás dovoľujeme informovať o aktualitách na našom informačnom portáli a v softvéri BTS.

 
Vážení kolegovia,
Dňa 24. – 25. apríla spoločnosť SLOVEDU o.z. organizuje konferenciu „Safety and Protection Work“.
Zmluva o spolupráci, ktorá sa týkala organizácie konferencií „SAPROW“ medzi spoločnosťou euroedu s.r.o. a BE-SOFT, a.s. bola ukončená.
Naša spoločnosť žiadnym spôsobom nespolupracuje na aktivitách občianskeho združenia SLOVEDU súvisiacich s organizáciou spomínanej konferencie „SAFETY AND PROTECTION WORK“ 2014.
Potvrdzujeme, že zamestnanci ani iní zástupcovia a odborní spolupracovníci spoločnosti BE-SOFT a.s. sa konferencie „SAPROW“ 2014 nezúčastnia.

V snahe vyjsť v ústrety našim klientom však plánujeme organizovať samostatné podujatia o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. O ďalších podrobnostiach budeme priebežne informovať prostredníctvom našej internetovej stránky www.besoft.sk. Radi Vás na týchto podujatiach privítame.


Dňa 16.04.2014 schválila vláda SR na svojom 103. rokovaní Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Schválený návrh bude prerokovávaný na najbližšej schôdzi NR SR.

Modul/Sekcia CO
Ochrana osobných údajov/Postupy a metódy
 • Ako si chrániť svoje osobné údaje? Desatoro ochrany osobných údajov (zmenené k novele zákona č. 122/2013 Z. z.)
 • Postup prevádzkovateľa pri spracúvaní osobných údajov (zmenené k novele zákona č. 122/2013 Z. z.)
 • Práva dotknutých osôb v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmenené k novele zákona č. 122/2013 Z. z.)
 • Zásady pri spracúvaní osobných údajov (zmenené k novele zákona č. 122/2013 Z. z.)

Na www.ebts.besoft.sk nájdete:

Sekcia BOZP
Vyšlo v tlači
 • Aktuálne zmeny legislatívnych požiadaviek pre prevádzky solárií - ÚVZ SR (pridané)
 • Tripartita odobrila ochranu zdravia pri práci - MZ SR (pridané)
 • Otázky týkajúce sa novely zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia - MZ SR (pridané)
 • Firmy môžu ušetriť, na menej rizikové práce môže dohliadať aj technik - SME (pridané)
Sekcia ŽP
Iné materiály ŽP
 • Register výrobcov akumulátorov a batérií - MŽP SR (zmenené)
Diskusia
Oblasť BOZP/Lekárske prehliadky
 • Lekárske prehliadky po novom (pridané)
 • Spôsobilosť elektro (pridané)
Kalendár akcií
 • Odborný seminár Technické a protipožiarne izolácie - 23.04.2014 - Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia (SSTP), ZSVTS Bratislava a SGCP, s.r.o. divízia Isover
 • Odborný seminár Technické a protipožiarne izolácie - 25.04.2014 - Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia (SSTP), ZSVTS Bratislava a SGCP, s.r.o. divízia Isover
 • Aktualizačná odborná príprava pre elektrotechnikov - 24.04.2014 - BE-SOFT a.s. Košice (pridané)
 • Zdravé pracoviská bez stresu - 29.04.2014 - Omnimedia Public Relations s. r. o. (pridané)
 • XXVI. celoslovenský seminár “Bezpečnosť, ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi v praxi“ - 05.05.2014 - 07.05.2014 - IVBP, s.r.o. (pridané)
 • Ďalšia odborná príprava technikov požiarnej ochrany - 12.05.2014 - 14.05.2014 - BE-SOFT a.s. Košice (pridané)
 • Základný kurz bezpečnostných technikov - 19.05.2014 - 24.06.2014 - BE-SOFT a.s. Košice (pridané)
 • Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov - 02.06.2014 - 03.06.2014 - BE-SOFT a.s. Košice (pridané)
 • Základný kurz o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike - 25.06.2014 - 27.06.2014 - BE-SOFT a.s. Košice (pridané)

   
                            

Príjemný deň Vám praje kolektív pracovníkov spoločnosti BE-SOFT, a.s.

Dúfame, že náš informačný portál splní Vaše očakávania a pomôže Vám pri Vašej každodennej práci.


Archív e-mail spravodajov môžete nájsť tu
Sledujte nás aj na Facebooku
Informačný portál E-BTS
Napíšte nám
Copyright © 2014 BE-SOFT, a.s., Všetky práva vyhradené.
Tento e-mail prijímate na základe Vašej registrácie na našom portáli ebts.besoft.sk


Email Marketing Powered by Mailchimp