Copy 
        
Informačný spravodaj č. 27 (12.07.2016)


Týmto si Vás dovoľujeme informovať o aktualitách na našom informačnom portáli a v softvéri BTS.
Plán vzdelávacích aktivít na 2. polrok 2016
 
Pripravili sme pre Vás nové kurzy, školenia a odborné vzdelávacie aktivity v našich strediskách v Bratislave a v Košiciach. Stiahnite si ich katalóg vo formáte PDF:
 
Modul / Sekcia Chemické látky
  • Chlórmetán (pridané)
Na informačnom portáli E-BTS nájdete:

Sekcia BOZP
Vyšlo v tlači Iné materiály
Diskusia
Oblasť BOZP
Iné
Pripomienkovanie legislatívy

Kalendár akcií
Prehľad najbližších kurzov a školení
 
Naviac v softvéri BTS nájdete:

Modul Testy
Životné prostredie / Odpadové hospodárstvo
  • Vyhláška č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti (pridané)
Máte odbornú otázku? Potrebujete poradiť, alebo chcete odovzdať svoje skúsenosti iným?
Využite naše diskusné fórum.


diskusia

Príjemný deň Vám praje kolektív pracovníkov spoločnosti BE-SOFT, a.s.

Dúfame, že náš informačný portál splní Vaše očakávania a pomôže Vám pri Vašej každodennej práci.

Archív informačných spravodajov môžete nájsť tu


Like Informačný spravodaj č. 27 on Facebook
Sledujte nás aj na Facebooku
Informačný portál E-BTS
LinkedIn
Copyright © 2016 BE-SOFT, a.s., Všetky práva vyhradené.
Tento e-mail prijímate na základe Vašej registrácie na našom portáli ebts.besoft.sk
 
Odhlásiť adresu <<E-mail>> zo zoznamu.

Email Marketing Powered by Mailchimp