Copy
E-mail spravodaj č. 39 (07.10.2014)


Týmto si Vás dovoľujeme informovať o aktualitách na našom informačnom portáli a v softvéri BTS.
!!! Softvér BTS - NOVÝ DIZAJN !!!

Vážení klienti,

už čoskoro sa Vám po stiahnutí aktualizácie softvéru BTS zobrazí upravený dizajn celého softvéru BTS. V nasledujúcom dokumente sa môžete oboznámiť s pripravovanými zmenami.


Nový dizajn – základný prehľad zmien
Modul / Sekcia OPP
Postupy a metódy / Látky (charakteristiky, vlastnosti)
 • Výbušné atmosféry (prachové) (pridané)
Modul / Sekcia ŽP
Odpadové hospodárstvo / Postupy a metódy
 • Prehľad hlavných povinností obcí pri nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, ktoré sú predmetom kontroly a dozoru orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva (pridané) 
Modul / Sekcia CO
Ochrana osobných údajov / Vzory dokumentov
 • Návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov v zmysle § 63 ods. 2 zákona č. 122/2013 Z. z. (pridané)

Na informačnom portáli E-BTS nájdete:

Sekcia BOZP
Iné materiály BOZP
 • Zoznam právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov, ktoré majú oprávnenie na vykonávanie činnosti PZS - ÚVZ SR (zmenené)
 • Zoznam fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb, ktoré vykonávajú samostatne dodávateľským spôsobom niektoré činnosti PZS (dohľad nad pracovnými podmienkami zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1 a 2) - ÚVZ SR (zmenené)
Iné
Pripomienkovanie legislatívy
 • Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o ohňostrojných prácach (pridané)
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon v znení vyhlášky č. 340/2010 Z. z. (pridané)
Kalendár akcií
 • Základný kurz o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike - 20.10.2014 - 22.10.2014 - BE-SOFT a.s. Košice
 • Ďalšia odborná príprava technikov požiarnej ochrany - 27.10.2014 - 29.10.2014 - BE-SOFT a.s. Košice
 • Aktualizačná odborná príprava obsluhy kotlov nad 100 kW - 31.10.2014 - BE-SOFT a.s. Košice
 • Základný kurz bezpečnostných technikov - 03.11.2014 - 09.12.2014 - BE-SOFT a.s. Košice
 • Aktuálne otázky bezpečnosti práce - 19.11.2014 - 21.11.2014 - TU Košice
 • Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov - 19.11.2014 - 20.11.2014 - BE-SOFT a.s. Košice
 • Aktualizačná odborná príprava pre elektrotechnikov - 12.12.2014 - BE-SOFT a.s. Košice
                  


Príjemný deň Vám praje kolektív pracovníkov spoločnosti BE-SOFT, a.s.

Dúfame, že náš informačný portál splní Vaše očakávania a pomôže Vám pri Vašej každodennej práci.

Archív e-mail spravodajov môžete nájsť tu
Sledujte nás aj na Facebooku
Informačný portál E-BTS
Copyright © 2014 BE-SOFT, a.s., Všetky práva vyhradené.
Tento e-mail prijímate na základe Vašej registrácie na našom portáli ebts.besoft.sk
 

Email Marketing Powered by Mailchimp