Copy
E-mail spravodaj č. 44 (11.11.2014)


Týmto si Vás dovoľujeme informovať o aktualitách na našom informačnom portáli a v softvéri BTS.

 
paragraf
Seminár „Softvér BTS“
 

Termín konania:           28.11.2014
Miesto konania:           Bratislava
Účastnícky poplatok:   ZDARMA
 
Pozvánka             Prihláška
paragraf
Vážení klienti,
 
dňa 11.12.2014 pre Vás pripravujeme v Košiciach odborný seminár pod názvom "Výkon činnosti PZS pre zamestnancov v 1. a 2. kategórii bezpečnostným technikom, ABT"
 
Pozvánka             Prihláška
Modul / Sekcia BOZP
Základné predpisy / Zákony
 • Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (zmenený zákonom č. 298/2014 Z. z.; účinnosť 01.01.2015)
 • Zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmenený zákonom č. 299/2014 Z. z.; účinnosť 01.12.2014)
Odvetvové predpisy / Elektro
 • STN EN 60079-14 (33 2320) - 2014-11 Výbušné atmosféry. Časť 14: Návrh, výber a montáž elektrických inštalácií (pridané)
  STN EN 60079-17 (33 2320) - 2014-11 Výbušné atmosféry. Časť 17: Prehliadka a údržba elektrických inštalácií (pridané)
Modul / Sekcia OPP
Odvetvové predpisy / Elektro
 • STN EN 60079-14 (33 2320) - 2014-11 Výbušné atmosféry. Časť 14: Návrh, výber a montáž elektrických inštalácií (pridané)
 • STN EN 60079-17 (33 2320) - 2014-11 Výbušné atmosféry. Časť 17: Prehliadka a údržba elektrických inštalácií (pridané)
Na informačnom portáli E-BTS nájdete:

Sekcia BOZP
Iné materiály BOZP
 • Zoznam právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov oprávnených odstraňovať azbestové materiály zo stavieb - ÚVZ SR (zmenené) 
Diskusia
Oblasť BOZP / Dokumentácie
 • PZS a BTS
Kalendár akcií
Školiace stredisko Košice
 • Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov - 19.11.2014 - 20.11.2014 - BE-SOFT, a.s. Košice
 • Aktualizačná odborná príprava pre elektrotechnikov - 12.12.2014 - BE-SOFT, a.s. Košice
 • Základný kurz o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike - 16.12.2014 - 18.12.2014 - BE-SOFT, a.s. Košice
Školiace stredisko Bratislava
 • Základné školenie o odbornej spôsobilosti obsluhy kotlov do 100 kW a nad 100 kW, školenie obsluhy tlakových nádob stabilných - 13.11. 2014 - 14.11.2014 - BE-SOFT, a.s. Bratislava
 • Príprava ku skúškam na ABT - 18.11.2014 - 19.11.2014 - BE-SOFT, a.s. Bratislava
 • Výkon činnosti PZS pre zamestnancov v 1. a 2. kategórii bezpečnostným technikom, ABT - 20.11.2014 - BE-SOFT, a.s. Bratislava
 • Ďalšia odborná príprava technikov požiarnej ochrany - 24.11. 2014 - 26.11.2014 - BE-SOFT, a.s. Bratislava
 • Aktualizačná odborná príprava obsluhy kotlov nad 100 kW - 24.11.2014 - BE-SOFT, a.s. Bratislava
 • Stavenisko a koordinácia na stavenisku - 27.11.2014 - BE-SOFT, a.s. Bratislava
Iné
 • Aktuálne otázky bezpečnosti práce - 19.11.2014 - 21.11.2014 - Technická univerzita Košice
 
akcie
             


Príjemný deň Vám praje kolektív pracovníkov spoločnosti BE-SOFT, a.s.

Dúfame, že náš informačný portál splní Vaše očakávania a pomôže Vám pri Vašej každodennej práci.

Archív e-mail spravodajov môžete nájsť tu
Sledujte nás aj na Facebooku
Informačný portál E-BTS
Copyright © 2014 BE-SOFT, a.s., Všetky práva vyhradené.
Tento e-mail prijímate na základe Vašej registrácie na našom portáli ebts.besoft.sk
 

Email Marketing Powered by Mailchimp