Copy
E-mail spravodaj č. 29 (29.07.2014)


Týmto si Vás dovoľujeme informovať o aktualitách na našom informačnom portáli a v softvéri BTS.
Modul / Sekcia BOZP
Základné predpisy / Zákony
 • Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmenený zákonom č. 204/2014 Z. z.; účinnosť od 01.08.2014)
 • Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch (zmenený zákonom č. 204/2014 Z. z.; účinnosť od 01.08.2014 a 01.09.2014)
 • Zákon č. 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov (zmenený zákonom č. 204/2014 Z. z.; účinnosť od 01.08.2014)
 • Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON) (zmenený zákonom č. 204/2014 Z. z.; účinnosť od 01.08.2014)
 • Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (zmenený zákonom č. 204/2014 Z. z.; účinnosť od 01.08.2014) 
Modul / Sekcia ŽP
Základné všeobecné predpisy ŽP / Zákony
 • Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch (zmenený zákonom č. 204/2014 Z. z.; účinnosť od 01.08.2014 a 01.09.2014)
 • Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch (zmenený zákonom č. 204/2014 Z. z.; účinnosť od 01.08.2014) 
Modul / Sekcia CO
Úsek civilnej ochrany / Základné predpisy / Zákony
 • Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmenený zákonom č. 204/2014 Z. z.; účinnosť od 01.08.2014)
 • Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch (zmenený zákonom č. 204/2014 Z. z.; účinnosť od 01.08.2014 a 01.09.2014)
 • Zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti (zmenený zákonom č. 204/2014 Z. z.; účinnosť od 01.08.2014)

Na informačnom portáli E-BTS nájdete:

Diskusia
Oblasť BOZP / VTZ a TZ
 • Použitie montážnej plošiny na ručne vedenom VZV (pridané) 
Oblasť PZS / Pracovná zdravotná služba
 • ABT, BT ako PZS (pridané) 
Kalendár akcií
 • Kurz prvej pomoci - 11.09.2014 - BE-SOFT a.s. Košice
 • Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov - 16.09.2014 - 17.09.2014 - BE-SOFT a.s. Košice
 • Základné školenie o odbornej spôsobilosti obsluhy kotlov do 100 kW a nad 100 kW - 19.09.2014 - 19.09.2014 - BE-SOFT a.s. Košice
 • Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany - 22.09.2014 - 10.10.2014 - BE-SOFT a.s. Košice
 • Základný kurz o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike - 20.10.2014 - 22.10.2014 - BE-SOFT a.s. Košice
 • Ďalšia odborná príprava technikov požiarnej ochrany - 27.10.2014 - 29.10.2014 - BE-SOFT a.s. Košice
 • Aktualizačná odborná príprava obsluhy kotlov nad 100 kW - 31.10.2014 - BE-SOFT a.s. Košice
 • Základný kurz bezpečnostných technikov - 03.11.2014 - 09.12.2014 - BE-SOFT a.s. Košice
 • Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov - 19.11.2014 - 20.11.2014 - BE-SOFT a.s. Košice
 • Aktualizačná odborná príprava pre elektrotechnikov - 12.12.2014 - BE-SOFT a.s. Košice
                  


Príjemný deň Vám praje kolektív pracovníkov spoločnosti BE-SOFT, a.s.

Dúfame, že náš informačný portál splní Vaše očakávania a pomôže Vám pri Vašej každodennej práci.

Archív e-mail spravodajov môžete nájsť tu
Sledujte nás aj na Facebooku
Informačný portál E-BTS
Copyright © 2014 BE-SOFT, a.s., Všetky práva vyhradené.
Tento e-mail prijímate na základe Vašej registrácie na našom portáli ebts.besoft.sk
 

Email Marketing Powered by Mailchimp