Copy 
        
Spravodaj č. 49 🎄 (13.12.2016)


Týmto si Vás dovoľujeme informovať o aktualitách na našom Informačnom portáli a v softvéri BTS.
 
Vianočná akcia!

Softvér BTS - Zľava 20% na ceny modulov pri zakúpení spolu s predplatným internetovej aktualizácie.Informačný portál E-BTS - Pri zakúpení ročného prístupu na informačný portál teraz získate prístup na
3 ďalšie mesiace zdarma.


Modul / Sekcia BOZP
Postupy a metódy / Všeobecné Vzory dokumentov / Základná dokumentácia Modul / Sekcia ŽP
Ochrana ovzdušia / Odvetvové predpisy
  • STN 83 4501 (83 4501) - 1997-07 Ochrana ovzdušia. Základné termíny a definície (pridané)
  • STN 83 5510 (83 5510) - 2004-04 Ochrana ovzdušia. Vonkajšie ovzdušie. Odber vzoriek a metaúdaje na hodnotenie kvality vonkajšieho ovzdušia. Všeobecné požiadavky (pridané)
  • STN EN 14181 (83 4520) - 2016-03 Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje znečisťovania. Zabezpečovanie kvality automatizovaných meracích systémov (pridané)
  • STN EN 15841 (83 5619) - 2010-05 Ochrana ovzdušia. Vonkajšie ovzdušie. Štandardná metóda stanovenia atmosférickej depozície arzénu, kadmia, olova a niklu (pridané)
  • STN ISO 7168-1 (83 5513) - 2003-03 Ochrana ovzdušia. Vonkajšie ovzdušie. Výmena údajov. Časť 1: Základný formát na prezentáciu údajov (pridané)
  • STN ISO 7168-2 (83 5513) - 2003-03 Ochrana ovzdušia. Vonkajšie ovzdušie. Výmena údajov. Časť 2: Kondenzovaný formát na prezentáciu údajov (pridané)
  • STN ISO 9359 (83 5512) - 1998-08 Ochrana ovzdušia. Stratifikačná metóda odberu vzoriek na hodnotenie kvality vonkajšieho ovzdušia (pridané)
  • STN P CEN/TS 15674 (83 4523) - 2009-01 Ochrana ovzdušia. Meranie emisií zo stacionárnych zdrojov. Návod na vypracovanie normalizovaných metód (pridané)
Odpadové hospodárstvo / Legislatíva SR / Vyhlášky Modul / Sekcia CO
Civilná ochrana / Vzory dokumentov
Na informačnom portáli E-BTS nájdete:

Sekcia BOZP
Naviac v softvéri BTS nájdete :

Modul Riziká
Doprava
  • Pridané riziká "Používanie bicykla pri práci".
Kalendár akcií

Tu nájdete prehľad našich najbližších kurzov, školení a iných vzdelávacích aktivít:
 

 


Máte odbornú otázku? Potrebujete poradiť, alebo chcete odovzdať svoje skúsenosti iným?
Využite naše diskusné fórum.


diskusia

Príjemný deň Vám praje kolektív pracovníkov spoločnosti BE-SOFT, a.s.

Dúfame, že náš informačný portál splní Vaše očakávania a pomôže Vám pri Vašej každodennej práci.

Archív informačných spravodajov môžete nájsť tu
Zdieľať na Facebooku
Zdieľať na Twitteri
Preposlať známemu
Copyright © 2016 BE-SOFT, a.s., Všetky práva vyhradené.
Tento e-mail prijímate na základe Vašej registrácie na našom portáli ebts.besoft.sk
 
Odhlásiť adresu <<E-mail>> zo zoznamu.

Email Marketing Powered by Mailchimp