Copy
E-mail spravodaj č. 49 (16.12.2014)


Týmto si Vás dovoľujeme informovať o aktualitách na našom informačnom portáli a v softvéri BTS.

 
Vážení klienti,

dávame Vám do pozornosti možnosť využiť vianočný cenník na zakúpenie našich softvérových produktov.

 
Cenník softvéru BTS                        Cenník informačného portálu
Modul / Sekcia BOZP
Základné predpisy / Vyhlášky
 • Vyhláška č. 343/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky prepravy a prenášania výbušnín, výbušných predmetov a munície v priestoroch oprávnenej osoby (pridaná)
 • Vyhláška č. 345/2014 Z. z., o ohňostrojných prácach (pridaná)
Odvetvové predpisy / Tlak
 • STN 69 0012 (69 0012) - 1984-12 Tlakové nádoby stabilné. Prevádzkové požiadavky (archív - 01.12.2014 zrušená normou STN 69 0012 (69 0012) - 2014-12)
 • STN 69 0012 (69 0012) - 2014-12 Stabilné tlakové nádoby. Prevádzkové požiadavky (pridané)
Modul / Sekcia ŽP
Odpadové hospodárstvo / Základné predpisy / Vyhlášky
 • Vyhláška č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia (zmenená vyhláškou č. 346/2014 Z. z.; účinnosť 17.12.2014)
Modul / Sekcia Chemické látky
 • Resorcinol (pridaná)
Na informačnom portáli E-BTS nájdete:

Sekcia BOZP
Iné materiály BOZP
 • Zoznam fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb, ktoré vykonávajú samostatne dodávateľským spôsobom niektoré činnosti PZS (dohľad nad pracovnými podmienkami zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1 a 2) - ÚVZ SR (zmenené) 
Diskusia
Oblasť BOZP / VTZ a TZ
 • Posudok o riziku
 • Odborné stanovisko k dokumentácii
Iné
Pripomienkovanie legislatívy
 • Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 576/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na tlakové zariadenie a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 400/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na ostatné určené výrobky v znení neskorších predpisov v znení nariadenia vlády č. 329/2003 Z. z. (pridané)
Kalendár akcií
Školiace stredisko Bratislava
 • Výkon činnosti PZS pre zamestnancov v 1. a 2. kategórii bezpečnostným technikom, ABT - 29.01.2015 - BE-SOFT, a.s. Bratislava
 
akcie
             


Príjemný deň Vám praje kolektív pracovníkov spoločnosti BE-SOFT, a.s.

Dúfame, že náš informačný portál splní Vaše očakávania a pomôže Vám pri Vašej každodennej práci.

Archív e-mail spravodajov môžete nájsť tu
Sledujte nás aj na Facebooku
Informačný portál E-BTS
Copyright © 2014 BE-SOFT, a.s., Všetky práva vyhradené.
Tento e-mail prijímate na základe Vašej registrácie na našom portáli ebts.besoft.sk
 

Email Marketing Powered by Mailchimp