Copy 
        
Informačný spravodaj č. 22 (08.06.2016)


Týmto si Vás dovoľujeme informovať o aktualitách na našom informačnom portáli a v softvéri BTS.
Nové povinnosti a úlohy obce v oblasti ochrany pred požiarmi

Odborný seminár je určený pre zástupcov obcí, starostov obcí, preventivárov požiarnej ochrany obce.

Miesto a čas konania:
Modul / Sekcia Ochrana pred požiarmi
Postupy a metódy / Požiarne zariadenia / Núdzové osvetlenie
  • Núdzové osvetlenie (pridané)
Modul / Sekcia Civilná ochrana
Hospodárska mobilizácia / Vzory dokumentov
  • Čestné vyhlásenie o neprevzatí prídelových lístkov (zmenené k novele vyhlášky č. 473/2011 Z. z.)
  • Čestné vyhlásenie o neuplatnení vydania náhradného hromadného odberného preukazu (pridané)
  • Čestné vyhlásenie o nezapísaní do iného nákupného preukazu (zmenené k novele vyhlášky č. 473/2011 Z. z.)
  • Čestné vyhlásenie o strate, odcudzení, zničení nákupného preukazu, odberného preukazu, prídelového lístka (zmenené k novele vyhlášky č. 473/2011 Z. z.)
  • Vzor prídelového lístka kategórie A (pridané)
  • Vzor prídelového lístka kategórie D06 (zmenené k novele vyhlášky č. 473/2011 Z. z.)
  • Vzor prídelového lístka kategórie D1 (pridané)
  • Vzor prídelového lístka kategórie D18 (pridané)
Modul / Sekcia Chemické látky
  • Bromovodík (pridaná)
Na informačnom portáli E-BTS nájdete:

Sekcia Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Iné materiály
Diskusia
Oblasť BOZP
Oblasť OPP Iné
Pripomienkovanie legislatívy
Kalendár akcií
Prehľad najbližších kurzov a školení

 
Máte odbornú otázku? Potrebujete poradiť, alebo chcete odovzdať svoje skúsenosti iným?
Využite naše diskusné fórum.


diskusia

Príjemný deň Vám praje kolektív pracovníkov spoločnosti BE-SOFT, a.s.

Dúfame, že náš informačný portál splní Vaše očakávania a pomôže Vám pri Vašej každodennej práci.

Archív informačných spravodajov môžete nájsť tu


Like Spravodaj č. 22/2016 on Facebook
Sledujte nás aj na Facebooku
Informačný portál E-BTS
LinkedIn
Copyright © 2016 BE-SOFT, a.s., Všetky práva vyhradené.
Tento e-mail prijímate na základe Vašej registrácie na našom portáli ebts.besoft.sk
 

Email Marketing Powered by Mailchimp