Copy
E-mail spravodaj č. 44 (10.11.2015)


Týmto si Vás dovoľujeme informovať o aktualitách na našom informačnom portáli a v softvéri BTS.
Chýba Vám niečo na informačnom portáli, alebo v softvéri BTS?

Ak máte nápad na doplnenie rizík, chemických látok, prípadne iného obsahu, radi príjmeme Vaše podnety na adrese ebts@besoft.sk
Modul / Sekcia BOZP
Základné predpisy / Vyhlášky
 • Vyhláška č. 528/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia (zmenená vyhláškou č. 295/2015 Z. z.; účinnosť 01.01.2016)
Pracovná zdravotná služba / Základné predpisy / Vyhlášky
 • Vyhláška č. 528/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia (zmenená vyhláškou č. 295/2015 Z. z.; účinnosť 01.01.2016)
Pracovná zdravotná služba / Vzory dokumentov / Všeobecná dokumentácia
 • Informácia o výsledkoch hodnotenia zdravotných rizík a opatreniach vykonaných na ich zníženie alebo odstránenie na pracoviskách (pridané)
Modul / Sekcia CO
Hospodárska mobilizácia / Základné predpisy / Smernice, Opatrenia, Iné
 • Metodické usmernenie MŠVVaŠ SR č. 62/2011, ktorým sa zabezpečuje priebeh výučby a prevádzka škôl a školských zariadení v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu, výnimočného stavu, vojnového stavu a vojny (archív – zrušené Metodickým usmernením MŠVVaŠ SR č. 72/2015)
 • Metodické usmernenie MŠVVaŠ SR č. 72/2015, ktorým sa upravuje realizácia redukovaného výchovno-vzdelávacieho procesu ako opatrenia hospodárskej mobilizácie (pridané)
Na informačnom portáli E-BTS nájdete:

Sekcia Riziká
Elektrické zariadenia
 • Činnosť na elektrických zariadeniach mn, nn (pridané)
Diskusia
Oblasť BOZP / VTZ a TZ, Hygiena a pracovné podmienky
 • Montážne kozy (stojiny)
 • Zdvíhane bremena žeriavom
 • Odstupová vzdialenosť, stroja, výrobnej linky od pevnej časti budovy steny vo vnútri
 • Akým spôsobom sa overuje bezpečnosť vyhradených technických zariadení elektrických skupiny A,B
Iné
Pripomienkovanie legislatívy
 • Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 124/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave (pridané)
 • Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 162/2013 Z. z., ktorou sa stanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov (pridané)
Kalendár akcií
Prehľad všetkých našich akcií
 
Školiace stredisko Košice                            Školiace stredisko Bratislava
 
diskusia

Príjemný deň Vám praje kolektív pracovníkov spoločnosti BE-SOFT, a.s.

Dúfame, že náš informačný portál splní Vaše očakávania a pomôže Vám pri Vašej každodennej práci.

Archív e-mail spravodajov môžete nájsť tu
Sledujte nás aj na Facebooku
Informačný portál E-BTS
Copyright © 2015 BE-SOFT, a.s., Všetky práva vyhradené.
Tento e-mail prijímate na základe Vašej registrácie na našom portáli ebts.besoft.sk
 

Email Marketing Powered by Mailchimp