Copy
logo-besoft logo-spravodaj 
        
Spravodaj č. 17 (30.04.2019)


Týmto si Vás dovoľujeme informovať o aktualitách na našom Informačnom portáli a v softvéri BTS.
V Bratislave sme pre Vás pripravili školiace aktivity:
V Košiciach sme pre Vás pripravili školiace aktivity:
Modul / Sekcia BOZP
Legislatíva SR / Zákony Legislatíva SR / Vyhlášky Legislatíva SR / Nariadenia vlády Postupy a metódy / Lehotníky / Prevádzkové budovy a objekty Odborná oblasť / Školstvo / Prevádzkové budovy a objekty Odborná oblasť / Terciálna sféra / Prevádzkové budovy a objekty
  • Objekt - kuchyňa (zmenené k novele vyhlášky č. 533/2007 Z. z.)
  • Objekt - prevádzka sauny (zmenené k novele vyhlášky č. 554/2007 Z. z.)
  • [Oprava všetkých náterov zariadenia a maľovanie (Vyhláška č. 554/2007 Z. z., § 6 ods. 6) 5r (zmenená perióda termínu z 2 rokov na 5 rokov)]
  • Objekt - prevádzka solária (zmenené k novele vyhlášky č. 554/2007 Z. z.)
Odborná oblasť / Zdravotníctvo / Prevádzkové budovy a objekty Pracovná zdravotná služba / Legislatíva SR / Vyhlášky Pracovná zdravotná služba / Legislatíva SR / Nariadenia vlády Modul / Sekcia ŽP
Všeobecné predpisy ŽP / Legislatíva SR / Zákony Odpadové hospodárstvo / Legislatíva SR / Zákony Odpadové hospodárstvo / Legislatíva SR / Vyhlášky
Na Informačnom portáli nájdete:logo-ebts
Diskusia
BOZP Odborné informácie
Registre / BOZP Pripomienkovanie legislatívy / BOZP Pripomienkovanie legislatívy / OPP Pripomienkovanie legislatívy / ŽP
Kompletná ponuka kurzov a školení na prvý polrok 2019
Máte odbornú otázku? Potrebujete poradiť, alebo chcete odovzdať svoje skúsenosti iným?
Využite naše diskusné fórum.


diskusia

Príjemný deň Vám praje kolektív pracovníkov spoločnosti BE-SOFT, a.s.

Archív informačných spravodajov môžete nájsť tu
Copyright © 2019 BE-SOFT, a.s., Všetky práva vyhradené.
Tento e-mail prijímate na základe Vašej registrácie na našom portáli ebts.besoft.sk
 
Odhlásiť moju adresu zo zoznamu a neposielať mi ďalšie spravodaje.

Email Marketing Powered by Mailchimp