Copy
logo-besoft logo-spravodaj 
        
Spravodaj č. 26 (02.07.2019)


Týmto si Vás dovoľujeme informovať o aktualitách na našom Informačnom portáli a v softvéri BTS.
V Bratislave sme pre Vás pripravili školiace aktivity:
Modul / Sekcia BOZP
Legislatíva SR / Smernice, Opatrenia, Iné
  • Opatrenie č. 148/2018 Z. z. o sumách stravného (archív - zrušené opatrením č. 176/2019 Z. z.)
Postupy a metódy / Doprava, preprava nebezpečných vecí Postupy a metódy / Lehotníky / Zamestnanci Odborná oblasť / Doprava / Profesie Odborná oblasť / Školstvo / Profesie Odborná oblasť / Vodná doprava / Profesie Odborná oblasť / Vodná doprava / Technické zariadenia
  • Plavidlá (zmenené k novele zákona č. 338/2000 Z. z.)
Odvetvové predpisy / Doprava
Na Informačnom portáli nájdete:logo-ebts
Diskusia
BOZP OPP
Odborné informácie
Pripomienkovanie legislatívy / BOZP Iné materiály / CO
Registre / BOZP
Navyše v softvéri BTS nájdete:

Modul Testy
ŽP / Ochrana prírody a krajiny
  • Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (zmenené k novele zákona)
Máte odbornú otázku? Potrebujete poradiť, alebo chcete odovzdať svoje skúsenosti iným?
Využite naše diskusné fórum.


diskusia

Príjemný deň Vám praje kolektív pracovníkov spoločnosti BE-SOFT, a.s.

Archív informačných spravodajov môžete nájsť tu
Copyright © 2019 BE-SOFT, a.s., Všetky práva vyhradené.
Tento e-mail prijímate na základe Vašej registrácie na našom portáli ebts.besoft.sk
 
Odhlásiť moju adresu zo zoznamu a neposielať mi ďalšie spravodaje.

Email Marketing Powered by Mailchimp