Copy
                                                             
        
Informačný spravodaj č. 10 (15.03.2016)


Týmto si Vás dovoľujeme informovať o aktualitách na našom informačnom portáli a v softvéri BTS.
Seminár "Ochrana zdravia pri práci v nových legislatívnych úpravách"
(nová legislatíva účinná od 1.3.2016)
Termín: 31.03.2016, Miesto konania: Bratislava
pozvánka        prihláška

Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
Termín: 04.04.2016 - 29.04.2016, Miesto konania: Košice

Zákon o odpadoch - nová etapa od 1.1.2016
(zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch)
Termín: 12.04.2016, Miesto konania: Bratislava
pozvánka        prihláška

Aktualizačná odborná príprava BT a ABT 
Termín: 13.04.2016, Miesto konania: Bratislava
pozvánka        prihláška

Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
Termín: 19.04.2016, Miesto konania: Bratislava
pozvánka        prihláška
Modul / Sekcia OPP
Vzory dokumentov / Spoločenstvá (lesné, pasienkové, pozemkové)
 • Spoločenstvá (pridané)
Modul / Sekcia ŽP
Ochrana vôd / Základné predpisy / Vyhlášky
 • Vyhláška MŽP SR 458/2005 Z. z. o výkone odborného technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnými stavbami a o výkone technicko-bezpečnostného dozoru (archív - zrušená vyhláškou č. 119/2016 Z. z.)
Odpadové hospodárstvo / Postupy a metódy
 • Spôsoby plnenia povinností voči pneumatikám (pridané)
 • Spôsoby plnenia povinností voči obalom a neobalom (pridané)
Modul / Sekcia Chemické látky
Motorová nafta (pridaná)
Na informačnom portáli E-BTS nájdete:

Sekcia BOZP
Iné materiály
 • Zoznam fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb, ktoré vykonávajú samostatne dodávateľským spôsobom niektoré činnosti PZS (dohľad nad pracovnými podmienkami zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1 a 2) - ÚVZ SR (zmenené)
Diskusia
Oblasť BOZP
 • Označenie maximálna nosnosť- MAX ?
 • 28.apríl - Svetový deň BOZP
 • Smernica pre zabezpečenie pitného režimu
 • Kľúč v rozvodnej skrini
 • Manipulácia s fľašou CO2
Oblasť OPP
 • Kontrola EPS  - štvrťročná
Iné
Pripomienkovanie legislatívy
 • Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou elektromagnetickému poľu (pridané)

Kalendár akcií
Prehľad všetkých našich akcií
 
          
 
Máte odbornú otázku? Potrebujete poradiť, alebo chcete odovzdať svoje skúsenosti iným?
Využite naše diskusné fórum.


diskusia

Príjemný deň Vám praje kolektív pracovníkov spoločnosti BE-SOFT, a.s.

Dúfame, že náš informačný portál splní Vaše očakávania a pomôže Vám pri Vašej každodennej práci.

Archív informačných spravodajov môžete nájsť tu
Sledujte nás aj na Facebooku
Informačný portál E-BTS
LinkedIn
Copyright © 2016 BE-SOFT, a.s., Všetky práva vyhradené.
Tento e-mail prijímate na základe Vašej registrácie na našom portáli ebts.besoft.sk
 

Email Marketing Powered by Mailchimp